Přístup k souborům a tiskárnám v jiných počítačích domácí skupiny

Než můžete přejít k souborům nebo tiskárně v jiném počítači, je nutné jej přidat do domácí skupiny. Počítače náležící do domácí skupiny se zobrazí v Průzkumníkovi Windows. Další informace o přidávání počítačů do domácí skupiny naleznete v tématu Přidání počítačů do domácí skupiny.

Přístup k souborům a složkám

Následující video uvádí, jak přistupovat k souborům a složkám v jiných počítačích domácí skupiny (0:43)

Přechod k souborům či složkám v jiných počítačích domácí skupiny

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na své uživatelské jméno.
 2. V navigačním podokně (levé podokno) klikněte v části Domácí skupina na název uživatelského účtu osoby, k jejímž souborům chcete získat přístup.

 3. V seznamu souborů dvakrát klikněte na požadovanou knihovnu a na požadovaný soubor nebo složku.

Poznámky

 • Vypnuté počítače nebo počítače v režimu hibernace či spánku se v navigačním podokně nezobrazí.

 • Jestliže jste soubory nebo složky domácí skupiny nastavili k dispozici v offline režimu a odpojíte se od sítě, přestanou se zobrazovat v okně Knihovny. Chcete-li je vyhledat, otevřete složku Síť.

Zahrnutí sdílené složky do knihovny

Z důvodu zajištění rychlého přístupu můžete do své vlastní knihovny přidat sdílenou složku jiného člena domácí skupiny.

Následující video uvádí, jak zahrnout sdílenou složku do knihovny (1:24)

Zahrnutí sdílené složky do knihovny

 • V počítači jiného člena domácí skupiny klikněte pravým tlačítkem myši na složku, klikněte na položku Sdílet s a vyberte položku Domácí skupina (čtení) nebo Domácí skupina (čtení/zápis).

 1. Ve svém vlastním počítači klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klikněte na své uživatelské jméno.
 2. V navigačním podokně (levé podokno) klikněte v části Domácí skupina na počítač, ke kterému chcete získat přístup.

 3. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem myši a přetáhněte požadovanou složku do knihovny.

 4. Po uvolnění tlačítka myši se zobrazí nabídka. Klikněte na tlačítko Zahrnout do knihovny.

Připojení k tiskárnám v domácí skupině

Následující video uvádí, jak se připojit k tiskárně v domácí skupině (2:01)

Automatické připojení k tiskárně domácí skupiny

K tiskárně v domácí skupině se lze připojit třemi způsoby: automaticky, poloautomaticky a ručně. Závisí to na tom, jaký typ tiskárny používáte. Chcete-li se připojit automaticky, nemusíte provádět žádnou akci. Tiskárna bude uvedena v okně Zařízení a tiskárny bezprostředně po připojení k domácí skupině. Chcete-li to zjistit, postupujte následovně:

 • Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klikněte na položku Zařízení a tiskárny. Pokud je zde tiskárna uvedena, jste u konce a můžete začít tiskárnu používat.

Poloautomatické připojení k tiskárně domácí skupiny

 • Pokud tiskárna není v okně Zařízení a tiskárny uvedena, ale zobrazuje se zpráva „Systém Windows nalezl tiskárnu domácí skupiny“, klikněte na tuto zprávu. Tím se tiskárna nainstaluje.

Ruční připojení k tiskárně domácí skupiny

Jestliže se zpráva „Systém Windows nalezl tiskárnu domácí skupiny“ nezobrazuje, můžete se připojit ručně pomocí následujících kroků:

 1. V počítači, ke kterému je tiskárna fyzicky připojena, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na položku Ovládací panely, do vyhledávacího pole zadejte domácí skupina a klikněte na položku Domácí skupina.
 2. Ověřte, zda je zaškrtnuto políčko Tiskárny.

 3. Přejděte k počítači, ze kterého chcete tisknout.

 4. Otevřete ovládací panel Domácí skupina takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Ovládací panely, do vyhledávacího pole zadejte text domácí skupina a poté klikněte na položku Domácí skupina.

 5. Klikněte na položku Instalovat tiskárnu.

 6. Pokud ještě nemáte pro tiskárnu nainstalován ovladač, klikněte v dialogovém okně, které se zobrazí, na položku Instalovat ovladač.

Poznámka

 • Po instalaci bude tiskárna k dispozici prostřednictvím dialogového okna Tisk v libovolném programu stejně jako tiskárna, která je přímo připojena k počítači. Tiskárnu lze použít pouze v případě, že je zapnut počítač, k němuž je připojena.