Mobilní širokopásmové připojení: nejčastější dotazy

V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na některé běžné dotazy, které se týkají mobilního širokopásmového připojení.

Zobrazit vše

Kde lze zjistit údaje týkající se odběru, zařízení či poskytovatele mobilního širokopásmového připojení?

Postupujte následujícím způsobem:

  1. Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na síť mobilního širokopásmového připojení a poté klikněte na položku Vlastnosti.

  3. Klikněte na kartu Odběr.

Co označuje zkratka SIM?

Zkratka SIM zastupuje termín Subscriber Identity Module (identifikační modul odběratele). Zkratkou SIM se označuje malá, vyjímatelná karta obsahující identifikační údaje odběratele a údaje pro zabezpečení mobilních služeb. Ne všechny datové karty musí mít fyzicky identifikovatelnou či vyjímatelnou kartu SIM. Karta SIM jedinečným způsobem definuje váš odběratelský vztah k poskytovateli sítě. Je nutnou podmínkou pro vytvoření mobilního širokopásmového připojení.

Co je kód PIN mobilního širokopásmového připojení a jak se používá?

Kód PIN mobilního širokopásmového připojení je shodný s kódem PIN karty SIM (Subscriber Identity Module) používaným ve většině mobilních telefonů. Aktivací kódu PIN lze zajistit lepší zabezpečení karty SIM. Je-li kód PIN aktivován, zařízení se po vypnutí nebo odpojení od počítače zamkne. Chcete-li kartu SIM dále používat, je nutné při prvním použití po restartování zařízení zadat kód PIN. Kód PIN lze kdykoli deaktivovat.

Další informace naleznete v části Povolení, zakázání nebo změna kódu PIN mobilní širokopásmové sítě a Odemknutí nebo odblokování mobilního širokopásmového připojení.

Chcete-li aktivovat kód PIN, zjistěte si kód PIN, který vám byl přidělen mobilním operátorem (později lze tento kód změnit). Tento kód je uveden v dokumentaci k odběru. Postupujte následujícím způsobem:

  1. Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na mobilní širokopásmovou síť a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Klikněte na kartu Zabezpečení a poté na volbu Povolit PIN kód.

  4. V poli Aktuální PIN zadejte kód PIN, který jste obdrželi od mobilního operátora, a klikněte na volbu Povolit PIN kód.

Po aktivaci (povolení) není kód PIN nutné zadávat při každém použití zařízení, ale pouze při každém restartování zařízení nebo při jeho aktivaci z režimu spánku.

Upozornění

  • Při opakování více neúspěšných pokusů o zadání kódu PIN může dojít k zablokování vašeho účtu. V takovém případě je nutné zadat klíč pro odblokování kódu PIN (tzv. kód PUK), dodaný mobilním operátorem. Pokud jste momentálně připojeni, bude při zablokování účtu stávající připojení ukončeno. Počet povolených neúspěšných pokusů o zadání kódu PIN se u různých mobilních telefonů a služeb liší, je však vždy zobrazen v dialogovém okně pro zadání kódu PIN. Opakované neúspěšné pokusy o odblokování kódu PIN pomocí nesprávného kódu PUK mohou vést k trvalému zablokování karty SIM.

Kde lze získat kód PIN?

Výchozí kód PIN vám přidělí mobilní operátor. Tento kód PIN lze získat dvěma způsoby:

  • Jedná-li se o první případ, kdy provádíte některou operaci s kódem PIN, projděte si dokumentaci dodanou s kartou SIM (Subscriber Identity Module) nebo s odběrem. Výchozí kód PIN by vám měl poskytnout mobilní operátor.

  • Pokud není výchozí kód PIN uveden v dokumentaci dodané s kartou SIM, obraťte se na mobilního operátora.

Kde lze získat přístupový řetězec nebo název přístupového bodu (APN)?

Při konfiguraci mobilního širokopásmového připojení budete kvůli snazší identifikaci vaší mobilní sítě vyzváni k zadání přístupového řetězce nebo názvu APN. Přístupový řetězec (pro zařízení CDMA) nebo název APN (pro zařízení GSM) by měl být uveden v dokumentaci dodávané s kartou SIM (Subscriber Identity Module) nebo s odběrem. Pokud jej tam nenajdete a pokud se při připojení k síti Internet vyskytnou potíže, obraťte se na mobilního operátora.

Jak lze restartovat zařízení?

Zařízení lze restartovat tak, že odeberete a znovu připojíte dané zařízení, že vypnete a znovu zapnete počítač nebo že jej aktivujete z režimu spánku nebo hibernace.