Automatické otevření aplikace Windows Media Center při spuštění systému Windows

Aplikaci Windows Media Center můžete nastavit tak, aby se automaticky otevřela při zapnutí počítače a spuštění systému Windows. To může být užitečné, pokud je počítač součástí domácího kina.

(Pokud nemáte dálkové ovládání aplikace Media Center, můžete následující kroky provést pomocí myši.)

  1. Pokud používáte dálkový ovladač aplikace Media Center, stiskněte zelené tlačítko Start Obrázek zeleného tlačítka Start na dálkovém ovládání. Otevře se aplikace.
  2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, klikněte na možnosti Nastavení a Obecné a potom na položku Spouštění a okno aplikace.

  3. Zaškrtněte políčko Při startu systému Windows spustit aplikaci Windows Media Center a klikněte na tlačítko Uložit.

Informace o tom, jak vypnout počítač nebo jej přepnout do režimu spánku pomocí aplikace Media Center naleznete v tématu Vypnutí počítače používajícího aplikaci Windows Media Center.