Změna možností složky

Pomocí ovládacího panelu Možnosti složky můžete změnit funkce související se soubory a složkami a způsob zobrazení položek v počítači.

Otevřete ovládací panel Možnosti složky takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Vzhled a přizpůsobení a na položku Možnosti složky.

Změna obecného nastavení souborů a složek

Tyto položky nastavení najdete na kartě Obecné ovládacího panelu Možnosti složky.

Akce Postup
Akce

Otevírat každou složku ve vlastním okně složky (toto nastavení použijte, chcete-li na obrazovce ponechat všechny otevřené složky, s nimiž pracujete)

Postup

Klikněte na možnost Otevřít každou složku ve vlastním okně a poté na tlačítko OK. (Pokud chcete, aby každá nově otevřená složka nahradila složku předchozí, klikněte na možnost Otevřít každou složku ve stejném okně.)

Akce

Otevírat soubory a složky jediným kliknutím (stejně jako odkazy na webové stránce)

Postup

Klikněte na možnost Otevřít položku kliknutím (vybrat ukázáním) a potom klikněte na tlačítko OK. (Pokud chcete přepnout zpátky na standardní otevírání dvojitým kliknutím, klikněte na možnost Otevřít položku dvojitým kliknutím (vybrat kliknutím).)

Tip

  • Chcete-li obnovit původní nastavení karty Obecné, klikněte na možnost Obnovit výchozí a potom na tlačítko OK.

Změna rozšířeného nastavení souborů a složek

Tyto položky nastavení najdete na kartě Zobrazit ovládacího panelu Možnosti složky.

Cíl Postup
Cíl

Zobrazovat vždy ikony, nikoli miniaturní náhledy souborů. Toto nastavení použijte, pokud náhledy v podobě miniatur zpomalují váš počítač.

Postup

Zaškrtněte políčko Vždy zobrazit ikony, nikdy ne miniatury a klikněte na tlačítko OK.

Cíl

Trvale zobrazovat nabídky nad panelem nástrojů (toto nastavení použijte, chcete-li mít přístup ke klasickým nabídkám, které jsou ve výchozím nastavení skryté)

Postup

Zaškrtněte políčko Vždy zobrazit nabídky a potom klikněte na tlačítko OK.

Cíl

Spolu s miniaturou souboru vždy zobrazovat i ikonu (pro snazší přístup k souvisejícímu programu)

Postup

Zaškrtněte políčko Zobrazovat v miniaturách ikony souborů a klikněte na tlačítko OK.

Cíl

Při přesunutí ukazatele myši na složku zobrazovat její velikost

Postup

Zaškrtněte políčko Zobrazovat informace o velikosti souborů v náhledu složky a klikněte na tlačítko OK.

Cíl

Zobrazovat soubory, složky a jednotky označené jako skryté (toto nastavení použijte, pokud potřebujete pracovat s položkami, které se obvykle nezobrazují, například s některými uživatelskými soubory)

Postup

Klikněte na možnost Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky a potom na tlačítko OK. Další informace naleznete v části Zobrazení skrytých souborů.

Cíl

Zobrazovat jednotky vyměnitelných médií (například čtečky karet) ve složce Počítač i v případě, že do nich právě není vloženo žádné médium

Postup

Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt prázdné jednotky ve složce Počítač a potom klikněte na tlačítko OK. (Tato možnost neovlivňuje prázdné jednotky pevných disků, jednotky CD ani DVD.)

Cíl

Zobrazovat soubory i s jejich příponami (tímto způsobem lze kontrolovat, zda soubory neobsahují škodlivý software maskovaný jako běžné soubory)

Postup

Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt příponu souborů známých typů a potom klikněte na tlačítko OK.

Cíl

Zobrazit všechny systémové soubory, které se obvykle nezobrazují.

Postup

Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt chráněné soubory operačního systému a potom klikněte na tlačítko OK.

Cíl

Zvýšit stabilitu systému Windows otevíráním každé složky v oddělené části paměti (toto nastavení použijte, pokud počítač často přestává pracovat a chcete minimalizovat výskyt potíží nebo je odstranit; počítejte však s tím, že může klesnout výkon počítače)

Postup

Zaškrtněte políčko Spouštět okna složek jako samostatné procesy a klikněte na tlačítko OK.

Cíl

Při každém spuštění počítače automaticky otevírat složky, které jste používali při posledním vypnutí systému Windows. Díky tomu budete moci pokračovat v práci z předchozí relace.

Postup

Zaškrtněte políčko Obnovit předchozí složky při přihlášení a klikněte na tlačítko OK.

Cíl

Skrýt písmeno jednotky každé jednotky či zařízení ve složce Počítač. Toto nastavení použijte, chcete-li u jednotlivých jednotek zobrazit pouze popisné názvy.

Postup

Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit písmena jednotek a potom klikněte na tlačítko OK.

Cíl

Zobrazovat šifrované a komprimované soubory systému NTFS jako obyčejné soubory bez odlišných identifikačních barevných kódů (toto nastavení použijte, nechcete-li tyto soubory zobrazovat jinak než ostatní soubory v počítači)

Postup

Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat šifrované nebo komprimované soubory systému souborů NTFS jinou barvou a klikněte na tlačítko OK.

Cíl

Vypnout zobrazování tipů s informacemi o souborech, na které přesunete ukazatel myši

Postup

Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat popisy složek a položek na ploše a klikněte na tlačítko OK.

Cíl

Nikdy nezobrazovat obsah souborů v podokně náhledu (toto nastavení použijte pro zlepšení výkonu počítače nebo pokud nechcete zobrazovat podokno náhledu)

Postup

Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit popisovače náhledu v podokně náhledu a klikněte na tlačítko OK.

Cíl

Přidat do zobrazení souborů zaškrtávací políčka pro snazší výběr více souborů současně (tato možnost může být užitečná, máte-li potíže s výběrem více souborů metodou klikání se stisknutou klávesou Ctrl)

Postup

Zaškrtněte políčko Vybírat položky pomocí zaškrtávacích políček a klikněte na tlačítko OK.

Cíl

Automaticky přesunout kurzor do vyhledávacího pole, jakmile začnete psát (tato možnost může být užitečná, nemáte-li ve zvyku procházet seznamy souborů zadáváním názvů z klávesnice)

Postup

V části Při zadávání do zobrazení seznamu klikněte na možnost Automaticky zadávat do vyhledávacího pole a poté na tlačítko OK.

Tip

  • Chcete-li obnovit původní nastavení karty Zobrazit, klikněte na možnost Obnovit výchozí a potom na tlačítko OK.

Použití aktuálního nastavení zobrazení v ostatních složkách

Při procházení složek ve složce Počítač můžete přenést aktuální nastavení zobrazení na všechny složky v počítači optimalizované pro stejný obsah jako složka, která je právě otevřená. Složka Obrázky je například optimalizována pro soubory s obrázky. Otevřete-li tuto složku a nastavíte v ní zobrazení Velké ikony, můžete zobrazení Velké ikony přenést na všechny složky, které jsou optimalizovány pro obrázky. (Toto nastavení se neuplatní při zobrazování souborů a složek v knihovnách.)

  1. Otevřete složku, na panelu nástrojů klikněte na šipku vedle tlačítka ZobrazeníObrázek tlačítka Zobrazení a vyberte požadované nastavení zobrazení.
  2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Uspořádat a potom na příkaz Možnosti složky a hledání.

  3. V dialogovém okně Možnosti složky klikněte na kartu Zobrazit, na možnost Použít pro složky, na tlačítko Ano a potom na tlačítko OK.

Tip

  • Chcete-li změnit typ souborů, pro který je složka optimalizována, klikněte na ni pravým tlačítkem myši, klikněte na příkaz Vlastnosti, na kartu Vlastní, na typ souboru v seznamu Optimalizovat tuto složku pro a potom na tlačítko OK.