Instalace systému Windows 7: nejčastější dotazy

Zde jsou uvedeny odpovědi na některé časté otázky týkající se instalace systému Windows 7.

Zobrazit vše

Jak mohu upgradovat počítač ze stávající verze systému Windows na Windows 7?

Další informace včetně informací o tom, které verze systému Windows lze upgradovat na Windows 7, získáte na webu Upgrade na Windows 7: nejčastější dotazy na webu systému Windows.

Podrobné kurzy naleznete v tématech Upgrade ze systému Windows XP na Windows 7 a Upgrade ze systému Windows Vista na Windows 7 na webu systému Windows.

Mám si nainstalovat 32 nebo 64bitovou verzi systému Windows 7?

Pokud je počítač vybaven procesorem (CPU), v němž lze používat 64bitovou verzi systému Windows, můžete nainstalovat 64bitovou verzi systému Windows 7. Další informace naleznete v části 32 a 64bitové systémy Windows: nejčastější dotazy.

Jak se instaluje systém Windows 7 v netbooku?

Zakoupení a stažení systému Windows 7 online z webu Microsoft Store představuje nejjednodušší způsob instalace systému Windows 7 do netbooku nebo jiného počítače, který není vybaven interní jednotkou DVD. Další informace naleznete v části Instalace systému Windows 7 v netbooku na webu systému Windows.

Mám během instalace vybrat volbu Upgrade nebo Vlastní?

Pokud je možné upgradovat stávající verzi systému Windows na Windows 7, výběrem volby Upgrade zachováte soubory, nastavení a programy z dřívější verze systému Windows. Takový postup představuje nejjednodušší možnost instalace. Další informace o tom, které verze systému Windows lze upgradovat na Windows 7, získáte na webu Upgrade na Windows 7: nejčastější dotazy na webu systému Windows.

Pokud danou verzi systému Windows nelze upgradovat, bude nutné zvolit možnost Vlastní. Možnost Vlastní však nezajistí zachování souborů, nastavení a programů. Proto někdy bývá označována jako čistá instalace. Soubory je nutné zálohovat a po dokončení instalace obnovit. Programy je také nutné znovu nainstalovat, takže se ujistěte, že máte instalační disky a kódy Product Key pro programy, které chcete v systému Windows 7 používat, a také instalační soubory pro veškeré programy stažené z Internetu.

Pomocí možnosti Vlastní lze také během instalace provádět pokročilé úlohy správy disku, jako je vytvoření a formátování oddílů na pevném disku počítače, nebo výběrem konkrétního oddílu pro instalaci systému Windows 7. Další informace naleznete v části Instalace a přeinstalace systému Windows 7.

Musím před instalací systému Windows 7 naformátovat pevný disk?

Ne. Možnost formátování pevného disku je k dispozici během vlastní instalace, pokud počítač spouštíte z instalačního disku se systémem Windows 7 nebo pomocí jednotky USB Flash, ale formátování není vyžadováno. Další informace o formátování pevného disku během instalace systému Windows 7 naleznete v tématu Instalace a přeinstalace systému Windows 7.

Poznámka

  • Pokud používáte upgradovanou verzi systému Windows 7, nepoužívejte k naformátování pevného disku před instalací Windows 7 program od jiného výrobce softwaru. Místo toho naformátujte pevný disk během instalace systému Windows 7.

Je nutné pro účely instalace systému Windows 7 použít spouštění z instalačního disku nebo jednotky USB Flash?

Někdy. Instalaci systému Windows 7 je zpravidla možné spustit v době, kdy je spuštěná předchozí verze systému Windows. V tomto scénáři je k dispozici volba instalace Upgrade a Vlastní.

Počítač bude nutné spouštět z instalačního disku systému Windows 7 nebo z jednotky USB Flash, pokud chcete provést některou z následujících akcí:

  • Instalace 64bitové verze systému Windows 7 do počítače s 32bitovou verzí systému Windows.

  • Naformátování pevného disku nebo provedení jiných pokročilých úloh správy disku, jako je vytvoření, rozšíření nebo odstranění oddílů během instalace systému Windows 7.

  • Instalace systému Windows 7 v počítači, v němž není nainstalovaný operační systém.

Další informace naleznete v části Spusťte počítač z instalačního disku systému Windows 7 nebo jednotky USB Flash a Instalace a přeinstalace systému Windows 7.

Poznámka:

  • Pokud používáte upgradovanou verzi systému Windows 7, nepoužívejte k naformátování pevného disku před instalací Windows 7 program od jiného výrobce softwaru. Místo toho naformátujte pevný disk během instalace systému Windows 7.

Mohu nainstalovat systém Windows 7 a ponechat si stávající verzi systému Windows?

Možná. Další informace o tom, jak v počítači nainstalovat systém s možností spouštění více operačních systémů, naleznete v tématu Instalace více operačních systémů (spouštění více operačních systémů).

Lze odinstalovat systém Windows 7?

Systém Windows 7 nemůžete odinstalovat, ale máte možnost přeinstalovat předchozí operační systém, pokud máte původní instalační disk nebo instalační soubory. Přeinstalací dřívějšího operačního systému se však nejen nahradí systém Windows 7, ale dojde také k odstranění programů, souborů a nastavení. Soubory a nastavení je nutné zálohovat a po dokončení instalace obnovit. Programy je také nutné znovu nainstalovat, takže se ujistěte, že máte instalační disky a kódy Product Key pro programy, které chcete v systému Windows 7 používat, a také instalační soubory pro veškeré programy stažené z Internetu. Další informace naleznete v části Instalace a přeinstalace systému Windows 7.

Poznámka:

Budou mé programy pracovat v systému Windows 7?

Většina programů vytvořených pro systém Windows Vista funguje také v systému Windows 7, ale některé starší programy se mohou spustit nesprávně nebo je nelze spustit vůbec. Chcete-li vyzkoušet a opravit problém s kompatibilitou, získáte informace v tématu Spuštění Poradce při potížích s kompatibilitou‍. Další informace o kompatibilitě programů naleznete v tématu Zprovoznění starších programů v této verzi systému Windows.

Pokud problém nelze opravit pomocí poradce při potížích s kompatibilitou programů, můžete program spustit pomocí služby Windows XP Mode. Další informace získáte vyhledáním slovního spojení „Windows XP Mode“ v Nápovědě a podpoře.

Poznámky:

  • Některé programy, například Windows Mail a Outlook Express, již nejsou součástí systému Windows 7. Pokud jste jako e-mailovou aplikaci používali Windows Mail nebo Outlook Express, budete muset po dokončení instalace systému Windows 7 nainstalovat novou e-mailovou aplikaci, abyste si mohli přečíst uložené zprávy nebo odeslat a přijmout e-mail. Další informace o programech, které můžete používat, naleznete v tématu Hledáte program Windows Mail? na webu systému Windows.

  • Pokud provádíte vlastní instalaci systému Windows 7, budete muset ručně přeinstalovat programy, které chcete v systému Windows 7 používat. Pokud jste některé programy stáhli z Internetu, ujistěte se, že máte instalační disky a kódy Product Key programů a také instalační soubory.

  • Pokud používáte 64bitovou verzi systému Windows a chystáte se nainstalovat 32bitovou verzi systému Windows 7, nemusí programy určené pouze pro 64bitový operační systém fungovat. Další informace získáte na webu výrobce softwaru nebo na webu Centrum kompatibility se systémem Windows 7, kde můžete vyhledat hardware a software testovaný na kompatibilitu s 32bitovou i 64bitovou verzí systému Windows 7.

Mohu kód Product Key používat ve více než jednom počítači?

Jeden kód Product Key systému Windows nelze použít k aktivaci systému Windows 7 ve více počítačích, než povolují licenční podmínky pro software společnosti Microsoft. Licenční podmínky obvykle umožňují použití jednoho kódu Product Key pouze v jednom počítači.

Pokud použijete instalační disk nebo jednotku USB Flash k instalaci systému Windows 7 do druhého počítače, budete si muset zakoupit další kopii stejné edice systému Windows 7 a získat nový kód Product Key. Další informace naleznete v části Získání nového kódu Product Key systému Windows 7.

ID článku: MSW700062