Součástí systému Windows je základní nástroj pro čtení obsahu obrazovky, který se nazývá Předčítání a který nahlas čte text na obrazovce a popisuje některé události (například zobrazení chybové zprávy), k nimž při používání počítače dochází.

Program Předčítání není k dispozici ve všech jazycích. Pokud tedy následující kroky nelze provést, není program Předčítání ve vašem jazyce k dispozici.

 1. Chcete-li program předčítání otevřít, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a do vyhledávacího pole zadejte text Narrator. V seznamu výsledků klikněte na položku Narrator.

 2. Pomocí klávesových zkratek v následující tabulce určete, který text program Předčítání přečte:

  Použijte tuto klávesovou zkratku Akce
  Použijte tuto klávesovou zkratku

  CTRL+SHIFT+ENTER

  Akce

  Získání informací o aktuální položce

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  CTRL+SHIFT+MEZERNÍK

  Akce

  Přečtení celého vybraného okna

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  CTRL+ALT+MEZERNÍK

  Akce

  Přečtení položek vybraných v aktuálním okně

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+CTRL+G

  Akce

  Přečtení popisu položek zobrazených vedle aktuálně vybraného prvku

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  CTRL

  Akce

  Zastavení čtení textu programem Předčítání

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+Q

  Akce

  Přesunutí kurzoru zpět na začátek jakéhokoli předcházejícího textu s jiným formátováním. Kurzor se například přesune z tučně psaného slova na začátek slova psaného jiným než tučným písmem, které mu předchází.

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+W

  Akce

  Přesunutí kurzoru na začátek jakéhokoli textu s jiným formátováním, který následuje po daném textu. Kurzor se například přesune z tučně psaného slova na začátek slova psaného jiným než tučným písmem, které po něm následuje.

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+E

  Akce

  Přesunutí kurzoru zpět na začátek jakéhokoli textu se stejným formátováním. Kurzor se například přesune zprostřed tučně psaného slova na jeho začátek.

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+R

  Akce

  Přesunutí kurzoru na konec jakéhokoli textu se stejným formátováním. Kurzor se například přesune zprostřed tučně psaného slova na jeho konec.

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+F2

  Akce

  Výběr veškerého textu se stejným formátováním, jako má znak v místě kurzoru

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+F3

  Akce

  Přečtení aktuálního znaku

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+F4

  Akce

  Přečtení aktuálního slova

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+F5

  Akce

  Přečtení aktuálního řádku

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+F6

  Akce

  Přečtení aktuálního odstavce

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+F7

  Akce

  Přečtení aktuální stránky

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+F8

  Akce

  Přečtení aktuálního dokumentu

Poznámka

 • Klávesa INSERT se používá pro příkazy programu Předčítání. Když je spuštěný program Předčítání a stisknete klávesu INSERT, nelze vkládat znaky. Chcete-li vložit znaky pomocí klávesy INSERT, když je spuštěný program Předčítání, stiskněte INSERT+I a znaky, které chcete přidat.

Zobrazit vše

Výběr textu, který program Předčítání čte nahlas

 1. Chcete-li program předčítání otevřít, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a do vyhledávacího pole zadejte text Narrator. V seznamu výsledků klikněte na položku Narrator.

 2. Ve skupinovém rámečku Hlavní nastavení programu Předčítání proveďte jednu či více následujících akcí:

  • Chcete-li slyšet, co píšete, zaškrtněte políčko Echo zvuků klávesnice.

  • Chcete-li slyšet události na pozadí, například upozornění, zaškrtněte políčko Oznámit zprávy systému.

  • Chcete-li slyšet oznámení při posunu obrazovky, zaškrtněte políčko Oznámit upozornění posouvání.

Změna hlasu programu Předčítání

 1. Chcete-li program předčítání otevřít, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a do vyhledávacího pole zadejte text Narrator. V seznamu výsledků klikněte na položku Narrator.

 2. Klikněte na tlačítko Nastavení hlasu a proveďte libovolné z následujících úprav:

  • Chcete-li zvolit jiný hlas, vyberte jej v seznamu v poli Výběr hlasu.

  • Chcete-li rychlejší hlas, vyberte číslo v seznamu Nastavit rychlost. Čím vyšší číslo, tím rychlejší hlas.

  • Chcete-li hlasitější hlas, vyberte číslo v seznamu Nastavit hlasitost. Čím vyšší číslo, tím hlasitější hlas.

  • Chcete-li výše posazený hlas, vyberte číslo v seznamu Nastavit výšku. Čím vyšší číslo, tím výše posazený hlas. Výše posazený hlas může být pro některé lidi snáze slyšitelný.

Spouštění programu Předčítání v minimalizovaném okně

 1. Chcete-li program předčítání otevřít, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a do vyhledávacího pole zadejte text Narrator. V seznamu výsledků klikněte na položku Narrator.

 2. Zaškrtněte políčko Spustit minimalizovaný.

  Při dalším spuštění bude program Předčítání zobrazen jako ikona na hlavním panelu, nikoli jako okno na obrazovce.

  Dialogové okno Předčítání obnovíte do původní velikosti kliknutím na ikonu Předčítání na hlavním panelu.

Vypnout předčítání

 1. Chcete-li program předčítání otevřít, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a do vyhledávacího pole zadejte text Narrator. V seznamu výsledků klikněte na položku Narrator.

 2. Klikněte na možnost Určit, zda se při přihlášení spustí program Předčítání.

 3. Zrušte zaškrtnutí políček Zapnout program Předčítání a Zapnout funkci Popis zvuku a klikněte na tlačítko Použít.