Jak se používá nástroj Záznam postupu při potížích?

Pomocí nástroje Záznam postupu při potížích můžete automaticky zachytit kroky, které provádíte v počítači. Přitom se zaznamená také textový popis ovládacích prvků, na které jste klikli, a obrázek obrazovky při každém kliknutí (nazývá se snímek obrazovky). Po zachycení můžete postup uložit do souboru, který využijí pracovníci podpory nebo jiné osoby, které vám budou pomáhat s řešením problému.

Poznámky

 • Při záznamu postupu v počítači se nezaznamenávají texty, které zadáváte. Jestliže zadaný text hraje důležitou úlohu při zopakování výskytu problému, popište problém pomocí funkce komentáře. Funkce je popsána níže.

  Některé programy, například hry běžící v režimu celé obrazovky, nemusí být zachyceny správně nebo zachycená data nemusí obsahovat podstatné informace.

Zobrazit vše

Záznam a uložení postupu v počítači

 1. Spusťte nástroj Záznam postupu při potížích takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a zadejte text psr. V seznamu výsledků klikněte na položku psr.

 2. Klikněte na tlačítko Zahájit záznam. V počítači proveďte kroky, které vedou k výskytu problému. Záznam můžete kdykoli pozastavit a později v něm pokračovat.

 3. Klikněte na tlačítko Ukončit nahrávání.

 4. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit (soubor se uloží s příponou ZIP).

  Chcete-li zobrazit pořadí kroků, které jste zaznamenali, otevřete soubor .ZIP, který jste právě uložili, a dvakrát na něj klikněte. Dokument se otevře v prohlížeči.

Odeslání postupu při potížích e‑mailem

 • Po zaznamenání a uložení souboru ZIP klikněte na pomocné tlačítko se šipkou dolů Obrázek pomocného tlačítka se šipkou dolů a poté na příkaz Odeslat příjemci e-mailu. Ve výchozím e‑mailovém programu se otevře e‑mailová zpráva, v jejíž příloze bude naposledy zaznamenaný soubor.

  Poznámka

  • Nebude možné kliknotu na tlačítko Odeslat příjemci e-mailu, dokud soubor nenahrajete a neuložíte.

Připojení komentářů k postupu při potížích

 1. Spusťte nástroj Záznam postupu při potížích takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a zadejte text psr. V seznamu výsledků klikněte na položku psr.

 2. Klikněte na tlačítko Zahájit záznam.

 3. Až budete chtít přidat komentář, klikněte na možnost Přidat komentář.

 4. Pomocí myši zvýrazněte část obrazovky, k níž chcete komentář připojit, zadejte text do pole Zvýraznění potíží a zadání komentáře a poté klikněte na tlačítko OK.

 5. Klikněte na tlačítko Ukončit nahrávání.

 6. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název souboru a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  Chcete-li zobrazit pořadí kroků, které jste zaznamenali, otevřete soubor .ZIP, který jste právě uložili, a dvakrát na něj klikněte. Dokument se otevře v prohlížeči.

Úprava nastavení

Pokud upravíte nastavení nástroje Záznam postupu při potížích, budou tato nastavení uložena pouze pro aktuální relaci. Po ukončení a opětovném spuštění nástroje se tato nastavení vrátí na obvyklé hodnoty.

 1. Spusťte nástroj Záznam postupu při potížích takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a zadejte text psr. V seznamu výsledků klikněte na položku psr.

 2. Klikněte na pomocné tlačítko se šipkou dolů Obrázek pomocného tlačítka se šipkou dolů a poté klikněte na příkaz Nastavení.
 3. Pro nástroj Záznam postupu při potížích lze změnit následující položky nastavení:

  • Umístění výstupu. Chcete-li potlačit zobrazení výzvy k uložení souboru po ukončení záznamu, klikněte na tlačítko Procházet a nastavte výchozí název výstupního souboru.

  • Povolit vytváření snímků obrazovek. Nechcete-li spolu s informacemi o kliknutích zachytávat snímky obrazovek, vyberte možnost Ne. Toto nastavení může přicházet v úvahu v případech, kdy pořizujete snímky obrazovky v programu obsahujícím osobní informace, například výpisy z bankovních účtů, a kdy sdílíte tyto snímky s jinými osobami.

  • Počet posledních snímků obrazovek, které mají být ukládány. Výchozí hodnota je 25 obrazovek, tento počet však můžete zvýšit nebo snížit. Nástroj Záznam postupu při potížích zaznamenává jen výchozí počet snímků obrazovek. Pokud jste například během záznamu pořídili 30 snímků obrazovky, ale jako výchozí hodnota je nastaveno jen 25 snímků, bude vám prvních pět snímků chybět. V takovém případě bude vhodné zvýšit výchozí počet snímků obrazovky.

ID článku: MSW700044