Stahování pomocí aplikace Internet Explorer 9: nejčastější dotazy

Zde naleznete odpovědi na některé běžné otázky týkající se stahování souborů z Internetu.

Zobrazit vše

Co je stahování?

Stáhnout soubor (například program, aktualizaci, hru, video nebo dokument) znamená přenést ho z Internetu do počítače.

Jaká jsou rizika při stahování souborů?

Vždy existuje malé riziko, že stažený soubor bude obsahovat virus nebo malware (škodlivý software), který může poškodit počítač. Před těmito hrozbami se lze chránit například pomocí těchto opatření:

  • Nainstalujte a používejte antivirový program. Antivirové programy zkontrolují soubory před jejich otevřením a upozorní uživatele na potenciálně nebezpečné soubory.

  • Stahujte soubory pouze z důvěryhodných webů. Další informace naleznete v tématu Kdy důvěřovat webu.

  • Pokud soubor obsahuje digitální podpis, aplikace Internet Explorer 9 vám oznámí, zda je podpis platný. Není-li platný, soubor neotevírejte. Chcete-li zobrazit digitální podpis, klikněte na odkaz na vydavatele v dialogovém okně zabezpečení, které aplikace Windows Internet Explorer 9 zobrazí při prvním stažení souboru. V informacích o digitálním podpisu je uvedeno, zda je soubor platný nebo neplatný.

  • Určité typy souborů, například soubory programů s příponami souborů EXE, SCR, BAT, COM a PIF, jsou méně bezpečné, protože mohou obsahovat viry. Potenciálně nebezpečný soubor může být maskován jako méně nebezpečný typ tím, že má zdvojenou příponu názvu souboru, jako například název_souboru.txt.exe. Soubor v tomto příkladě může vypadat jako textový soubor, protože má příponu TXT, ale ve skutečnosti se jedná o spustitelný soubor.

Kam se stažené soubory ukládají?

Soubory stahované pomocí Správce stahování se automaticky ukládají do složky Stažené položky. Tato složka se obvykle nachází na jednotce, kde je nainstalován systém Windows (například C:\users\vaše jméno\downloads). Informace o správě stahovaných souborů a změně umístění pro jejich uložení naleznete v tématu Použití Správce stahování v aplikaci Internet Explorer

Při ukládání souboru se můžete rozhodnout pro uložení do konkrétní složky. Pokud složku nevyberete sami, některé soubory budou automaticky uloženy do složky spojené s daným typem souboru. Pokud například na webové stránce kliknete na obrázek pravým tlačítkem myši a potom zvolíte možnost Uložit obrázek jako, bude obrázek uložen do složky Obrázky.

Proč nelze v aplikaci Internet Explorer 9 otevřít některé soubory (například dokumenty PDF)?

Aplikace Internet Explorer 9 používá k zobrazení některých souborů v prohlížeči doplňky (například Adobe Reader). Je možné, že používáte starší verzi doplňku, kterou je třeba aktualizovat, aby s aplikací Internet Explorer 9 správně fungovala. Chcete-li stáhnout aktualizaci doplňku, přejděte na příslušný web.

Proč trvá stahování souboru tak dlouho?

  • Připojení může být pomalé. Pokud máte telefonické připojení, může stahování trvat déle než se širokopásmovým připojením, například s připojením DSL nebo s kabelovým připojením.

  • Poskytovatel internetových služeb může být v offline režimu nebo právě probíhá silný internetový provoz. Chvíli počkejte a potom akci opakujte.

  • Pokud jste v podnikové síti, může být příčinou problému nastavení sítě. Obraťte se na správce systému.

  • Zkuste ukončit programy, které nepoužíváte.

  • V počítači může běžet spyware. Zkuste zkontrolovat, zda v počítači není spyware. Informace o odstranění spywaru naleznete v tématu Odstranění spywaru z počítače.

  • Chybějící aktualizace mohou ovlivnit výkon počítače. Vyhledejte aktualizace na webu Windows Update.

Lze zrušit nebo pozastavit stahování souboru, když trvá příliš dlouho?

Ano. Stahování lze kdykoli zrušit kliknutím na tlačítko Storno ve Správci stahování. Chcete-li stahování pozastavit, klikněte na tlačítko Pozastavit. Ve stahování lze pak pokračovat kliknutím na tlačítko Pokračovat.