Změna vlastností souboru

Vlastnosti souboru jsou podrobnosti o souboru, například jména autorů, značky nebo datum poslední změny souboru. Další informace o značkách a jejich používání naleznete v tématu Přidání značek do obrázků pro snadnější hledání.

Vlastnosti usnadňují hledání a uspořádání souborů. Můžete například vyhledat soubor podle jedné z jeho vlastností. K uspořádání souborů podle vlastností můžete použít také knihovny. Procházíte-li například knihovnu Dokumenty a chcete nejprve zobrazit soubory, jejichž datum změny je nejnovější, můžete soubory uspořádat podle vlastnosti Datum změny.

Zde je uvedeno několik způsobů přidání nových vlastností k souboru a změna stávajících vlastností:

Zobrazit vše

Přidání nebo změna běžných vlastností v podokně podrobností

V podokně podrobností, které je umístěno v dolní části okna složky, se zobrazují nejběžnější vlastnosti souboru. Můžete zde přidávat a měnit vlastnosti souborů, jako jsou značky, jméno autora a hodnocení. Postupujte takto:

 1. Otevřete složku obsahující soubor, který chcete změnit, a poté na něj klikněte (pouze jednou).

 2. V podokně podrobností ve spodní části okna klikněte vedle vlastnosti, kterou chcete přidat nebo změnit, zadejte novou vlastnost (nebo změňte stávající) a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  Obrázek značek v podokně podrobností
  Přidání značky v podokně podrobností

  Pokud chcete přidat víc než jednu vlastnost, oddělte každý údaj středníkem. Pokud chcete přidat vlastnost hodnocení, klikněte na hvězdičku vyhovující vašemu stanovisku.

  Tip

  • Pokud nevidíte vlastnost souboru, kterou hledáte, zkuste zvětšit podokno podrobností, aby se zobrazilo více vlastností souboru. Provedete to kliknutím na horní okraj podokna podrobností a tažením okraje směrem nahoru.

Přidání nebo změna vlastností, které se nezobrazují v podokně podrobností

Není-li vlastnost souboru, kterou chcete přidat nebo změnit, k dispozici v podokně podrobností, můžete otevřít dialogové okno Vlastnosti s úplným seznamem vlastností souboru.

 1. Otevřete složku obsahující soubor, který chcete zobrazit.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na soubor a potom klikněte na možnost Vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti klikněte na kartu Podrobnosti.

 4. V části Hodnota klikněte vedle vlastnosti, kterou chcete přidat nebo změnit, zadejte slovo nebo frázi a poté klikněte na tlačítko OK. (Je-li plocha pod textem Hodnota prázdná, klikněte na ni. Zobrazí se pole.)

  Poznámka

  • Některé vlastnosti nelze přidat ani změnit. V takových případech se vzhled hodnoty po kliknutí vedle ní nezmění.

  Pokud chcete přidat víc než jednu vlastnost stejného typu, oddělte každou středníkem. Pokud chcete ohodnotit soubor pomocí vlastnosti hodnocení, klikněte na hvězdičku, která odpovídá vašemu názoru.

  Obrázek pole Značky v dialogovém okně Vlastnosti
  Přidání značky do souboru v dialogovém okně Vlastnosti

Přidání nebo změna vlastností při ukládání souboru

Možnost přidat nebo změnit vlastnosti souboru můžete mít při jeho vytvoření a ukládání, takže jej později nebudete muset vyhledávat a přidávat k němu vlastnosti.

 1. V nabídce Soubor programu, který používáte, klikněte na příkaz Uložit jako.

 2. V dialogovém okně Uložit jako napište do příslušných polí značky a další vlastnosti.

  Obrázek dialogového okna Uložit jako
  Přidání vlastností do souboru v dialogovém okně Uložit jako
 3. Zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka

 • Některé programy nenabízejí možnost přidat nebo změnit vlastnosti souboru při jeho uložení.

Odebrání vlastností ze souboru

Máte-li v úmyslu soubor s někým sdílet, budete možná chtít odebrat některé vlastnosti souboru, zvláště, pokud mají některé z nich osobní charakter. Například vlastnost Autor může obsahovat jména lidí, kteří na souboru spolupracovali, a také značky mohou obsahovat slova a věty, které nechcete předávat dalším lidem.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na soubor a potom klikněte na možnost Vlastnosti.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti klikněte na kartu Detaily.

 3. Klikněte na odkaz Odebrat vlastnosti a osobní informace.

 4. V dialogovém okně Odebrat vlastnosti proveďte jeden z následujících kroků:

  • Klikněte na možnost Vytvořit kopii s odstraněním všech vlastností a poté na tlačítko OK. Tato možnost zachová původní verzi souboru se všemi vlastnostmi a vytvoří novou kopii zbavenou všech vlastností, která je vhodná ke sdílení.

  • Klikněte na možnost Odebrat následující vlastnosti z tohoto souboru, zaškrtněte políčka u všech vlastností, které chcete odebrat, a poté klikněte na tlačítko OK. Tato možnost ze souboru trvale odebere vybrané vlastnosti bez vytvoření kopie.

Poznámka

 • Dialogové okno Odebrat vlastnosti odebere pouze vlastnosti přidané v systému Windows. Pokud jste vlastnosti přidali v jiném programu, je třeba, abyste je pomocí stejného programu i odebrali.

Poznámky

 • U některých typů souborů není možné přidávat ani měnit vlastnosti. Jedná se například o soubory TXT či RTF.

 • Výběr dostupných vlastností závisí na konkrétním typu souboru. Hodnocení lze například nastavit u souboru s hudební skladbou, nikoli však u textového dokumentu.

 • Některé vlastnosti souborů (například délku souboru s hudební skladbou) nelze změnit.