Svislé rozbalení oken na ploše použitím funkce Přichytit

Funkce Přichytit umožňuje svislé rozbalení oken, které může být výhodné při čtení dlouhých dokumentů.

Následující video uvádí, jak rozbalit okna na ploše nad sebe pomocí funkce Přichytit (1:03)

Postup svislého rozbalení okna

  1. Přesuňte ukazatel myši na horní nebo dolní okraj otevřeného okna tak, aby se ukazatel změnil na obousměrnou šipku Obrázek svislé šipky označující, že je právě možné změnit výšku okna.
  2. Přetáhněte okraj okna na horní nebo dolní okraj obrazovky. Tím okno rozbalíte přes celou výšku plochy. Šířka okna se nezmění.

Chcete-li vrátit okno do původní velikosti, přetáhněte záhlaví okna od horního okraje plochy nebo přetáhněte dolní okraj okna od dolního okraje plochy.

Poznámka

  • Funkce Přichytit nemusí fungovat pro některé programy, které mají vlastní chování oken.