Instalace, zobrazení a správa zařízení a tiskáren

Chcete-li zobrazit všechna zařízení připojená k počítači, použít jedno z nich nebo vyřešit problémy se zařízením, které správně nefunguje, otevřete složku Zařízení a tiskárny.

Kliknutím sem otevřete dialogové okno Zařízení a tiskárny.

 • Otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom v nabídce Start klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

Obrázek složky Zařízení a tiskárny
Okno Zařízení a tiskárny poskytuje rychlý přehled o zařízeních připojených k počítači.
Informace o přehrávání videa získáte v části Obrázek tlačítka PřehrátVideo: Connect devices to your computer.
Zobrazit vše

Obsah okna Zařízení a tiskárny

V okně Zařízení a tiskárny se zpravidla zobrazují externí zařízení, která lze připojovat k počítači nebo odpojovat od počítače prostřednictvím portu nebo síťového připojení. Zobrazuje se zde i samotný počítač.

K zařízením uvedeným v seznamu patří:

 • Přenosná zařízení, která nosíte s sebou a příležitostně je připojujete k počítači, jako jsou mobilní telefony, přenosné hudební přehrávače a digitální fotoaparáty.

 • Všechna zařízení, která připojujete k portu USB v počítači, včetně externích pevných disků USB, jednotek typu Flash, webových kamer, klávesnic a myší.

 • Všechny tiskárny připojené k počítači kabelem USB, přes síť nebo bezdrátově.

 • Bezdrátová zařízení připojená k počítači včetně zařízení Bluetooth a bezdrátových zařízení USB.

 • Počítač.

 • Kompatibilní síťová zařízení připojená k počítači, například skenery podporující práci v síti, zařízení Media Extender nebo zařízení NAS (Network Attached Storage).

  Poznámka:

  • Mohou se zde zobrazovat pouze síťová zařízení, která se mohou připojit k vašemu počítači. Chcete-li ověřit kompatibilitu síťového zařízení, zkuste je přidat do počítače z okna Zařízení a tiskárny. Jestliže se nezobrazuje v seznamu zařízení, která můžete připojit, přečtěte si pokyny dodané se zařízením nebo navštivte webové stránky výrobce. Další informace naleznete v části Připojení k technologii Bluetooth a dalším bezdrátovým nebo síťovým zařízením.

Co v okně Zařízení a tiskárny není

V okně Zařízení a tiskárny se nezobrazují tyto položky:

 • Zařízení nainstalovaná uvnitř skříně počítače, například interní pevné disky, disketové jednotky, zvukové karty, videokarty (grafické karty), paměť (RAM), procesory a další interní součásti počítače.

 • Reproduktory připojené k počítači pomocí běžných reproduktorových kabelů (reproduktory USB a bezdrátové reproduktory se zobrazit mohou).

 • Některá starší zařízení, například klávesnice a myši připojené přes port PS/2 nebo přes sériový port.

Poznámka

 • Chcete-li vyhledat zařízení, která jsou připojená k počítači, ale nejsou uvedená v okně Zařízení a tiskárny, podívejte se do okna Správce zařízení. V okně Správce zařízení je uveden veškerý hardware nainstalovaný v počítači spolu se zařízeními připojenými externě. Správce zařízení je určen především pro pokročilé uživatele počítačů a nezobrazují se v něm ikony zařízení. Chcete-li provést jakoukoli změnu nastavení zařízení ve Správci zařízení, musíte být přihlášeni jako správce.

Akce, které je možné provádět v okně Zařízení a tiskárny

V okně Zařízení a tiskárny lze provádět řadu akcí, které se liší podle zařízení. Jedná se zejména o tyto hlavní úlohy:

 • Přidání nového bezdrátového nebo síťového zařízení nebo tiskárny do počítače.

 • Zobrazení všech externích zařízení a tiskáren připojených k počítači.

 • Kontrola správné funkce určitého zařízení.

 • Zobrazení informací o zařízeních, například značky, modelu a výrobce, včetně podrobných informací o možnostech synchronizace mobilního telefonu nebo jiného mobilního zařízení.

 • Provádění operací se zařízením.

  Při kliknutí pravým tlačítkem myši na ikonu v okně Zařízení a tiskárny máte možnost výběru ze seznamu úkolů, které jsou různé v závislosti na schopnostech zařízení. Můžete si například prohlédnout data, která se tisknou na síťové tiskárně, zobrazit soubory uložené na jednotce USB Flash nebo otevřít program od výrobce zařízení. U mobilních zařízení, která podporují nový nástroj Device Stage v systému Windows, můžete pomocí nabídky u pravého tlačítka myši otevřít také pokročilé a specifické funkce zařízení v systému Windows (například funkce pro synchronizaci s mobilním telefonem nebo změnu vyzváněcích tónů).

  Informace o interaktivní práci s ukázkou naleznete v tématu Obrázek tlačítka PřehrátWindows 7 Device Stage demo.
 • Provedení kroků směřujících k nápravě nesprávné funkce zařízení.

Řešení problému se zařízením

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení nebo počítač se žlutou ikonou upozornění Obrázek žluté ikony upozornění, klikněte na příkaz Poradce při potížích, počkejte, dokud poradce při potížích neskončí s pokusy o detekci problémů (to může trvat několik minut), a poté postupujte podle pokynů.

Další informace naleznete v části Poradce při potížích v systému Windows.