Přidání nebo odstranění ikon na ploše

Na plochu lze přidávat ikony programů, souborů, obrázků, umístění i další ikony a také je z plochy odstraňovat.

Následující video uvádí, jak přidat nebo zobrazit ikony plochy (1:31).

Většina ikon přidaných na plochu jsou obvykle zástupci, ale na plochu lze také ukládat soubory a složky. Pokud soubory nebo složky, které jsou uloženy na ploše, odstraníte, budou přesunuty do Koše, odkud je pak můžete odstranit trvale. Odstraníte-li zástupce, bude tento zástupce odebrán z plochy, avšak soubor, program nebo umístění, na které daný zástupce odkazuje, odstraněny nebudou.

Zástupce lze poznat podle šipky na jejich ikoně.

Příklad zástupce na pracovní ploše
Obrázek příkladu zástupce na ploše
Příklad souboru uloženého na pracovní ploše
Obrázek příkladu souboru na ploše

Další informace o práci s ikonami plochy a dalšími funkcemi systému Windows 7 naleznete v tématu Plocha (přehled).

Zobrazit vše

Přidání ikony

  1. Najděte položku, pro kterou chcete vytvořit zástupce.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku, klikněte na příkaz Odeslat a potom klikněte na příkaz Plocha (vytvořit zástupce). Na ploše se zobrazí ikona zástupce.

Poznámka

Postup odstranění ikony

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu na ploše, vyberte příkaz Odstranit a pak klikněte na tlačítko Ano.‌ Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Přidání běžných ikon na plochu nebo jejich odebrání

Na plochu systému Windows lze přidat speciální ikony nebo je odebrat. Jako příklady speciálních ikon lze uvést složku Počítač, vaši osobní složku, složku Síť, Koš nebo Ovládací panely. I když některou ze speciálních ikon odeberete ze zobrazení, můžete ji vždy zase vrátit zpět.

  1. Otevřete ovládací panel Individuální nastavení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text individuální nastavení a poté klikněte na položku Individuální nastavení.

  2. V levém podokně klikněte na odkaz Změnit ikony plochy.

  3. Ve skupinovém rámečku Ikony na ploše zaškrtněte políčka u ikon, které chcete přidat na plochu, a zrušte zaškrtnutí políček u ikon, které chcete z plochy odebrat. Klikněte na tlačítko OK.