Nastavení zřetelnějšího zobrazení

Pokud máte někdy potíže se zřetelností položek na obrazovce, můžete upravit nastavení, aby byly text a obrázky na obrazovce větší nebo aby byl lepší kontrast mezi položkami na obrazovce, nebo si můžete nechat nahlas přečíst text na obrazovce.

Tato nastavení můžete změnit na panelu Centrum usnadnění přístupu na stránce Nastavit zřetelnější zobrazení. Informace o jiných nastaveních naleznete v kapitole Získání nejlepšího zobrazení na monitoru.

 1. Otevřete stránku Nastavit zřetelnější zobrazení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Usnadnění přístupu, na položku Centrum usnadnění přístupu a na položku Nastavit zřetelnější zobrazení.

 2. Vyberte možnosti, které chcete používat:

  • Vybrat motiv Vysoký kontrast Tato možnost umožňuje nastavit vysoce kontrastní barevné schéma, které zvýší barevný kontrast některých textů a obrázků na obrazovce počítače, díky čemuž budou tyto položky lépe odlišené a snadněji rozpoznatelné.

  • Zapnout nebo vypnout vysoký kontrast při stisknutí levé klávesy Alt + levé klávesy Shift + klávesy Print Screen Tato možnost umožňuje přepínání mezi zapnutým a vypnutým motivem Vysoký kontrast stisknutím levé klávesy ALT + levé klávesy SHIFT + klávesy PRINT SCREEN.

  • Zapnout program Předčítání Tato možnost nastaví spuštění programu Předčítání při vašem přihlášení k počítači. Program Předčítání nahlas čte text na obrazovce a popisuje některé události (například zobrazení chybové zprávy), ke kterým dojde, když používáte počítač. Další informace o použití programu Narrator získáte v tématu Poslech hlasitého čtení textu programem Předčítání.

  • Zapnout funkci Popis zvuku. Tato možnost nastaví spuštění funkce Popis zvuku při vašem přihlášení k počítači. Funkce Popis zvuku popisuje dění na videozáznamech.

  • Změnit velikost textu a ikon Tato možnost umožňuje nastavit text a další položky na obrazovce tak, aby vypadaly větší a byly tak přehlednější. Další informace naleznete v části Zvětšení a zmenšení textu na obrazovce

  • Zapnout program Lupa. Tato možnost nastaví spuštění programu Lupa při vašem přihlášení k počítači. Program Lupa zvětšuje část obrazovky, na kterou ukazuje myš, a je obzvlášť užitečný při zobrazení objektů, které nejsou dostatečně zřetelné. Další informace o použití lupy získáte v tématu Zvětšování položek na obrazovce (Lupa).

  • Upravit barvy a průhlednost okrajů oken. Tato možnost umožňuje změnit vzhled okrajů oken, aby byly lépe viditelné.

  • Upravit nastavení vizuálních efektů Tato možnost umožňuje přizpůsobit, jak se určité položky budou zobrazovat na ploše.

  • Zobrazovat vybraný obdélník silněji. Tato možnost zesílí obdélník okolo aktuálně vybrané položky v dialogových oknech, aby byla aktuální položka zřetelnější.

  • Nastavit tloušťku blikajícího kurzoru. Díky této možnosti bude blikající kurzor v dialogových oknech a programech výraznější a lépe viditelný.

  • Vypnout všechny nadbytečné animace. Tato možnost vypne animační efekty, například efekty postupného blednutí, při zavírání oken nebo jiných prvků.

  • Odebrat snímky pozadí. Tato možnost vypne všechny nedůležité, překrývající se snímky obsahu a pozadí, což zvýší zřetelnost a přehlednost obrazovky.