Povolení, zakázání nebo změna kódu PIN mobilního širokopásmového připojení

Při povolení, zakázání nebo změně kódu PIN mobilního širokopásmového připojení postupujte následovně. Další informace o mobilním širokopásmovém připojení získáte v tématu Co je mobilní širokopásmové připojení?.

Povolení kódu PIN mobilního širokopásmového připojení

 1. Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na používanou mobilní širokopásmovou síť, poté klikněte na položku Vlastnosti a přejděte na kartu Zabezpečení.

 3. Klikněte na volbu Povolit PIN kód, zadejte požadovaný kód PIN a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámky

  • Při opakování více neúspěšných pokusů o zadání kódu PIN může dojít k zablokování vašeho účtu. V takovém případě je nutné zadat klíč pro odblokování kódu PIN (tzv. kód PUK), dodaný mobilním operátorem. Pokud jste momentálně připojeni, bude při zablokování účtu stávající připojení ukončeno.

  • Pokud dané zařízení nepodporuje použití kódu PIN, nebude karta Zabezpečení k dispozici. Je-li použití kódu PIN aktuálně povoleno, nebude tlačítko Povolit PIN kód dostupné.

Zakázání kódu PIN mobilního širokopásmového připojení

 1. Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na mobilní širokopásmovou síť, vyberte možnost Vlastnosti a poté klikněte na kartu Zabezpečení.

 3. Klikněte na volbu Zakázat PIN kód, zadejte kód PIN a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámky

  • Zadání více nesprávných kódů PIN po sobě může způsobit zablokování účtu do doby, než si u mobilního operátora opatříte kód k odblokování PIN kódu (PUK kód). Pokud jste v té době připojení, bude stávající připojení v případě zablokování účtu ukončeno.

  • Pokud je použití kódu PIN aktuálně zakázáno nebo je zařízení nepodporuje, nebude tlačítko Zakázat PIN kód k dispozici.

Změna kódu PIN mobilního širokopásmového připojení

 1. Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na mobilní širokopásmovou síť, vyberte možnost Vlastnosti a poté klikněte na kartu Zabezpečení.

 3. Klikněte na volbu Změnit PIN kód, zadejte aktuální kód PIN, nový kód PIN, poté ještě jednou nový kód PIN pro ověření a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka

  • Pokud dané zařízení nepodporuje použití kódu PIN, nebude karta Zabezpečení k dispozici. Je-li použití kódu PIN aktuálně zakázáno, nebude tlačítko Změnit PIN kód dostupné. Před změnou je nutné PIN kód nejprve aktivovat.