Chyba 800B0001 služby Windows Update


Pokud dojde k chybě 800B0001 služby Windows Update, znamená to, že služba Windows Update nebo Microsoft Update nemůže určit poskytovatele kryptografické služby nebo došlo k poškození souboru vyžadovaného službou Windows Update (tzv. úložiště katalogu). Nástroj připravenosti na aktualizaci systému může opravit některé stavy, které tuto chybu způsobují. Chcete-li tento nástroj používat, postupujte takto:

 1. Přejděte na web nástroje připravenosti na aktualizaci systému. V části Informace pro pokročilé uživatele vyhledejte používanou edici a typ systému Windows a potom kliknutím stáhněte nástroj připravenosti na aktualizaci systému. Chcete-li vyhledat edici systému Windows, naleznete informace v části Zobrazení informací o počítači.

 2. Znovu spusťte službu Windows Update.

  Poznámka:

  • Prohledávání obvykle trvá 15 nebo méně minut, ale v některých počítačích to může být déle. Ukazatel průběhu služby Windows Update se během prohledávání neaktualizuje, a může se zdát, že se zastavil na 60 %. Toto chování je očekávané. Prohledávání je stále spuštěné a aktualizaci nelze zrušit.

Nástroj připravenosti na aktualizaci systému (zkráceně CheckSUR) je program, který provede jednorázové vyhledávání problémů, jež mohou bránit instalaci aktualizací. Výše uvedený problém je jedním ze stavů, které nástroj CheckSUR může zjistit a opravit.

Pokud nástroj CheckSUR zjistí během spuštění problémy, zaznamená je do souboru CheckSUR.log umístěného ve složce Windows v cestě Logs\CBS\. Při výchozí instalaci systému Windows to bude C:\Windows\Logs\CBS.

Pokud nástroj připravenosti na aktualizaci systému problém nevyřeší, bude nutné opravit systém Windows. Oprava systému Windows nepoškodí vaše osobní soubory nebo programy nainstalované v počítači.

Po dokončení opravy bude nutné opětovným spuštěním služby Windows Update nainstalovat veškeré opravy, které nejsou k dispozici na instalačním disku DVD. Při opravě systému Windows postupujte podle následujících pokynů:

 1. Ukončete všechny programy a restartujte počítač.

 2. Vložte disk DVD se systémem Windows do diskové jednotky počítače. Počkejte na spuštění instalačního programu. Pokud se nespustí automaticky, proveďte tyto kroky:

  1. Klikněte na tlačítko Start a do vyhledávacího pole zadejte text Jednotka:\setup.exe, kde Jednotka představuje písmeno jednotky DVD počítače (například D:\setup.exe).

  2. V seznamu Programy klikněte na položku Setup.exe.

 3. Klikněte na tlačítko Nainstalovat.

 4. Klikněte na položku Přejít online a získat nejnovější aktualizace k instalaci (doporučeno).

 5. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte kód Windows Product key.

 6. Na stránce Jaký typ instalace požadujete? klikněte na tlačítko Upgradovat.

 7. Po dokončení instalace restartujte počítač a spusťte službu Windows Update.

Pokud se bude chyba opakovat, použijte automatického poradce při potížích na webu Pomoc a podpora společnosti Microsoft nebo si vyžádejte pomoc na webu Microsoft Answers.

Kódy chyb, jimiž se toto téma zabývá: WindowsUpdate_800B0001

 • WindowsUpdate_800B0001

 • 0x800B0001Potřebujete další pomoc?