Změna nastavení pro import obrázků a videí

Můžete upravit nastavení, které je v systému Windows použito pro import obrázků nebo souborů videa z fotoaparátů, přenosných zařízení, skenerů nebo datových disků CD či DVD. Nastavení pro import určuje způsob, jakým budou obrázky a soubory videa pojmenovány a jak budou při importu do počítače uspořádány. Další informace o importu obrázků a videosouborů z digitálního fotoaparátu naleznete v tématu Jak dostat obrázky z fotoaparátu do počítače

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Připojte fotoaparát k počítači pomocí kabelu USB, dodávaného s fotoaparátem, a poté fotoaparát zapněte.

  • Připojte přenosné zařízení obsahující obrázky nebo soubory videa k počítači pomocí kabelu USB zařízení a poté zařízení zapněte.

  • Vložte vyměnitelnou paměťovou kartu Flash, jako je například paměťová karta Secure Digital (SD) nebo CompactFlash, do čtečky paměťových karet.

  • Pomocí kabelu USB připojte k počítači skener a zapněte jej.

  • Vložte do jednotky CD/DVD disk CD nebo DVD s obrázky nebo soubory videa.

 2. V zobrazeném dialogovém okně Přehrát automaticky klikněte na volbu Import obrázků a videoklipů pomocí systému Windows.

 3. Chcete-li změnit nastavení použité pro import obrázků nebo souborů videa, klikněte na volbu Nastavení pro import v dialogovém okně Import obrázků a videa.

 4. V dialogovém okně Nastavení pro import upravte nastavení a poté klikněte na volbu OK.

 5. Kliknutím na tlačítko OK restartujte funkci Import obrázků a videa. V poli Označit tyto obrázky (nepovinné) zadejte požadovanou značku a poté kliknutím na volbu Importovat spusťte import obrázků a souborů videa s použitím nového nastavení.

Poznámka

 • Některá zařízení jsou kompatibilní s nástrojem Device Stage. V případě kompatibilních zařízení je při připojení zařízení k počítači a jeho zapnutí namísto funkce Přehrát automaticky spuštěn nástroj Device Stage. Chcete-li naimportovat obrázky ze zařízení, klikněte v nástroji Device Stage na odkaz importu.

  Import obrázků ze zařízení v nástroji Device Stage je možný pouze tehdy, pokud je dané zařízení s nástrojem Device Stage kompatibilní. Tento nový nástroj umožňuje importovat obrázky a soubory videa z některých zařízení a kromě toho provádět další úlohy související se zařízeními.

Zobrazení nastavení pro import

V následující tabulce jsou popsána různá nastavení pro import obrázků a souborů videa.

Akce
Postup

Výběr nastavení pro import z aktuálního zařízení nebo média

Ověřte, zda je v seznamu Nastavení pro vybráno aktuální zařízení nebo médium obsahující obrázky či soubory videa.

Nastavení pro import obrázků (a v některých případech také videa) z fotoaparátů, přenosných zařízení či přímo z paměťových karet Flash, skenerů nebo datových disků CD či DVD můžete změnit. Pro různá zařízení či média můžete použít shodné nebo naopak různé nastavení. Standardně je vybráno připojené zařízení (nebo médium vložené do diskové jednotky CD nebo DVD).

Výběr složky pro importované obrázky

Klikněte na tlačítko Procházet, umístěné vedle volby Import obrázků do, vyberte hlavní složku pro importované obrázky a poté klikněte na tlačítko OK.

Tímto způsobem můžete vybrat pro obrázky nejvhodnější složku a zachovat jejich požadované uspořádání. Importované obrázky můžete uložit do složky Obrázky (výchozí umístění), do jiné složky v počítači nebo na externí jednotku pevného disku (je-li připojena k počítači).

Výběr složky pro importované soubory videa

Klikněte na tlačítko Procházet, umístěné vedle volby Import videosouborů do, vyberte hlavní složku pro importované soubory videa a poté klikněte na tlačítko OK.

Tímto způsobem můžete vybrat požadovanou složku pro uložení souborů videa, importovaných z fotoaparátu, paměťové karty Flash nebo datového disku CD či DVD. Importované soubory videa můžete uložit do složky Obrázky (výchozí umístění), do jiné složky v počítači nebo na externí jednotku pevného disku.

Pojmenování složek pro importované obrázky a soubory videa

Klikněte na seznam Název složky a poté klikněte na požadovanou volbu konvence pojmenování složek.

Způsob pojmenování složek můžete určit zadáním kombinace údajů kalendářního data aznačky. Touto metodou můžete určit způsob pojmenování a uspořádání složek.

Určení konvence pojmenování souborů pro importované obrázky a video

Klikněte na seznam Název souboru a poté klikněte na požadovanou volbu konvence pojmenování souborů.

Je možné, že budete chtít importovaným obrázkům a souborům videa ponechat aktuální názvy souborů. V takovém případě však může být obtížné vyhledávat obrázky nebo soubory videa pouze podle názvů souborů. Proto můžete nové soubory obrázků a videa přejmenovat tak, aby název každého souboru začínal zadanou značkou a byl doplněn pořadovým číslem.

Zajištění zobrazení výzvy k zadání značky při importu obrázků nebo souborů videa

Zaškrtněte políčko Při importu vyžádat značku.

Je-li toto políčko ponecháno nezaškrtnuté, nebude při importu obrázků ani souborů videa zobrazena výzva k zadání značky. Obrázky a soubory videa budou importovány bez jakýchkoli značek. Značky však lze přidat po dokončení importu obrázků. Další informace naleznete v části Přidání značek do obrázků pro snadnější hledání.

Zajištění automatického odstranění obrázků a souborů videa po importu

Zaškrtněte políčko Po importu vždy smazat ze zařízení.

Po úspěšném dokončení importu budou obrázky a soubory videa ze zařízení automaticky odstraněny. Tato volba je užitečná například v případě, že chcete na paměťové kartě Flash uvolnit místo za účelem pořízení dalších obrázků nebo videa. Znamená to však také to, že obrázky i videa budou z paměťové karty po importu nenávratně odstraněny. Pokud není import obrázků či souborů videa úspěšně dokončen, nebudou tyto položky z paměťové karty odstraněny.

Automatické otočení obrázků v počítači

Ponechte zaškrtnuté políčko Při importu otáčet obrázky.

Pokud byl fotoaparát při pořizování snímku stranově otočen, bude tento snímek při importu automaticky otočen v opačném směru, aby se při prohlížení v počítači zobrazil správně.

Zobrazení obrázků a videa v programu Průzkumník Windows po importu

Ponechte zaškrtnuté políčko Po importu spustit program Průzkumník Windows.

Program Průzkumník Windows se automaticky spustí a zobrazí se v něm právě naimportované obrázky a soubory videa.

Změna výchozího nastavení Přehrát automaticky

Klikněte na volbu Změnit výchozí možnosti automatického přehrávání a poté upravte nastavení Přehrát automaticky pro zařízení (například fotoaparát či skener) nebo médium (například datový disk CD nebo DVD).

Další informace o změně nastavení automatického přehrávání v různých zařízeních nebo médiích naleznete v tématu Změnit nastavení Automatického přehrávání.

Obnovení výchozího nastavení pro import

Klikněte na tlačítko Obnovit výchozí.

Pro všechny vybrané parametry importu bude obnoveno výchozí nastavení. Mezi ně patří nastavení importu změněná pro všechna zařízení, jako je fotoaparát, skener nebo datový disk CD či DVD.