Smazání seznamů v nabídce Start a na hlavním panelu

Systém Windows uloží historii programů, souborů, složek a webů, které otevřete, a zobrazí je v nabídce Start a v Seznamech odkazů nabídky Start i hlavního panelu.

Následující video uvádí, jak mazat seznamy v nabídce Start a na hlavním panelu (1:16)

Pokud používáte například sdílený nebo veřejný počítač, můžete se rozhodnout historii pravidelně mazat. Smazáním položek v nabídce Start a seznamech odkazů neodstraníte položky z počítače. Také připevněné položky zůstanou nadále na svém místě.

Obrázek karty Nabídka Start na hlavním panelu a dialogového okna Vlastnosti nabídky Start
Seznam naposledy použitých programů a položek můžete vymazat.

Postup smazání seznamů

  1. Otevřete ovládací panel Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Vzhled a přizpůsobení a na položku Hlavní panel a nabídka Start.

  2. Klikněte na kartu Nabídka Start a potom proveďte jednu z následujících akcí:

    • Chcete-li zrušit zobrazení naposledy spuštěných programů v nabídce Start, zrušte zaškrtnutí políčka Uložit a zobrazit naposledy spuštěné programy v nabídce Start.

    • Pokud chcete zrušit naposledy otevřené soubory ze seznamů odkazů na hlavním panelu a v nabídce Start, zrušte zaškrtnutí políčka Uložit a zobrazit naposledy otevřené položky v nabídce Start a na hlavním panelu.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

Chcete-li znovu začít zobrazovat naposledy otevřené programy a soubory, zaškrtněte obě políčka a pak klikněte na tlačítko OK.

Poznámka

  • Některé programy zobrazují v seznamech odkazů užitečné úkoly. Úkoly na seznamu odkazů nelze přidat ani odebrat.