Uspořádání oken na ploše vedle sebe použitím funkce Přichytit

Pomocí funkce Přichytit můžete seřadit okna vedle sebe, což může být obzvlášť užitečné při porovnávání dvou dokumentů nebo přesouvání souborů z jednoho místa na jiné.

(Funkce Přichytit nemusí fungovat u některých programů, které mají vlastní chování oken.)

Následující video uvádí, jak uspořádat okna na ploše vedle sebe pomocí funkce Přichytit (1:10)

Postup uspořádání oken vedle sebe

  1. Přetahujte záhlaví okna na levou nebo pravou stranu obrazovky, dokud se nezobrazí obrys rozbaleného okna.

  2. Uvolněte tlačítko myši a okno se rozbalí.

  3. Zopakujte kroky 1 a 2 s dalším oknem, které chcete uspořádat vedle sebe.

Chcete-li vrátit okno do původní velikosti, přetáhněte záhlaví okna od horního okraje plochy a pak uvolněte tlačítko myši.

Tip

  • Chcete-li přichytit aktivní okno na stranu plochy pomocí klávesnice, stiskněte logo systému ‌WindowsObrázek loga systému Windows +šipku vlevo nebo‌ logo systému WindowsObrázek loga systému Windows +šipku vpravo.