Přehrávání disků CD nebo DVD v programu Windows Media Player

Program Windows Media Player umožňuje přehrávat zvukové disky CD, datové disky CD a datové disky DVD, které obsahují hudební soubory nebo videosoubory (označované jako mediální disky CD). Lze přehrávat také disky Video CD (VCD), které jsou obdobné jako disky DVD, ale kvalita videosouborů není tak vysoká.

Máte-li v počítači nainstalovanou jednotku DVD a kompatibilní dekodér DVD, můžete pomocí programu Windows Media Player přehrávat disky DVD Video – typ disků DVD, které se používají k distribuci filmů. Pokud se zobrazí chyba s informací, že chybí kompatibilní dekodér DVD, klikněte v dialogovém okně chybové zprávy na tlačítko Nápověda na webu a zjistěte, jak dekodér získat.

V tomto videu se dozvíte, jak vypálit disk CD nebo DVD v aplikaci Windows Media Player (1:06).

Postup přehrávání disku CD nebo DVD

  1. Do jednotky vložte disk, který chcete přehrát.

    Obvykle se disk začne přehrávat automaticky. Pokud se nezačne přehrávat nebo pokud chcete přehrát disk, který je již vložený v jednotce, spusťte program Windows Media Player a pak v knihovně přehrávače klikněte na název disku v navigačním podokně.

  2. Pokud jste vložili disk DVD, klikněte na název titulu nebo kapitoly.

Poznámky

  • Pokud přehrávání disku DVD nebo VCD spustíte v knihovně přehrávače, přehrávač se automaticky přepne do režimu Přehrávání. Další informace o knihovně programu Player a režimu Přehrávání získáte v tématu Začínáme s programem Windows Media Player.

  • Program Windows Media Player nepodporuje disky ve formátu Blu-ray. Chcete-li přehrávat disky Blu-ray, budete potřebovat program jiného výrobce než společnosti Microsoft, který podporuje přehrávání disků Blu-ray, a zařízení, které čte disky Blu-ray.

  • Pokud jste dříve vybrali možnost Kopírovat z disku CD automaticky na kartě Kopírovat hudbu z disku CD v dialogovém okně Možnosti nebo v nabídce Nastavení kopírování z disku CD, po vložení do jednotky se disk CD začne okamžitě kopírovat. Další informace o nastavení kopírování naleznete v tématu Změna nastavení pro kopírování hudby z disků CD.

Pokud máte s přehráváním disku DVD i nadále potíže, můžete se pomocí poradce při potížích s disky DVD programu Windows Media Player pokusit automaticky vyhledat a opravit některé běžné problémy.

Chcete-li spustit poradce při potížích s diskem DVD v programu Windows Media Player, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a poté na položku Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text poradce při potížích a poté klikněte na položku Poradce při potížích. Klikněte na možnost Zobrazit vše a poté na položku Disk DVD v programu Windows Media Player.

Pokud máte potíže s jednotkou Blu‑ray počítače, můžete místo toho zkusit použít poradce při potížích s přehráváním a vypalováním disků CD, DVD a Blu‑ray.

Otevřete Poradce při potížích s přehráváním a vypalováním disků CD, DVD a Blu-ray kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom na položku Ovládací panely. Do pole Hledat zadejte text troubleshooter a potom klikněte na položku Poradce při potížích. V levém podokně klikněte na položku Zobrazit vše a potom na položku Přehrávání a vypalování disků CD, DVD a Blu-ray.

Pokud se zobrazí zpráva, že v počítači chybí kodek, pravděpodobně se pokoušíte přehrát, vypálit na disk CD nebo synchronizovat soubor komprimovaný pomocí kodeku, který není ve výchozím nastavení systému Windows nebo přehrávače ve výchozím nastavení k dispozici. Další informace o kodecích naleznete v tématu Kodeky: nejčastější dotazy.