Princip knihoven je v systému Windows 7 novinkou. V tomto tématu najdete odpovědi na některé běžné otázky ke knihovnám.

Zobrazit vše

Co je knihovna?

Knihovny tvoří prostředí, ve kterém budete spravovat dokumenty, hudbu, obrázky a další soubory. Soubory můžete procházet stejně jako ve složce nebo jejich zobrazení uspořádat podle různých vlastností, například data, typu nebo autora.

V určitých ohledech je knihovna podobná složce. Otevřete-li například knihovnu, zobrazí se jeden nebo více souborů. Na rozdíl od složky však v knihovně mohou být shromážděny soubory z různých umístění. Tento rozdíl je malý, ale důležitý. V knihovnách nejsou položky fyzicky uloženy. Namísto toho knihovny monitorují složky, v nichž jsou uloženy jednotlivé položky, a umožňují vám přistupovat k těmto položkám a měnit jejich uspořádání. Uložíte-li například hudební soubory do složek na pevném disku a v externí jednotce, v knihovně Hudba budete mít přístup ke všem svým hudebním souborům najednou.

Jak vytvořit nebo změnit knihovnu?

Systém Windows obsahuje čtyři výchozí knihovny: Dokumenty, Hudba, Obrázky a Videa. Můžete také vytvářet nové knihovny. Další informace naleznete v části Vytvoření nové knihovny.

Několik možných způsobů, jak lze upravit existující knihovnu:

 • Přidání nebo odebrání složky. V knihovnách se shromažďuje obsah ze zahrnutých složek neboli umístění knihoven. Do jedné knihovny můžete zahrnout až 50 složek. Další informace naleznete v části Zahrnutí složek do knihovny.

 • Změna výchozího ukládacího umístění. Výchozí ukládací umístění určuje, kam je položka uložena při zkopírování, přesunutí nebo uložení do knihovny. Další informace naleznete v části Přizpůsobení knihovny.

 • Změna typu souborů, pro které je knihovna optimalizována. Každá knihovna může být optimalizována pro určitý typ souborů (například pro hudbu nebo obrázky). Při optimalizaci knihovny pro určitý typ souborů se mění dostupné možnosti uspořádání souborů. Další informace naleznete v části Přizpůsobení knihovny.

Co se stane, když odstraním knihovnu nebo položky z knihovny?

Odstraníte-li knihovnu, bude do koše přesunuta tato knihovna jako taková. Soubory a složky, které byly v knihovně dostupné, jsou uloženy jinde a nedojde tedy k jejich odstranění. Odstraníte-li neúmyslně některou ze čtyř výchozích knihoven (Dokumenty, Hudba, Obrázky, Videa), můžete obnovit její původní stav v navigačním podokně, kliknete-li pravým tlačítkem myši na položku Knihovny a poté kliknete na příkaz Obnovit výchozí knihovny.

Pokud z knihovny odstraníte soubory nebo složky, odstraní se tyto položky také ze svých původních umístění. Chcete-li odebrat položku z knihovny, ale ne z místa, kde je fyzicky uložena, měli byste odebrat složku, v níž je položka obsažena. Při odebrání složky z knihovny jsou odebrány všechny položky v dané složce (nejsou však odstraněny). Další informace naleznete v části Zahrnutí složek do knihovny.

Pokud zahrnete složku do knihovny a potom složku odstraníte z původního umístění, nebude složka v knihovně dostupná.

Proč nemůžu prohledat nebo uspořádat soubory před chvílí přidané do knihovny?

Pokud byla do knihovny v nedávné době zahrnuta složka z neindexovaného umístění (například z externího pevného disku nebo ze sítě) obsahující velký počet souborů, může trvat delší dobu, než knihovna tyto soubory přidá do indexu. Během procesu indexování nemusí operace hledání a uspořádání souborů zpracovat všechny soubory. Další informace o indexování naleznete v tématu Zlepšení vyhledávání v systému Windows pomocí indexu: nejčastější dotazy

Jaké typy umístění jsou podporovány v knihovnách?

Do knihovny lze zahrnout složky z mnoha různých umístění, například z jednotky C: v počítači, z externího pevného disku nebo ze sítě.

Fyzické umístění složky
Možnost zahrnutí do knihovny

Na jednotce C:

Ano.

Na externím pevném disku

Ano, ale po odpojení jednotky nebude obsah k dispozici.

Na přídavném pevném disku v počítači

Ano.

Na jednotce USB flash

Pouze v případě, že se zařízení zobrazí v navigačním podokně v části Počítač v oddílu Jednotky pevných disků. Toto nastavení určuje výrobce zařízení a v některých případech je lze změnit. Další informace vám poskytne výrobce.

Po odpojení jednotky nebude obsah k dispozici.

Na vyměnitelném médiu (například CD nebo DVD)

Ne

V síti

Ano, pokud je indexováno síťové umístění, nebo pokud byla složka zpřístupněna v režimu offline. (Viz dotaz uvedený níže.)

V jiném počítači ve vaší domácí skupině

Ano. Další informace najdete v Centru pro nápovědu a podporu systému Windows v tématu Přidání počítačů do domácí skupiny.

Poznámka

 • Do knihoven lze zahrnout pouze složky. Jiné položky z počítače (například uložené výsledky hledání nebo vyhledávací konektory) nelze do knihoven zahrnout.

Proč se zobrazí zpráva, že umístění nelze zahrnout, protože není indexováno?

To znamená, že složka je uložena v síťovém umístění, které nebylo indexováno. Síťovou složku lze zahrnout do knihovny, pouze pokud byl obsah složky přidán do indexu vyhledávání. Pokud je složka již indexována v zařízení, ve kterém je uložena, mělo by být možné ji přímo zahrnout do knihovny.

Není-li síťová složka indexována, můžete ji jednoduše indexovat tím, že ji zpřístupníte v offline režimu. Tím vytvoříte verze offline souborů ve složce a přidáte tyto soubory do indexu vyhledávání v počítači. Po zpřístupnění v režimu offline můžete složku zahrnout do knihovny.

Pokud síťovou složku zpřístupníte v offline režimu, na pevný disk počítače se uloží kopie všech souborů z této složky. Pamatujte na to, obsahuje-li síťová složka mnoho souborů.

Zpřístupnění složky v offline režimu

 1. Připojte se k síti a vyhledejte síťovou složku, kterou chcete zpřístupnit v offline režimu.

 2. Klikněte na složku pravým tlačítkem myši a poté klikněte na příkaz Vždy přístupné offline.

  Obrázek příkazu Vždy přístupné offline
  Příkaz Vždy přístupné offline

Poznámky

 • Pokud v nabídce pravého tlačítka myši u síťové složky není zobrazen příkaz Vždy přístupné offline, pravděpodobně používáte edici systému Windows 7, která nepodporuje soubory v režimu offline.

 • Pokud je síťová složka, kterou chcete zahrnout, uložena v počítači se starší verzí systému Windows, bude pravděpodobně možné zajistit její kompatibilitu s knihovnami systému Windows 7 tak, že do počítače nainstalujete službu Windows a potom spustíte indexování. Další informace o službě Windows Search 4.0, naleznete na webu služby Windows Search.