Vypálení disku DVD video pomocí programu Windows DVD Maker

Pomocí programu Windows DVD Maker můžete vytvářet disky DVD, které lze sledovat v počítači nebo na televizi použitím běžného přehrávače DVD. Nejrychlejším způsobem vytvoření disku DVD je přidat obrázky a videa v programu Windows DVD Maker a potom je vypálit na disk DVD. Pokud chcete být kreativní, můžete před vypálením disku DVD přizpůsobit styl a text nabídky disku DVD.

Obrázek přehrávače DVD připojeného k televizoru
Přehrávání disku DVD v televizi

1. Přidání a uspořádání videa a obrázků

Při vytváření disku DVD je nejdříve nutné přidat video a obrázky. (Pokud na disk DVD přidáte obrázky, budou se přehrávat jako prezentace.) Video a prezentaci je možné uspořádat v programu Windows DVD Maker a změnit jejich pořadí na finálním disku DVD. Potom můžete zobrazit náhled disku DVD a zkontrolovat, zda je vše v pořádku, případně obsah disku přizpůsobit nebo začít s vypalováním disku.

Obrázky videí a obrázků přidaných v programu Windows DVD Maker
Videa a obrázky přidané v programu Windows DVD Maker
Zobrazit vše

Přidání a uspořádání položek na disku DVD

 1. Spusťte program Windows DVD Maker takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text DVD Maker a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows DVD Maker.

  Dalším způsobem spuštění programu Windows DVD Maker je vložit prázdný zapisovatelný nebo přepisovatelný disk DVD do vypalovačky DVD a kliknout na možnost Vypálit videodisk DVD pomocí programu Windows DVD Maker ve zobrazeném dialogovém okně Přehrát automaticky.

 2. Pokud se zobrazí stránka Vytvořte ze svých digitálních vzpomínek disk DVD, klikněte na možnost Zvolit fotografie a videa.

 3. Na stránce Přidat obrázky a video na disk DVD proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na možnost Přidat položky. Vyhledejte a vyberte videa a obrázky, které chcete přidat na disk DVD, a pak klikněte na tlačítko Přidat.

   Pokud chcete vybrat několik obrázků a videí, stiskněte a podržte klávesu CTRL a potom klikněte na každý obrázek a video, které chcete přidat.

  • V nabídce Soubor klikněte na příkaz Otevřít soubor projektu. Vyhledejte složku obsahující soubor projektu programu Windows DVD Maker, který chcete použít pro svůj disk DVD, klikněte na soubor projektu a klikněte na možnost Otevřít. Další informace o souborech projektu programu Windows DVD Maker naleznete v tématu Práce s projekty v programu Windows DVD Maker.

   Pokud chcete na disk DVD přidat další obrázky, videa nebo hudbu, klikněte po otevření souboru projektu programu Windows DVD Maker na položku Přidat položky a potom klikněte na další obrázky a videosoubory, které chcete přidat.

 4. Jestliže chcete změnit pořadí videa a prezentace, klikněte na video nebo prezentaci, které chcete přesunout, a potom klikněte na tlačítko NahoruObrázek tlačítka Nahoru, nebo DolůObrázek tlačítka Dolů. Položky lze také přesouvat přetažením nahoru nebo dolů v seznamu.
 5. Pokud chcete odebrat video nebo prezentaci ze záznamu DVD, vyberte je a klikněte na možnost Odebrat položky.

 6. (Volitelné) Pokud chcete obrázky v prezentaci přidat, odebrat nebo uspořádat, dvakrát klikněte na prezentaci, proveďte některou z následujících akcí a potom klikněte na možnost Zpět k videím, tím přejdete zpět k seznamu videí na disku DVD:

  • Klikněte na možnost Přidat položky. Vyhledejte a vyberte videa a obrázky, které chcete přidat do prezentace, a pak klikněte na tlačítko Přidat.

   Pokud chcete vybrat několik obrázků, stiskněte a podržte klávesu CTRL a potom klikněte na každý obrázek, který chcete přidat.

  • Pokud chcete odebrat obrázek z prezentace, vyberte jej a klikněte na možnost Odebrat položky.

  • Jestliže chcete změnit pořadí obrázků zobrazených v prezentaci, klikněte na obrázek, který chcete přesunout, a potom klikněte na tlačítko NahoruObrázek tlačítka Nahoru, nebo DolůObrázek tlačítka Dolů. Obrázky lze také přesouvat přetažením nahoru nebo dolů v seznamu.
 7. Pokud máte více než jednu vypalovačku disků DVD, vyberte na stránce Přidat obrázky a video na disk DVD ze seznamu Vypalovačka disků DVD vypalovačku, kterou chcete použít.

 8. Klikněte do pole Název disku DVD, zadejte název, který se zobrazí na finálním disku DVD, a klikněte na tlačítko Další.

 9. Na stránce Systém je připraven k vypálení disku DVD vyberte v závislosti na požadované akci jednu z následujících možností:

  • Pokud chcete zobrazit náhled disku a prohlédnout si jeho obsah, klikněte na možnost Náhled. Informace o zobrazení náhledu disku DVD naleznete v dalším postupu.

  • Jestliže chcete disk rovnou vypálit, klikněte na možnost Vypálit. Další informace o vypalování disku DVD naleznete v poslední části na této straně.

  • Pokud chcete přizpůsobit disk DVD před jeho vypálením, začněte přizpůsobením stylů a textu nabídky disku DVD. Informace o přizpůsobení nabídky disku DVD v programu Windows DVD Maker naleznete v další části na této straně.

Poznámka

 • Jestliže chcete nastavit různé možnosti pro disk DVD, klikněte na položku Možnosti na stránce Přidat obrázky a video na disk DVD a potom zadejte možnosti, které chcete použít. Informace o různých možnostech, které lze nastavit při vypalování disků DVD, naleznete v části Změna nastavení programu Windows DVD Maker pro disk DVD a video.

Zobrazení náhledu disku DVD

Při zobrazení náhledu disku DVD můžete zobrazit obrázky a videa, které disk obsahuje. To vám usnadní se rozhodnout, zda chcete provést nějaké změny disku DVD před jeho vypálením.

 1. Na stránce Systém je připraven k vypálení disku DVD klikněte na položku Náhled.

 2. Pokud chcete přehrát náhled disku DVD, klikněte v monitoru náhledu na možnost Přehrát.

 3. Přehrávání můžete ovládat kliknutím na možnosti PozastavitObrázek tlačítka Pozastavit, PřehrátObrázek tlačítka Přehrát, Předchozí kapitolaObrázek tlačítka Předchozí kapitola nebo Další kapitolaObrázek tlačítka Další kapitola podle toho, jakou akci chcete provést.
 4. Jestliže chcete zobrazit nabídku disku DVD, klikněte na možnost Nabídka. Kliknutím na šipky Nahoru, Dolů, Vpravo nebo Vlevo se přesunete tímto směrem v náhledu nabídky disku, potom kliknutím na tlačítko Zadat přehrajete vybranou položku nabídky. Po dokončení náhledu disku DVD klikněte na tlačítko OK.

2. (Volitelné) Přizpůsobení disku DVD

Program Windows DVD Maker umožňuje přizpůsobit nabídku disku DVD a text nabídky, takže je možné vytvořit vlastní disk s požadovaným vzhledem. K možnostem přizpůsobení patří změna stylu nabídky disku DVD, změna textu nabídky a tlačítek pro nabídku disku DVD. Pokud jste na disk DVD přidali obrázky, můžete přizpůsobit jejich přehrávání jako prezentace na disku DVD. Také je možné přidat hudbu.

Zobrazit vše

Změna textu nabídky disku DVD

 1. Pokud chcete přizpůsobit text nabídky disku DVD, klikněte na stránce Systém je připraven k vypálení disku DVD na možnost Text nabídky a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte do pole Písmo a vyberte typ písma pro text nabídky.

  • Barvu a formátování písma vyberete kliknutím na tlačítka Barva písmaObrázek tlačítka Barva písma, TučnéObrázek tlačítka Tučné nebo KurzívaObrázek tlačítka Kurzíva.
  • Do pole Název disku DVD zadejte název, který chcete pro disk DVD použít.

  • Do pole Tlačítko Přehrát zadejte označení tlačítka, na které lze kliknout a spustit přehrávání disku DVD.

  • Do pole Tlačítko Scény zadejte označení tlačítka, na které lze kliknout a zobrazit jednotlivé scény na disku DVD.

  • Do pole Tlačítko Poznámky zadejte označení tlačítka, na které lze kliknout a zobrazit případné poznámky k disku DVD.

  • Do pole Poznámky zadejte případné poznámky, které se mají zobrazit na disku DVD.

   Tlačítko Poznámky a stránka Poznámky se zobrazí na disku DVD pouze v případě, že tyto informace v daných polích uvedete.

  Statický náhled změn se zobrazí v podokně náhledu na pravé straně obrazovky.

 2. Pokud chcete zobrazit náhled nabídky disku DVD a zkontrolovat jeho vzhled, klikněte na tlačítko Náhled. Po dokončení náhledu disku DVD klikněte na tlačítko OK.

 3. Kliknutím na možnost Změnit text uložíte změny textu a vrátíte se na předchozí stránku.

Postup přizpůsobení stylu nabídky disku DVD

 1. Jestliže chcete zvolit styl nabídky disku DVD, klikněte na jeden ze stylů nabídky disku DVD vpravo na stránce Systém je připraven k vypálení disku DVD.

 2. Klikněte na možnost Přizpůsobit nabídku a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na pole Písmo a vyberte typ písma.

  • Barvu a formátování písma textu nabídky disku DVD vyberete kliknutím na tlačítka Barva písmaObrázek tlačítka Barva písma, TučnéObrázek tlačítka Tučné nebo KurzívaObrázek tlačítka Kurzíva.
  • Pokud vyberete styl nabídky s možnostmi videa pro popředí i pozadí, klikněte na tlačítko Procházet v blízkosti možnosti Video na popředí, vyhledejte video nebo obrázek, které se mají zobrazit v popředí, a klikněte na možnost Přidat.

  • Jestliže chcete, aby se obrázek nebo video zobrazily jako pozadí hlavní nabídky disku DVD, klikněte na tlačítko Procházet v blízkosti možnosti Video na pozadí, vyhledejte video nebo obrázek, které se mají zobrazit v pozadí, a klikněte na možnost Přidat.

  • Pokud chcete při zobrazení nabídky disku DVD přehrávat hudbu, klikněte na tlačítko Procházet v blízkosti možnosti Zvuk nabídky, vyhledejte zvukový soubor (například soubor MP3 nebo WMA), který chcete použít, a klikněte na tlačítko Přidat.

  • Klikněte do pole Tlačítka Scény a potom vyberte tvar tlačítek scény na disku DVD.

 3. Pokud chcete zobrazit náhled nabídky disku DVD a zkontrolovat jeho vzhled, klikněte na tlačítko Náhled. Po dokončení náhledu disku DVD klikněte na tlačítko OK.

 4. (Volitelné) Jestliže chcete uložit přizpůsobené nastavení nabídky disku DVD jako nový styl nabídky a vrátit se na předchozí stránku, klikněte na možnost Uložit jako nový styl. Do pole Název stylu zadejte název přizpůsobeného stylu nabídky a pak klikněte na tlačítko OK.

  Tento přizpůsobený styl nabídky disku DVD můžete použít pro tento disk DVD a další disky DVD, které vytvoříte pomocí programu Windows DVD Maker.

 5. Kliknutím na možnost Změnit styl uložíte změny provedené pro tento disk DVD a vrátíte se na předchozí stránku.

Výběr nastavení prezentace na disku DVD

 1. Pokud chcete zadat nastavení pro prezentaci na disku DVD, klikněte na stránce Systém je připraven k vypálení disku DVD na možnost Prezentace.

 2. Na stránce Změnit nastavení prezentace postupujte podle následujících kroků:

  • Klikněte na položku Přidat hudbu, vyhledejte hudební soubory (například soubory MP3 nebo WMA), které chcete použít, a klikněte na tlačítko Přidat.

   V závislosti na délce a nastavení prezentace můžete přidat další hudbu. Provedete to přidáním dalšího hudebního souboru.

  • Pokud jste přidali více než jeden zvukový soubor a chcete změnit pořadí, ve kterém jsou zvukové soubory v prezentaci přehrávány, klikněte na soubor, který chcete přesunout, a potom klikněte na tlačítka Nahoru nebo Dolů.

  • Jestliže chcete odebrat zvukový soubor ze seznamu, vyberte jej v seznamu Hudba pro prezentaci, vyberte zvukový soubor a klikněte na možnost Odebrat.

  • Pokud chcete, aby prezentace a hudba trvaly stejnou dobu, zaškrtněte políčko Změnit délku prezentace, aby odpovídala délce hudby.

   Doba, po kterou se jednotlivé obrázky zobrazují, je uvedena vedle seznamu Délka obrázku.

  • Chcete-li zadat dobu trvání zobrazení jednotlivých obrázků v prezentaci, zrušte zaškrtnutí políčka Změnit délku prezentace, aby odpovídala délce hudby (je-li zaškrtnuté) a potom pro jednotlivé obrázky klikněte na dobu (v sekundách) v seznamu Délka obrázku.

  • Jestliže chcete vybrat typ přechodů mezi obrázky, vyberte požadovaný typ v poli Přechod.

  • Chcete-li přidat k obrázkům v prezentaci efekty posunu a lupy, klikněte na možnost Použít efekty posun a lupa pro obrázky.

  • Jestliže chcete zobrazit prezentaci tak, jak se zobrazí při přehrávání disku DVD, klikněte na tlačítko Náhled a klikněte na prezentaci. Po dokončení náhledu klikněte na tlačítko OK.

 3. Kliknutím na možnost Změnit prezentaci uložíte provedené změny a přejdete na předchozí stránku.

3. Vypálení disku DVD

Po přidání a uspořádání souborů (případně přizpůsobení disku DVD) jste připraveni zahájit vypalování disku DVD.

Vypálení disku DVD

 1. Pokud jste připraveni zahájit vypalování disku DVD, klikněte na tlačítko Vypálit.

  Doba, kterou bude vypalování disku DVD trvat, závisí na několika faktorech, například délce videa přidaného na disk DVD, systémových prostředcích počítače a také na vypalovačce disků DVD.

 2. Po vypálení disku DVD můžete na stránce Disk je připraven provést následující akce:

  • Jestliže chcete vytvořit další kopii aktuálního disku DVD, odeberte dokončený disk DVD, vložte nový zapisovatelný disk DVD a klikněte na možnost Vytvořit další kopii tohoto disku DVD.

  • Stránku zavřete kliknutím na tlačítko Zavřít.