Maximalizace oken na ploše použitím funkce Přichytit

Okna lze maximalizovat použitím funkce Přichytit. Na okno se pak můžete lépe soustředit, protože vás nebudou rozptylovat ostatní otevřená okna.

Následující video uvádí, jak maximalizovat okna na ploše pomocí funkce Přichytit (0:49)

Postup maximalizace okna

  1. Přetáhněte záhlaví okna na horní okraj obrazovky. Zobrazí se obrys okna, který vyplní celou obrazovku.

  2. Uvolněte okno, které pak vyplní celou plochu.

Chcete-li vrátit okno do původní velikosti, přetáhněte záhlaví okna mimo horní okraj obrazovky.

Tip

  • Pokud používáte několik monitorů, můžete přetáhnout maximalizované okno z jednoho monitoru do druhého.

Další způsoby maximalizace otevřeného okna:

  • Dvakrát klikněte na otevřené okno hned pod horním okrajem. Maximalizované okno obnovíte do původní velikosti opětovným dvojitým kliknutím na horní okraj okna.

  • Na hlavním panelu stiskněte klávesu Shift, klikněte pravým tlačítkem na tlačítko na hlavním panelu nebo na náhled otevřeného okna a klikněte na příkaz Maximalizovat.

Poznámky

  • Pokud minimalizujete okno stisknutím klávesy s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows+tlačítka se šipkou dolů, můžete je obnovit kliknutím na jeho náhled na hlavním panelu nebo stisknutím klávesy SHIFT a kliknutím pravým tlačítkem myši na jeho tlačítko na hlavním panelu a potom na příkaz Obnovit.
  • Funkce Přichytit nemusí fungovat pro některé programy, které mají vlastní chování oken.