Převod formátu nahraného televizního pořadu (.WTV) na starší formát

Pokud byl pořad nahraný v aplikaci Windows Media Center, uloží se jako soubor Televizní záznam ve formátu Windows DVR s příponou názvu souboru .WTV ve složce Veřejné nahrané TV pořady (zpravidla v umístění C:\Users\Public). Starší verze systému Windows používaly pro nahrané televizní pořady jiný formát souboru s příponou .dvr-ms.

Soubory s příponou .WTV nejsou v dřívějších verzích systému Windows a v některých programech jiných výrobců podporovány. Lze je však převádět na soubory ve formátu dvr-ms, aby bylo možné je přehrávat v programech podporujících starší formát

Převod souboru .wtv na formát .dvr-ms

  1. Na hlavním panelu klikněte na tlačítko programu Windows ExplorerObrázek tlačítka programu Windows Explorer.
  2. Přejděte do složky s nahranými televizními soubory (zpravidla C:\Users\Public), klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete převést, a pak klikněte na příkaz Převod do formátu .dvr-ms.

    Nový soubor bude vytvořen a uložen do stejné složky s příponou DVRMS u názvu souboru.