Nalezení nabídky Start

Nabídku Start lze otevřít kliknutím na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start na hlavním panelu. Pokud není hlavní panel vidět, je pravděpodobně skrytý nebo je značně zmenšený. Další informace naleznete v části Nalezení hlavního panelu.

Otevření nabídky Start

  • Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start.

Tip

  • Nabídku Start lze otevřít také stisknutím klávesy s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows.