Připojení k technologii Bluetooth a dalším bezdrátovým nebo síťovým zařízením

K počítači můžete připojit bezdrátový telefon, klávesnici, myš nebo jiné zařízení. Tato možnost se týká i zařízení Bluetooth a bezdrátových síťových zařízení (Wi‑Fi). Také můžete k počítači přidat síťové zařízení, například tiskárnu, paměťové zařízení nebo zařízení Windows Media Center Extender podporující práci v síti.

Následující video uvádí, jak připojit zařízení s technologií Bluetooth a jiná bezdrátová nebo síťová zařízení k počítači (1:17)

Zařízení, která již jsou k počítači připojená pomocí kabelu USB nebo jiného kabelového připojení, není nutné znovu přidávat. Systém Windows je detekuje a zobrazí automaticky.

Obrázek průvodce Přidat zařízení
Seznam zařízení v okně Průvodce přidáním zařízení

Poznámka

 • Technologie Bluetooth není podporována ve všech verzích systému Windows Server.

Zobrazit vše

Přidání bezdrátového nebo síťového zařízení

 1. Otevřete Ovládací panely kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely.

 2. V části Hardware a zvuk klikněte na možnost Přidat zařízení a dále postupujte podle pokynů.

  Nevidíte-li bezdrátové nebo síťové zařízení, které chcete přidat, postupujte podle dále uvedeného návodu.

Informace o přidání bezdrátové nebo síťové tiskárny naleznete v tématu Instalace tiskárny.

Nalezení bezdrátového zařízení

Následuje několik tipů pro případ, že systém Windows nenalezne bezdrátové zařízení, které chcete přidat k počítači.

 • Zkontrolujte, zda zařízení, s kterým se pokoušíte počítač spárovat (propojit), není vypnuté, nemá vybité baterie a není přepnuto do spánkového režimu.

 • Ujistěte se, že jste dosud nepřidali zařízení k počítači. Zařízení, která již byla přidána, se v seznamu zařízení, která lze připojit pomocí průvodce Přidat zařízení, se v seznamu zařízení nezobrazují.

 • Ujistěte se, že se zařízení nachází v dosahu bezdrátového propojení s počítačem, obvykle do dvou až tří metrů u většiny zařízení Bluetooth a bezdrátových zařízení USB a do 30 metrů u zařízení Wi-Fi. Nejste-li si jisti, zda je zařízení v dosahu propojení, zkuste je přemístit blíže k počítači. Je-li zařízení od počítače odděleno zdí, zkuste umístit počítač i zařízení do stejné místnosti.

 • Zkontrolujte, zda není bezdrátové zařízení rušeno jinými zařízeními, například mikrovlnnou troubou, bezdrátovým telefonem nebo jiným bezdrátovým zařízením.

 • Pokud počítač používá externí adaptér Bluetooth nebo Wi-Fi, zkontrolujte, zda adaptér pracuje správně a zda je řádně připojen a nainstalován.

 • Je-li rozhraní Bluetooth zabudováno do počítače, zkontrolujte, zda je radiový vysílač Bluetooth zapnutý. Tímto způsobem se může zapínat a vypínat také přijímač bezdrátové sítě. Mnoho přenosných počítačů je vybaveno externím vypínačem pro vysílač. Pokud nevíte, jak vysílač zapnout, přečtěte si pokyny dodané s počítačem nebo navštivte webové stránky výrobce.

 • Zkontrolujte, zda je zařízení zjistitelné. Zařízení Bluetooth je zjistitelné, jestliže vysílá rádiové signály, jimiž informuje o své přítomnosti jiná zařízení a počítače. Pokud nevíte, jak zařízení uvést do zjistitelného stavu, prostudujte si dokumentaci dodanou se zařízením nebo se podívejte na web výrobce. Na zařízení (například na bezdrátové myši nebo klávesnici) může být umístěno speciální tlačítko, které je třeba stisknout, zatímco u jiných zařízení (například u mobilních telefonů s rozhraním Bluetooth) se může zjistitelný stav aktivovat pomocí příkazu v softwarové nabídce.

 • Pokud se snažíte přidat bezdrátové síťové zařízení, musí být toto zařízení před přidáním do počítače nakonfigurováno pro vaši bezdrátovou síť. Pokud nevíte, jak to provést, přečtěte si pokyny dodané se zařízením nebo navštivte webové stránky výrobce.

  Poznámka:

  • Některá zařízení Wi‑Fi je třeba před vyhledáním přepnout do zjistitelného režimu označovaného jako režim WPS (Wireless Protected Setup). Další informace naleznete v dokumentaci dodané se zařízením nebo na webu výrobce.

 • Používáte-li software standardu Bluetooth od jiného výrobce než od společnosti Microsoft, může se stát, že systém Windows nebude schopen zařízení Bluetooth nalézt a nebudete je tedy moci přidat do počítače. Chcete-li zjistit, zda použitý software Bluetooth pochází od společnosti Microsoft, postupujte takto:

  1. Otevřete Ovládací panely kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely.

  2. Do vyhledávacího pole v okně Ovládací panely zadejte slovo Bluetooth a poté klikněte na položku Změnit nastavení Bluetooth.

  3. V dialogovém okně Nastavení rozhraní Bluetooth klikněte na kartu Hardware a najděte položku Microsoft Bluetooth Enumerator. Pokud ji nenajdete, znamená to, že software Bluetooth nepochází od společnosti Microsoft.

Nalezení síťového zařízení

Následuje několik tipů, jak můžete systému Windows pomocí s hledáním síťového zařízení, které chcete přidat do počítače.

 • Ujistěte se, že je zařízení připojeno ke stejné síti jako počítač. Jedná-li se o kabelové síťové zařízení, zkontrolujte, zda je připojené k síti a zapnuté. V případě zařízení Wi-Fi ověřte, zda je zařízení zapnuté a zda je řádně nakonfigurováno pro připojení k síti. Pokud nevíte, jak to provést, přečtěte si pokyny dodané se zařízením nebo navštivte webové stránky výrobce.

 • Ověřte, zda jste již zařízení do počítače nepřidali. Zařízení, která již byla přidána, se nezobrazují v seznamu zařízení, k nimž se můžete připojit, v průvodci přidáním zařízení.

 • Po připojení zařízení k síti ponechte systému Windows několik sekund na nalezení nového zařízení.

 • Zkontrolujte, zda síťová brána firewall neblokuje zobrazení zařízení v seznamu zařízení, která lze přidat. Je možné, že bude třeba zapnout funkci zjištění sítě. Informace naleznete v části Povolení nebo zakázání zjištění sítě.

 • Některá síťová zařízení nelze do počítače přidat, i když je systém v síti rozpozná. Chcete-li zjistit, zda je možné připojit zařízení k počítači, přečtěte si pokyny dodané se zařízením nebo navštivte webové stránky výrobce.

 • Většinu síťových zařízení lze najít jen tehdy, jestliže se nacházejí ve stejné podsíti jako váš počítač. Pokud vaši síť tvoří více propojených podsítí, zkuste zařízení připojit ke stejné podsíti. Další informace vám poskytne správce sítě.

 • Zkontrolujte, zda má síťové zařízení IP adresu a správně utvořenou síťovou adresu. Většina síťových směrovačů přiřazuje IP adresy automaticky při připojování zařízení k síti. Další informace vám poskytne správce sítě.

 • Zkontrolujte, zda je zařízení nakonfigurováno pro vysílání prezenčního signálu v síti. Většina síťových zařízení tento signál vysílá automaticky. Další informace naleznete v dokumentaci dodané se zařízením nebo na webu výrobce.

 • Máte-li potíže s vyhledáním nebo párováním se síťovým směrovačem nebo jiným síťovým zařízením, zkuste aktualizovat software v zařízení. Tento software se nazývá firmware. Aktualizace firmwaru určené ke stažení zkuste najít na webu výrobce.