Změna zobrazení ikon v oznamovací oblasti

Oznamovací oblast je ve výchozím nastavení umístěna zcela vpravo na hlavním panelu a obsahuje ikony programů poskytující stavové informace a oznámení, které se týkají například příchozích e-mailových zpráv, aktualizací nebo připojení k síti. Při instalaci nového programu je někdy možné přidat ikonu tohoto programu do oznamovací oblasti.

Obrázek oznamovací oblasti zcela vpravo na hlavním panelu
Zobrazení skrytých ikon rozšířením oznamovací oblasti

U nových počítačů často bývají přidány ikony do oznamovací oblasti a také při instalaci některých programů se automaticky přidá ikona programu do oznamovací oblasti. Můžete rozhodnout, které ikony a upozornění se budou zobrazovat v oznamovací oblasti, a pro určité speciální ikony (označované jako systémové ikony) můžete určit, zda se mají vůbec zobrazovat.

Přetažením ikon na jiné místo můžete změnit pořadí ikon zobrazených nebo skrytých v oznamovací oblasti.

Následující video uvádí, jak uspořádat ikony v oznamovací oblasti (1:13)
Zobrazit vše

Postup odebrání nebo skrytí ikony v oznamovací oblasti

 • Klikněte na ikonu v oznamovací oblasti a pak ji přetáhněte směrem k ploše.

Postup při zobrazení skrytých ikon

 • Klikněte na šipku u oznamovací oblasti.

  Pokud šipka není zobrazena, nemáte žádné skryté ikony.

Postup přidání skryté ikony do oznamovací oblasti

 • Klikněte na šipku u oznamovací oblasti a pak přetáhněte ikonu, kterou chcete přesunout, do oznamovací oblasti. Počet skrytých ikon, který lze přetáhnout do oznamovací oblasti, není omezen.

Postup trvalého zobrazení všech ikon na hlavním panelu

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast hlavního panelu a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

 2. V oznamovací oblasti klikněte na tlačítko Přizpůsobit.

 3. Zaškrtněte políčko Vždy zobrazit všechny ikony a oznámení na hlavním panelu a pak klikněte na tlačítko OK.

Postup změny zobrazení ikon a upozornění v oznamovací oblasti

Můžete upravit způsob, jakým se v oznamovací oblasti chovají ikony a odpovídající upozornění.

Následující video uvádí, jak změnit způsob zobrazování ikon a oznámení v oznamovací oblasti (1:48)
 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast hlavního panelu a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

 2. V oznamovací oblasti klikněte na tlačítko Přizpůsobit.

 3. Pro jednotlivé ikony vyberte v seznamu některou z uvedených možností:

  • Zobrazovat ikony a upozornění. Ikona bude vždy zobrazena na hlavním panelu v oznamovací oblasti a všechna upozornění se zobrazí.

  • Skrýt ikony a upozornění. Ikona bude skrytá a upozornění se nebudou zobrazovat.

  • Zobrazovat pouze upozornění. Ikona bude skrytá, ale v případě, že program vyvolá upozornění, zpráva se zobrazí na hlavním panelu.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Postup zapnutí nebo vypnutí systémových ikon

Systémové ikony, včetně ikon Hodiny, Hlasitost, Síť, Napájení a Centrum akcí, jsou speciální ikony, které jsou součástí Windows. Pro tyto ikony můžete určit, jak se mají zobrazovat ikony a upozornění, a také rozhodnout, zda se mají vůbec zobrazovat. Systémovou ikonu můžete vypnout, pokud jste vy nebo výrobce počítače nainstalovali podobný program. Jestliže vypnete systémovou ikonu, můžete ji v každém případě později opět zapnout.

Následující video uvádí, jak zapnout nebo vypnout ikony systému (1:21)
 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast hlavního panelu a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

 2. V oznamovací oblasti klikněte na tlačítko Přizpůsobit.

 3. Klikněte na položku Vypnout nebo zapnout systémové ikony.

 4. Pro každou systémovou ikonu můžete kliknutím na příkaz Zapnout v seznamu zobrazit ikonu v oznamovací oblasti nebo kliknutím na příkaz Vypnout ikonu z oznamovací oblasti zcela odebrat.

 5. Klikněte na tlačítko OK a poté klikněte na tlačítko OK znovu.