Jak se přihlásit jako správce?

Správce je osoba, která může provádět změny v počítači, které budou mít vliv na ostatní uživatele počítače. Správci mohou měnit nastavení zabezpečení, instalovat software a hardware, mají přístup ke všem souborům v počítači a mohou měnit jiné uživatelské účty. Chcete-li se přihlásit jako správce, potřebujete mít v počítači zřízen uživatelský účet typu Administrator. Pokud si nejste jisti, zda je váš účet v počítači účet správce, můžete po přihlášení zjistit typ účtu následujícím způsobem:

Pokyny, podle kterých byste měli postupovat, se budou lišit v závislosti na tom, zda je počítač součástí domény nebo pracovní skupiny. Chcete-li zjistit, jak, podívejte se do části Postup kontroly, zda je počítač součástí pracovní skupiny nebo domény v tématu Jaký je rozdíl mezi doménou, pracovní skupinou a domácí skupinou?

Zobrazit vše

Počítač je připojen k doméně

 1. Na úvodní obrazovce zadejte uživatelské jméno a heslo k vašemu účtu.

  Obrázek úvodní obrazovky
  Úvodní obrazovka
 2. Otevřete ovládací panel Uživatelské účty kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Uživatelské účty, potom na položku Uživatelské účty a nakonec na odkaz Spravovat uživatelské účty. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Vaše uživatelské jméno je zvýrazněno a typ vašeho účtu se zobrazuje ve sloupci Skupina.

  Obrázek aktuálně přihlášeného uživatele v ovládacím panelu Spravovat uživatelské účty
  Aktuálně přihlášený uživatel a typ jeho uživatelského účtu

Počítač je připojen k pracovní skupině

 1. Na úvodní obrazovce zadejte uživatelské jméno a heslo k vašemu účtu.

  Obrázek úvodní obrazovky
  Úvodní obrazovka
 2. Otevřete ovládací panel Uživatelské účty tak, že kliknete na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na odkaz Uživatelské účty a zabezpečení rodiny, potom na odkaz Uživatelské účty a nakonec na odkaz Spravovat jiný účet. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Typ vašeho účtu je zobrazen pod vaším uživatelským jménem.

  Obrázek aktuálně přihlášeného uživatele v ovládacím panelu Uživatelské účty
  Aktuálně přihlášený uživatel a typ jeho uživatelského účtu

  Pokud je typ vašeho účtu Administrator, jste aktuálně přihlášeni jako správce.

Pokud váš účet není typu Administrator, nemůžete se přihlásit jako správce, jestliže nebudete znát uživatelské jméno a heslo jiného účtu s oprávněním správce. Pokud nejste správce, můžete správce požádat o změnu typu vašeho účtu. Další informace naleznete v části Změna typu uživatelského účtu.