Připojíte-li k počítači nové hardwarové zařízení, systém Windows se pokusí najít a nainstalovat softwarový ovladač tohoto zařízení. V některých případech se může zobrazit upozornění, že ovladač není podepsán, že byl po podepsání změněn nebo že jej systém Windows nemůže nainstalovat. U nepodepsaných ovladačů a ovladačů, které byly po podepsání změněny, můžete vždy rozhodnout o tom, zda je chcete nainstalovat.

Podepsaný ovladač je ovladač zařízení zahrnující digitální podpis. Digitální podpis je elektronická zabezpečovací značka. Informuje o vydavateli softwaru a umožňuje zjistit, zda někdo s ovladačem nemanipuloval od okamžiku, kdy byl ovladač podepsán. V případě ovladače podepsaného vydavatelem, který svou identitu ověřil u certifikační autority, si můžete být jisti, že tento softwarový ovladač pochází od daného vydavatele a že nebyl nikým pozměněn.

Pokud není ovladač podepsaný, pokud je podepsaný vydavatelem, který svou identitu neověřil u certifikační autority, nebo pokud byl po podepsání a vydání změněn, systém Windows zobrazí jedno z následujících upozornění:

Zobrazit vše

Systém Windows nemůže ověřit vydavatele tohoto softwarového ovladače

Ovladač buď nemá digitální podpis, nebo byl podepsán digitálním podpisem neověřeným certifikační autoritou. Tento software byste měli instalovat, pouze pokud jste jej získali z původního disku výrobce nebo od správce systému.

Tento ovladač není podepsaný

Ovladač nebyl digitálně podepsán ověřeným vydavatelem. Změna ovladače mohla být způsobena přidáním škodlivého softwaru, který může počítač poškodit nebo z něj krást informace. Ve výjimečných případech mohou balíčky ovladače změnit sami právoplatní vydavatelé i poté, co byl digitálně podepsán. Nepodepsaný ovladač byste měli instalovat pouze v případě, že pochází z originálního disku výrobce.

U nepodepsaných ovladačů bohužel neexistuje žádný důvěryhodný zdroj informací o tom, kdo je publikoval. Obsah nepodepsaného ovladače může změnit kdokoli. Původní verze nepodepsaného ovladače mohla skutečně pocházet od výrobce zařízení, protože však ovladač není podepsaný, je možné, že jej někdo pozměnil. Nelze žádným způsobem zjistit, zda nebyl pozměněn se zlým úmyslem. Většina výrobců nyní podepisuje ovladače, které vytvoří, a teprve poté je uvolňuje pro veřejnost.

Systém Windows vyžaduje digitálně podepsaný ovladač.

Ovladač, který postrádá platný digitální podpis nebo byl po podepsání změněn, nelze nainstalovat v 64bitových edicích systému Windows. Tato zpráva se zobrazí jen tehdy, pokusíte-li se takový ovladač nainstalovat v 64bitové edici systému Windows.

Pokud se při pokusu o instalaci ovladače zobrazí některá z těchto zpráv, měli byste si obstarat digitálně podepsaný ovladač pro své zařízení z webu výrobce zařízení.

Další informace naleznete v tématu Aktualizace ovladače pro hardware, který nepracuje správně.