Jak zjistit, zda systém BIOS podporuje šifrování jednotky nástrojem BitLocker?

Chcete-li k ochraně jednotky operačního systému použít nástroj BitLocker Drive Encryption společně se zabezpečovacím hardwarem TPM (Trusted Platform Module), musí být příslušný počítač vybaven kompatibilním systémem BIOS. Pokud nástroj BitLocker a modul snap-in Správa čipu TPM nespolupracují se zabezpečovacím hardwarem TPM a systémem BIOS v počítači, požádejte výrobce hardwaru o konkrétní informace o konfiguraci a odstraňování potíží.

Nástroj BitLocker lze použít také k ochraně jednotek operačního systému počítačů bez kompatibilního zabezpečovacího hardwaru TPM. V takovém případě musí uživatel k počítači ještě před jeho spuštěním připojit jednotku USB Flash obsahující spouštěcí klíč nástroje BitLocker. Chcete-li nástroj BitLocker použít bez čipu TPM, musí systém BIOS počítače podporovat použití jednotek USB Flash během počáteční fáze procesu spouštění.

Pokud spustíte Průvodce nastavením nástroje BitLocker na jednotce operačního systému z Ovládacích panelů nebo pomocí programu Průzkumník Windows, zkontroluje ve výchozím nastavení před zapnutím nástroje BitLocker kompatibilitu čipu TPM. Chcete-li použít nástroj BitLocker v počítačích bez kompatibilního čipu TPM, je nutné upravit nastavení zásady skupiny Požadovat další ověření při spuštění a zaškrtnout políčko Povolit nástroj BitLocker bez kompatibilního čipu TPM. To umožní nástroji BitLocker šifrovat obsah jednotky pomocí informací o klíči uložených na jednotce USB. Pokud je jednotka šifrována pomocí této metody, je nutné při každém spuštění počítače vložit klíč USB a ověřit tak, zda máte povolený přístup k obsahu jednotky.

Poznámka

  • Pokud nástroj BitLocker používáte v počítačích se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008, můžete povolit nastavení zásad skupiny Požadovat při spuštění další ověřování (Windows Server 2008 a Windows Vista), a nakonfigurovat tak pro tyto počítače řadu metod spouštění.

Při prvním zapnutí nástroje BitLocker a před šifrováním jednotky vám průvodce nastavením umožní otestovat dostupnost jednotek USB Flash během spouštění počítače. Pokud systém BIOS požadovanou funkci nepodporuje, nemůžete jednotku šifrovat.

Další informace o požadavcích na systém pro nástroj BitLocker naleznete v technickém přehledu týkajícím se nástroje BitLocker Drive Encryption Technický přehled (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140226).

Další odkazy