Začínáme s datovými proudy médií

Stejně jako mnoho jiných lidí máte pravděpodobně i vy v knihovně programu Windows Media Player velké množství hudby, videozáznamů a fotografií. Čas od času byste si ale jistě rádi užívali svou hudbu, video a obrázky, i když právě nesedíte u počítače. Můžete například zatoužit po poslechu hudby z jiného počítače v kuchyni nebo si budete chtít prohlédnout fotografie na konzole Xbox 360 připojené k digitálnímu rámečku v obývacím pokoji. Datové proudy médií, ve starších verzích programu Windows Media Player označované pojmem sdílení médií, vám to umožní.

Příprava potřebného vybavení

Pro práci s datovými proudy médií budete potřebovat následující hardware:

 • Drátová nebo bezdrátová privátní síť.

 • Jiný počítač nebo zařízení v síti, které bude sloužit jako přijímač digitálních médií (někdy nazývaný také síťový přehrávač digitálních médií). Přijímače digitálních médií jsou hardwarová zařízení připojená k pevné nebo bezdrátové síti, která můžete řídit z počítače, i když se tento počítač nachází v jiné místnosti.

Další informace o nastavení zařízení v síti naleznete v tématu Přidání zařízení nebo počítače do sítě.

Zapnutí datových proudů

Chcete-li zapnout vysílání datových proudů médií v domácí síti v programu Windows Media Player, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy  potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je program Windows Media Player spuštěný a je v režimu Přehrávání, klikněte v jeho pravém horním rohu na tlačítko Přepnout do knihovny Obrázek tlačítka Přepnout do knihovny.
 2. Klikněte na nabídku Datový proud a poté na příkaz Zapnout vysílání datového proudu médií.

  Pokud je vysílání datového proudu médií již zapnuté, příkaz Zapnout vysílání datového proudu médií se v nabídce Datový proud nezobrazí.

 3. Na stránce Možnosti vysílání datového proudu médií klikněte na možnost Zapnout vysílání datového proudu médií. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Další informace o práci s datovými proudy médií naleznete v tématu Vysílání multimediálních datových proudů do zařízení a počítačů pomocí programu Windows Media Player.

Určení médií, která mají být vysílána datovými proudy, a jejich příjemců

Podle potřeby můžete určit, jaká data chcete vysílat datovými proudy a která zařízení v síti budou moci tyto proudy přijímat. Můžete například zakázat vysílání hudby s vulgárními texty nebo obrázků hodnocených třemi a méně hvězdičkami. Můžete dokonce stanovit rozdílná pravidla pro každý počítač nebo zařízení, které bude datové proudy přijímat. Další informace o volbě nastavení datových proudů naleznete v kapitole Změna nastavení pro multimediální datové proudy v programu Windows Media Player

Obrázek ovládacího panelu možností vysílání datových proudů médií
Možnosti vysílání datového proudu médií

Informace o bezpečnosti a ochraně osobních údajů při vysílání datového proudu médií naleznete v části Ochrana osobních údajů a zabezpečení během vysílání multimediálních datových proudů: Nejčastější dotazy.

Přehrávání různých médií

V datových proudech můžete vysílat téměř všechna digitální média z knihovny programu Windows Media Player včetně chráněných souborů Windows Media stažených z online obchodů. Aby bylo možné soubor obsažený v knihovně programu Windows Media Player vysílat v datovém proudu, musí být původní soubor uložen v jedné ze sledovaných složek v knihovnách systému Windows. Informace o sledovaných složkách naleznete v tématu Přidání položek do knihovny programu Windows Media Player.

Poznámka

 • Použitý přijímač digitálních médií nemusí podporovat přehrávání všech typů souborů, které počítač dokáže vysílat. Zařízení může například podporovat přehrávání zvukových souborů, nikoli však videosouborů či obrázků. Kromě toho může zařízení přehrávat hudební skladby zakoupené v online prodejně, nikoliv však skladby zapůjčené prostřednictvím služby předplatného.

Vysílání datových proudů médií do zařízení a dalších počítačů pomocí funkce Přehrát v zařízení

Funkce Přehrát v zařízení umožňuje vysílání datových proudů hudby, videa a obrázků do jiných počítačů a zařízení v domácí síti tak, abyste si mohli média užívat na různých místech svého domova. Můžete například vybrat seznam skladeb v programu Windows Media Player v počítači v ložnici a vysílat datové proudy písní do domácího stereofonního systému připojeného k bezdrátové síti.

Obrázek dialogového okna Přehrát v zařízení
Dialogové okno Přehrát v zařízení

Další informace o funkci Přehrát v zařízení naleznete v tématu Použití funkce Přehrát na k vysílání datových toků médií

Přístup k domácím médiím přes Internet

Pokud máte dva počítače se systémem Windows 7, můžete v programu Windows Media Player přistupovat k domácím médiím přes Internet pomocí vzdáleného vysílání datových proudů médií. Pokud například povolíte vzdálené vysílání datových proudů médií v přenosném počítači i domácím počítači s médii, můžete ke knihovně programu Windows Media Player ve svém domácím počítači přistupovat pomocí přenosného počítače a internetového připojení.

Obrázek dialogového okna Internetový přístup k domácím médiím
Dialogové okno Internetový přístup k domácím médiím

Další informace o vzdáleném vysílání datových proudů médií naleznete v tématu Vysílání multimediálních datových proudů prostřednictvím Internetu pomocí programu Windows Media Player

Poznámka

 • Vzdálené vysílání datových proudů médií není k dispozici v edicích Windows 7 Starter a Windows 7 Home Basic.