Tunery digitálního kabelu: nejčastější dotazy

Pokud máte aplikaci Windows Media Center a správný hardware, můžete sledovat a nahrávat prémiové digitální kabelové kanály od poskytovatele kabelové televize. Nastavení počítače odpovídajícím způsobem však může být úkolem pro zkušené uživatele. Následující text uvádí odpovědi na některé běžné otázky týkající se nastavení počítače na příjem digitální kabelové televize.

Zobrazit vše

Co je digitální kabelový tuner?

Digitální kabelový tuner je typem televizního tuneru, který přijímá zašifrované a nezašifrované digitální kabelové kanály. Řada výrobců počítačů prodává speciálně konfigurované počítače připravené pro digitální kabely, které zahrnují nejméně jeden digitální kabelový tuner. Digitální kabelové tunery můžete také zakoupit samostatně.

Co je to karta CableCARD a jak ji lze získat?

Kabel CableCARD je bezpečnostní zařízení, které při vložení do slotu digitálního kabelového tuneru poskytuje bezpečný přístup k zašifrovaným digitálním kabelovým programům dodaným s odběrem digitálního kabelu. Pro přístup k prémiovým kanálům od poskytovatele digitálního kabelu potřebujete kartu CableCARD.

Vlastníky karet CableCARDs jsou poskytovatelé kabelů, kteří je pronajímají odběratelům. Chcete-li kartu získat, je nutné si sjednat schůzku s poskytovatelem kabelů. Pokud poskytovatel kabelů tuto službu nabízí, technik vám poskytne a autorizuje kartu CableCARD a ověří, zda je kabelový signál natolik silný, aby jej váš digitální kabelový tuner přijímal.

Co je nástroj Digital Cable Advisor?

Digital Cable Advisor je nástroj v aplikaci Media Center, jehož pomocí lze analyzovat hardware počítače a určit, zda odpovídá minimálním požadavkům pro sledování a nahrávání digitálního kabelu. Patří sem výkon a zobrazovací schopnosti počítače spolu s dostupnými typy připojení.

Pokud počítač splňuje minimální požadavky, můžete aktualizací systémových nastavení povolit podporu digitálního kabelu v počítači.

Spuštění nástroje Digital Cable Advisor a povolení podpory digitálního kabelu

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste nástroj Digital Cable Advisor nikdy dříve nepoužívali, přejděte na položku Doplňky, klikněte na možnost Galerie doplňků, klikněte na položku Digital Cable Advisor a podle pokynů nástroj nainstalujte.

  • Pokud je nástroj Digital Cable Advisor v počítači již nainstalován, přejděte na položku Doplňky, klikněte na možnost Knihovna doplňků a pak klikněte na položku Digital Cable Advisor.

 3. Podle pokynů nástroj Digital Cable Advisor spusťte.

  • Pokud systém úspěšně splní test, kliknutím na položku Aktualizovat nastavení systému povolte podporu digitálního kabelu v počítači.

  Pokud některá ze součástí systému nesplňuje minimální požadavky, je nutné tento problém vyřešit předtím, než budete moci sledovat a nahrávat z digitálního kabelu. Pokud například grafická karta není dostatečně napájená, aby podporovala digitální kabel, budete muset nainstalovat novou a pak znovu spustit nástroj Digital Cable Advisor.

  Obrázek nástroje Digital Cable Advisor v aplikaci Media Center
  Obrazovka výsledků nástroje Digital Cable Advisor

Mohu kabelový tuner a kartu CableCARD přidat sám?

Většina lidí, kteří vlastní digitální kabelový tuner, si zakoupila počítač s nástrojem Digital Cable Ready a většina poskytovatelů kabelů, kteří nabízejí karty CableCARDS, využívá služeb techniků, kteří karty nainstalují a autorizují za vás. Kartu digitálního tuneru si můžete zakoupit a nainstalovat sami a někteří poskytovatelé kabelů dokonce umožňují, abyste kartu CableCARD do digitálního kabelového tuneru nainstalovali sami a pak požádali zákaznický servis o její autorizaci. Jedná se však o úkol pro pokročilé uživatele. Pokud nemáte zkušenosti s odstraňováním problémů s hardwarem a softwarem, bude pravděpodobně nejlepší spolehnout se na technika místní kabelové společnosti, který kartu CableCARD nainstaluje a autorizuje za vás.

Proces nastavení digitálního kabelového tuneru a karty CableCARD závisí na tom, kde se nacházíte, na poskytovateli kabelu a typu tuneru, který vlastníte. Vynikajícími zdroji informací o nákupu a nastavení digitálního kabelového tuneru pro použití s kartou CableCARD jsou weby komunity aplikace Media Center, například The Green Button.

Pokud plánujete zakoupení digitálního televizního tuneru, ale nechcete pracovat s kartou CableCARD, je další možností získání digitálního televizního tuneru, který je nakonfigurován pro typy signálů ATSC a ClearQAM. V současné době je na trhu k dispozici mnoho takových, které mohou přijímat nezašifrovaný televizní signál ve standardním a vysokém rozlišení, a to buď prostřednictvím antény (ATSC) nebo kabelové televizní zdířky (ClearQAM) bez nutnosti použít kartu CableCARD. Nedostatkem tohoto typu instalace je, že výběr kanálu může být omezený podle poskytovatele kabelu nebo, pokud používáte anténu vysílající signál vzduchem, podle síly signálu. Další informace naleznete v tématu Co je třeba vědět před přidáním televizních tunerů pro použití v aplikaci Windows Media Center?

Je možné sledovat televizi s digitálním kabelovým tunerem, pokud není vybavená kartou CableCARD?

Účelem karty CableCARD je povolení přístupu k zašifrovaným kanálům. Dokud máte předplacený odběr digitálního kanálu, měli byste mít možnost nastavit tuner digitálního kabelu, abyste mohli sledovat nezašifrované digitální kanály (pomocí signálu ClearQAM). Pravděpodobně však nebudete moci sledovat většinu kanálů, k jejichž odběru se přihlásíte (včetně prémiových digitálních kanálů), protože jsou zašifrované. Informace o nastavení signálu ClearQAM naleznete v tématu Nastavení televizního signálu v aplikaci Windows Media Center.

Jak se instaluje a aktivuje karta CableCARD?

Pokud používáte počítač s nainstalovaným digitálním kabelovým tunerem, nainstalujte a aktivujte kartu CableCARD pomocí následujících kroků s technikem, který vám pomáhá kabelové vedení nastavit:

 1. Požádejte jej o kontrolu kvality kabelového signálu. Úroveň signálů QAM by měla být mezi ± 8 dBmV (technik by měl vědět, co to znamená).

 2. Postupujte podle pokynů v části Nastavení televizního signálu digitálního kabelu s digitálním kabelovým tunerem (pouze USA) v tématu Nastavení televizního signálu v aplikaci Windows Media Center. Nezapomeňte si poznamenat údaje UnitAddress a CableCARD S/N (sériové číslo) na vnější straně karty CableCARD. (Tato čísla nebudou viditelná po vložení karty do tuneru.)

 3. Když je spuštěná aplikace Media Center, vložte kartu CableCARD do digitálního kabelového tuneru. Jedna z kontrolek LED na tuneru by měla přibližně 20 sekund červeně a zeleně blikat a pak se zeleně rozsvítit. Pokud se rozsvítí červeně, znamená to problém se signálem mimo pásmo (technik, který vám pomáhá nastavit kabelové vedení, by měl vědět, co to znamená).

 4. V aplikaci Media Center by se měla zobrazit zpráva Nalezena karta CableCARD. Podle pokynů spusťte instalaci karty CableCARD.

 5. Jakmile se dostanete na stránku Volat poskytovatele kabelového nebo televizního signálu, budete vy nebo technik muset zavolat poskytovateli kabelového signálu a sdělit mu informace z této stránky (údaje o párování), aby mohl kartu CableCARD autorizovat.

  Jakmile poskytovatel kabelového signálu data ověří a autorizuje kartu CableCARD, může její aktivace trvat až 20 minut. Vyzkoušejte různé kanály a ověřte, zda byla karta CableCARD správně aktivována.

Co mám dělat, pokud mám problémy s tunerem digitálního kabelu a kartou CableCARD?

Můžete vyzkoušet následující postupy podle toho, jaký máte problém.

 • Pokud je počítač připojen k síti, která používá protokol Internet Protocol Security (IPsec), je nutné se od sítě odpojit, aby tuner digitálního kabelu a karta CableCARD fungovaly.

 • Pokud nemůžete sledovat živé televizní vysílání nebo sledovat pouze několik kanálů, zkuste následující postup:

  • Zavolejte poskytovateli kabelového signálu a požádejte o kontrolu kvality kabelového signálu a ověřte, zda si správně poznamenal údaje o párování pro kartu CableCARD (ze stránky Volat poskytovatele kabelového signálu).

  • Ve službě Windows Update zkontrolujte, zda je v tuneru digitálního kabelu nainstalovaný nejnovější firmware. Další informace naleznete v kapitole Instalace aktualizací systému Windows v systému Windows 7. (Firmware digitálního kabelového tuneru bude uveden jako volitelná aktualizace.)

  • Zavolejte poskytovateli kabelového signálu a vyzkoušejte jinou kartu CableCARD.

 • Pokud při sledování televize uvidíte zprávu Obsah s omezeným oprávněním, zkuste následující postup:

  • Pokud je počítač připojený k televizi nebo monitoru pomocí kabelu DVI nebo HDMI, ověřte, zda je displej kompatibilní s technologií ochrany širokopásmového digitálního obsahu (HDCP).

  • Ověřte u výrobce počítače nebo grafické karty, zda používáte doporučovaný ovladač pro grafickou kartu svého počítače.

  • Pokud jste do počítače v poslední době přidali novou grafickou kartu a pro připojení k televizoru nebo monitoru používáte standard DVI nebo HDMI, ujistěte se, zda karta podporuje ochranu širokopásmového digitálního obsahu (HDCP) a akceleraci videa DirectX (DXVA).

  • Ujistěte se, zda je počítač připojený k Internetu a služba není přerušená.

  • Ověřte, zda je aktivován systém Windows kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím na položku Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení a potom na položku Systém. Ujistěte se, zda je uveden údaj, že systém Windows je aktivován v okně Aktivace systému Windows.
 • Pokud při sledování televize uvidíte zprávu Tuner nebyl nalezen, zkuste následující postup:

  • Restartujte počítač.

  • Odeberte a znovu použijte napájení u digitálního kabelového tuneru a pak znovu zkuste nastavit televizní signál. Pokud chybu obdržíte znovu, může být nutné aktualizovat firmware digitálního kabelu. Viz dokumentace dodaná se zařízením nebo požádejte o pomoc výrobce počítače.

  • Pokud se tato chyba stále zobrazuje, může jej blokovat program brány firewall. V nastavení programu brány firewall zkuste otevřít následující výjimky:

   Program
   Protokol/Port
   Směr
   Síť

   ehprivjob.exe

   UDP 5001-5006

   Příchozí

   Místní podsíť

   svchost.exe

   UDP 1900

   Příchozí, odchozí

   Místní podsíť

   system

   TCP 2869

   Příchozí, odchozí

   Místní podsíť

   ehprivjob.exe

   TCP 554

   Odchozí

   Místní podsíť

   ehprivjob.exe

   UDP 5757-5772

   Odchozí

   Místní podsíť