Jak mohu přidat další rodičovskou kontrolu?

Je-li počítač připojen k doméně, není rodičovská kontrola k dispozici.

Kromě základních doplňkových kontrol nabízených systémem Windows můžete nainstalovat další rodičovské kontroly od jiných poskytovatelů služeb, které lze používat s rodičovskou kontrolou k určení způsobu, jakým vaše děti používají počítač. I když filtrování webu a vykazování aktivit není součástí této verze systému Windows, můžete tyto další ovládací prvky nainstalovat prostřednictvím samostatného poskytovatele služeb. Chcete-li je přidat, nejprve je nutné stáhnout a nainstalovat doplňkové kontrolní prvky.

Informace o přehrávání videa získáte v části Obrázek tlačítka PřehrátVideo: Použití rodičovské kontroly.

Další informace o dalších ovládacích prvcích, které můžete používat, naleznete na webu Hledáte funkce pro filtrování webů a sestavy aktivit v Rodičovské kontrole systému Windows? Informace o používání konkrétních již nainstalovaných kontrol vám poskytne výrobce ovládacích prvků.

Přidání dalších ovládacích prvků

Chcete-li přidat další ovládací prvky, nejprve je nutné nainstalovat doplňkové ovládací prvky od samostatného poskytovatele služeb.

  1. Nainstalujte ovládací prvky, které chcete přidat.

  2. Otevřete ovládací panel Rodičovská kontrola takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely a potom pod položkou Uživatelské účty a zabezpečení rodiny klikněte na položku Nastavit rodičovskou kontrolu pro všechny uživatele. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  3. Ve skupinovém rámečku Další ovládací prvky vyberte poskytovatele ovládacích prvků, kterého chcete přidat, v poli Vybrat poskytovatele. Jestliže pole Vybrat poskytovatele není k dispozici, bude přesto nutné nainstalovat další ovládací prvky.

  4. Klikněte na uživatelský účet, k němuž chcete přidat další ovládací prvky.

  5. Pokud se zobrazí obrazovka nastavení pro další ovládací prvky, postupujte podle pokynů na obrazovce.

    Jestliže se nezobrazí žádná obrazovka pro nastavení, ověřte u výrobce ovládacích prvků informace o jejich nastavení.

Poznámka:

  • Jestliže jste nainstalovali další ovládací prvky, které se v okně Rodičovská kontrola nezobrazují, ověřte tuto skutečnost u výrobce.