Zde jsou uvedeny odpovědi na některé běžné dotazy, které se týkají programu Příkazový řádek.

Zobrazit vše

Co je Příkazový řádek?

Příkazový řádek je funkce systému Windows, která představuje vstupní bod pro zadávání příkazů systému MS‑DOS (Microsoft Disk Operating System) a dalších příkazů. Je velice důležité vědět, že zadáváním příkazů na příkazovém řádku můžete v počítači provádět různé akce, aniž byste museli použít grafické rozhraní systému Windows. Příkazový řádek zpravidla používají pouze pokročilí uživatelé.

V programu Příkazový řádek se pojmem příkazový řádek také rozumí ostrá závorka (znak >, označovaný také jako větší než). Tento znak znamená, že rozhraní příkazového řádku je připraveno přijmout příkaz. Součástí příkazového řádku mohou být další důležité informace, jako je aktuální pracovní adresář (nebo umístění), ve kterém bude příkaz spuštěn. Jestliže po otevření okna příkazového řádku uvidíte například příkazový řádek C:\> s blikajícím kurzorem vpravo vedle znaku pravé špičaté závorky (>), bude příkaz, který zadáte, běžet na celé jednotce C počítače.

Jak získat přístup k příkazovému řádku?

Otevřete okno Příkazový řádek takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text příkazový řádek a potom v seznamu výsledků klikněte na položku Příkazový řádek.

Jaké příkazy lze používat v programu Příkazový řádek?

Můžete zadávat příkazy systému MS-DOS a další příkazy počítače.

Chcete-li zobrazit seznam běžně používaných příkazů, napište na příkazovém řádku příkaz help a stiskněte klávesu ENTER.

Chcete-li zobrazit podrobnější informace o některém z příkazů, napište helpnázev příkazu, kde název příkazu je název příkazu, o který se zajímáte.

Jak změnit okno programu Příkazový řádek?

Vzhled okna programu Příkazový řádek lze změnit nastavením příslušných možností.

Postup nastavení možností programu Příkazový řádek

  1. Otevřete okno Příkazový řádek takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text příkazový řádek a potom v seznamu výsledků klikněte na položku Příkazový řádek.

  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví okna a proveďte některou z následujících akcí:

    • Chcete-li změnit nastavení všech oken programu Příkazový řádek, klikněte na příkaz Výchozí.

    • Chcete-li změnit nastavení pouze aktuálního okna programu Příkazový řádek, klikněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Zvolte požadované možnosti a potom klikněte na tlačítko OK.

Jak lze spustit příkaz se zvýšeným oprávněním?

Některé příkazy spouštěné pomocí příkazového řádku mohou vyžadovat zvýšená oprávnění nebo oprávnění ke správě. Chcete-li spouštět takovéto příkazy, použijte příkaz Spustit jako správce.

Chcete-li spustit program Příkazový řádek jako správce, postupujte takto:

  1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start.
  2. Do vyhledávacího pole napište příkazový řádek.

  3. V seznamu výsledků klikněte pravým tlačítkem na příkaz Příkazový řádek a potom klikněte na příkaz Spustit jako správce. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.