Jak v aplikaci Internet Explorer 9 používat funkci Ochrana před sledováním a službu Filtrování ActiveX

Zapnutím funkce Ochrana před sledováním v aplikaci Windows Internet Explorer 9 můžete zabránit webům ve shromažďování informací o vašem procházení webu. Můžete také zapnout filtrování ActiveX, pomocí kterého lze programům zabránit v přístupu k počítači bez vašeho souhlasu.

Pokud některou ze zmíněných funkcí zapnete, můžete ji podle potřeby vypnout pro konkrétní weby.

Blokování obsahu z neznámých webů pomocí funkce Ochrana před sledováním

Když navštívíte web, může být některý obsah poskytován jiným webem. Tento obsah by mohl sloužit k získávání informací o tom, které stránky jste na Internetu navštívili.

Funkce Ochrana před sledováním blokuje tento obsah na webech, které se zobrazují v seznamech funkce Ochrana před sledováním. Součástí aplikace Internet Explorer je přizpůsobený seznam funkce Ochrana před sledováním, který je generován automaticky na základě toho, jaké weby navštívíte. Můžete si také seznamy funkce Ochrana před sledováním stáhnout a aplikace Internet Explorer potom bude pravidelně kontrolovat, zda nejsou k dispozici aktualizace těchto seznamů.

Zapnutí funkce Ochrana před sledováním

  1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

  2. Klikněte na tlačítko Nástroje Tlačítko Nástroje, přejděte na příkaz Zabezpečení a klikněte na možnost Ochrana před sledováním.
  3. V dialogovém okně Spravovat doplněk klikněte na seznam funkce Ochrana před sledováním a klikněte na tlačítko Povolit.

Blokování ovládacích prvků ActiveX pomocí funkce filtrování ActiveX

Ovládací prvky ActiveX a doplňky webového prohlížeče jsou malé programy umožňující webům zajišťovat obsah, jako jsou například videa. Mohou také sloužit ke shromažďování informací z počítače, mohou poškodit informace v počítači, nainstalovat do počítače software bez svolení uživatele nebo umožnit cizí osobě vzdálené řízení počítače.

Služba Filtrování ActiveX brání webům v instalaci a využívání takovýchto programů.

Zapnutí služby Filtrování ActiveX

  1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

  2. Klikněte na tlačítko Nástroje Tlačítko Nástroje, přejděte na možnost Zabezpečení a potom klikněte na možnost Filtrování ActiveX.

Nastavení výjimek pro důvěryhodné weby

Pokud budete chtít zajistit, aby se zobrazoval obsah konkrétních webů, které považujete za důvěryhodné, můžete funkci Ochrana před sledováním nebo službu Filtrování ActiveX vypnout.

Změna možností funkce Ochrana před sledováním nebo služby Filtrování ActiveX pro konkrétní weby

  1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

  2. Přejděte na web.

  3. Na panelu Adresa klikněte na tlačítko filtru a potom vypněte nebo zapněte dostupné možnosti filtrování pro daný web.

Další informace o funkci Ochrana před sledováním a službě Filtrování ActiveX si můžete přečíst v online prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aplikace Internet Explorer 9.