Přístup k prostředkům a počítačům pomocí nástroje Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše

Nástroj Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše slouží pro přístup k programům a plochám (vzdálených i virtuálních počítačů), které vám zpřístupnil správce firemní sítě. Díky připojení jsou všechny tyto prostředky umístěny do jediné snadno přístupné složky ve vašem počítači.

Informace o nastavení připojení naleznete v tématu Nastavení připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše.

Jakmile nastavíte připojení, použijte pro přístup následující postup:

  1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a poté klikněte na položku Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše.
  2. Klikněte na připojení, ke kterému chcete získat přístup.

  3. Klikněte na program nebo plochu, ke které chcete získat přístup.

  4. Důvěřujete-li vydavateli programu nebo plochy, potom v zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Připojit.

Jakmile jste připojeni, zobrazí se ikona nástroje Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše Obrázek ikony Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše v oznamovací oblasti hlavního panelu.

Změní-li správce sítě dostupné prostředky, bude vaše připojení automaticky aktualizováno. Chcete-li připojení aktualizovat ručně, postupujte následovně:

  1. Otevřete ovládací panel Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text vzdálené a poté klikněte na položku Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše.

  2. U připojení, které chcete aktualizovat, klikněte na tlačítko Vlastnosti a potom klikněte na příkaz Aktualizovat.

Informace určené pro správce sítě o nastavení prostředků naleznete na stránceWindows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 Prostředky na webu společnosti Microsoft.