Připnutí programu na hlavní panel

Poznámka

 • Tyto informace platí pro Internet Explorer pro Windows 7. Informace o tom, jak připnout program na hlavní panel v systému Windows 8 nebo Windows RT, najdete zde.

Program můžete připnout přímo na hlavní panel, aby se rychle a pohodlně otevíral a nemuseli jste jej pokaždé hledat v nabídce Start.

Následující video uvádí, jak připnout program na hlavní panel (1:13)

Postup připnutí programu na hlavní panel

 • Proveďte jednu z následujících akcí:

  Jestliže je program již spuštěný, klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko programu na hlavním panelu (nebo přetáhněte tlačítko směrem k ploše), aby se otevřel Seznam odkazů daného programu, a pak klikněte na příkaz Připnout tento program na hlavní panel.
  – nebo –
  Pokud program není spuštěný, klikněte na tlačítko Start, vyhledejte ikonu programu, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Připnout na hlavní panel.

Program můžete připnout také přetažením jeho zástupce z plochy nebo nabídky Start na hlavní panel. Pokud dále přetáhnete zástupce souboru, složky nebo webu na hlavní panel a není zde dosud připnutý související program, bude daný program připnutý na hlavní panel a položka do seznamu odkazů programu.

Poznámky:

 • Chcete-li odebrat připnutý program z hlavního panelu, otevřete seznam odkazů programu a pak klikněte na příkaz Odepnout tento program z hlavního panelu.

 • Otevřené nebo připnuté složky nebo zástupce na složky se zobrazí v seznamu odkazů Průzkumníka Windows.

 • Program lze připnout z nabídky Start do hlavního panelu, ale nikoli opačně z hlavního panelu do nabídky Start.