Jakou metodou vybírá systém Windows soubory pro zálohování?

Pokud provádíte zálohu pomocí nástroje Zálohování systému Windows, můžete ponechat výběr položek pro zálohování na systému Windows nebo můžete jednotlivé složky a jednotky, které mají být zálohovány, vybrat sami. V závislosti na provedené volbě bude záloha obsahovat položky popsané v následujících oddílech.

Zobrazit vše

Ponechání výběru na systému Windows

Pokud ponecháte výběr položek pro zálohování na systému Windows, budou do zálohy zahrnuty následující položky:

 • Datové soubory uložené v knihovnách, na ploše a ve standardních složkách systému Windows pro uživatele s uživatelským účtem v daném počítači.

  Poznámky

  • Do zálohy budou zahrnuty pouze místní soubory v knihovnách. Pokud knihovna obsahuje soubory, které jsou uloženy v jiném počítači v síti, v síti Internet, na stejném disku, na nějž ukládáte zálohu, nebo na disku, který není zformátován pomocí souborového systému NTFS, nebudou tyto soubory do zálohy zahrnuty.

  • Mezi standardní složky systému Windows patří následující: Data aplikací, Kontakty, Plocha, Stažení, Oblíbené, Odkazy, Uložené hry či Hledání.

 • Pokud je disk, na který ukládáte zálohu, zformátován pomocí systému souborů NTFS a kromě toho obsahuje dostatek místa, bude do zálohy zahrnuta také bitová kopie systému obsahující programy, data systému Windows, všechny ovladače a nastavení registru. Tuto bitovou kopii systému lze použít k obnovení obsahu počítače v případě, že pevný disk nebo celý počítač přestane fungovat. Další informace naleznete v tématu Co je bitová kopie systému?

Další možnosti

Můžete také zálohovat jednotlivé složky, knihovny či diskové jednotky.

Poznámky

 • Všechny soubory ve známých systémových složkách (složkách obsahujících soubory potřebné ke spuštění systému Windows) a známé programové soubory (soubory, které se v registru definují jako součást některého programu při jeho instalaci) nebudou zálohovány ani tehdy, pokud se nacházejí ve vybrané složce.

 • Pokud není některá složka nebo jednotka vybrána, nebude její obsah zálohován.

Windows Při operaci zálohování nebudou zálohovány následující položky:

 • Programové soubory (soubory, které se v registru definují jako součást některého programu při jeho instalaci).

 • Soubory uložené na pevných discích, které jsou formátovány pomocí systému souborů FAT.

 • Soubory v Koši.

 • Dočasné soubory na discích o velikosti menší než 1 GB.