Vytvoření domácí skupiny

Domácí skupina usnadňuje sdílení obrázků, hudby, dokumentů, videí a tiskáren s ostatními uživateli domácí sítě. Když nastavíte počítač s touto verzí Windows, vytvoří se domácí skupina automaticky. Můžete také vytvořit domácí skupinu podle následujících pokynů:

Následující video uvádí, jak vytvořit domácí skupinu (0:58)

Vytvoření domácí skupiny

  1. Otevřete ovládací panel Domácí skupina takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Ovládací panely, do vyhledávacího pole zadejte text domácí skupina a poté klikněte na položku Domácí skupina.

  2. Na stránce Sdílení s ostatními domácími počítači používajícími systém Windows 7 klikněte na tlačítko Vytvořit domácí skupinu a postupujte podle pokynů.

Poznámky

  • Jestliže domácí skupina již v síti existuje, zobrazí systém Windows dotaz, zda se k ní nechcete namísto vytvoření nové skupiny připojit.

  • Pokud nemáte domácí síť, bude ji nutné nastavit před vytvořením domácí skupiny. Další informace naleznete v tématu Nastavení domácí sítě v systému Windows 7.

  • Pokud počítač náleží do domény, můžete se k domácí skupině připojit, ale není možné ji vytvořit. Získáte přístup k souborům a prostředkům v ostatních počítačích domácí skupiny, ale nemůžete s touto skupinou sdílet vlastní soubory a prostředky.

Obrázek stránky Sdílení s ostatními domácími počítači používajícími systém Windows 7
Stránka Sdílení s jinými domácími počítači používajícími systém Windows 7

Po vytvoření je nutné do domácí skupiny přidat další počítače, abyste mohli získat přístup ke sdíleným knihovnám a tiskárnám. Další informace naleznete v části Přidání počítačů do domácí skupiny.