Existují různé způsoby, jak minimalizovat všechna otevřená okna současně.

Obrázek tlačítka Zobrazit plochu na hlavním panelu
Tlačítko Zobrazit plochu na hlavním panelu

Minimalizace otevřených oken pomocí myši

  • Klikněte na tlačítko Zobrazit plochu na konci oznamovací oblastihlavního panelu. (Opětovným kliknutím na tlačítko Zobrazit plochu obnovíte minimalizovaná okna.)

Minimalizace otevřených oken pomocí klávesnice

  • Stiskněte klávesu s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows + D. (Minimalizovaná okna obnovíte opětovným stisknutím klávesy s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows + D.)

Poznámka

  • Můžete také stisknout klávesu s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows + M, která minimalizuje otevřená okna. Okna obnovíte stisknutím klávesy s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows + SHIFT + M.