Přehrávání disků DVD v aplikaci Windows Media Center: nejčastější dotazy

Zde jsou uvedeny odpovědi na některé časté otázky týkající se přehrávání disků DVD v aplikaci Windows Media Center.

Informace o přehrávání disku DVD uvádí téma Přehrání disku CD nebo DVD v aplikaci Windows Media Center.

Zobrazit vše

Proč při sledování disku DVD není slyšet zvuk?

Existuje několik důvodů. Zkuste následující postup:

 • Používáte-li zvukový systém Dolby, ujistěte se, že je nastavení zvuků disku DVD v aplikaci Media Center odpovídající:

  1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, klikněte na možnosti Nastavení a DVD a potom na položku Zvuk.

  2. Zrušte zaškrtnutí políčka Automatická hlasitost, v části Nastavení dekodéru Dolby vyberte volbu odpovídající vašemu nastavení a klikněte na tlačítko Uložit.

 • Pokud používáte reproduktory určené pro počítače, ujistěte se, že jsou připojené k linkovému výstupu na počítači a že jsou zapnuté a pracují správně.

  Obrázek konektoru mikrofonu, vstupního konektoru a výstupního konektoru
  Zdířky mikrofonu, linkového vstupu a linkového výstupu u typického stolního počítače

  Další informace naleznete v tématu Připojení mikrofonu, hudebního přehrávače nebo jiného zvukového zařízení k počítači.

 • Zkontrolujte, zda není hlasitost ztlumená nebo příliš ztišená. Chcete-li zesílit (nebo zvýšit) hlasitost v aplikaci Media Center, opakovaně klikejte na tlačítko Zvýšit hlasitostObrázek tlačítka Zvýšit hlasitost, dokud nedosáhnete požadované úrovně. (Při změně hlasitosti v aplikaci Media Center se změní také hlavní hlasitost zvuků systému Windows. Další informace naleznete v části Nastavení úrovně zvuku v počítači.)
 • Zkuste konfigurovat reproduktory v aplikaci Media Center:

  1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, postupně vyberte možnosti Nastavení, Obecné a Nastavení aplikace Windows Media Center a nakonec položku Nastavit reproduktory.

  2. Podle pokynů nakonfigurujte a otestujte reproduktory v aplikaci Media Center:

 • Ujistěte se, že je rozpoznána zvuková karta a že máte nainstalovaný nejnovější ovladač. Další informace naleznete v tématu Aktualizace ovladače pro hardware, který nepracuje správně.

Proč při přehrávání disku DVD dochází k rušení videa?

Důvodem může být, že je v počítači nainstalován jiný program pro přehrávání disků DVD. Některé programy pro přehrávání disků DVD nainstalují další software, který slouží k dekódování videa DVD. Pokud v aplikaci Media Center k tomuto problému dochází neustále, zkuste odinstalovat druhý program pro přehrávání disků DVD.

Proč se disk DVD nepřehrává?

Existuje několik důvodů.

 • V počítači je nainstalován jiný program pro přehrávání disků DVD, který brání aplikaci Media Center v přehrání disku DVD. Zkuste druhý program ukončit. Pokud to nebude účinné, může být nutné jej odinstalovat.

 • Disk DVD je zakázán nebo nemáte v počítači nainstalovaný správný ovladač. Další informace naleznete v tématu Aktualizace ovladače pro hardware, který nepracuje správně.

 • Rozlišení obrazovky není kompatibilní s diskem DVD, který se pokoušíte přehrát. Pravděpodobně bude nutné změnit rozlišení obrazovky v počítači. Další informace naleznete v tématu Změna rozlišení obrazovky.

 • Kabel, který používáte pro připojení počítače k obrazovce, není kompatibilní s diskem DVD, který se pokoušíte přehrát. Pokud používáte starší typ kabelového připojení, může být nutné počítač připojit k displeji pomocí kabelu VGA, DVI nebo HDMI. Další informace o typech kabelů a připojení naleznete v tématu Připojení počítače k televizi.

 • Jednotka DVD není kompatibilní s typem disku DVD, který se pokoušíte přehrát. Některé jednotky čtou například pouze disky DVD+R nebo DVD-R. Pokoušíte-li se přehrát vypálený disk DVD, který jednotka DVD-ROM nepodporuje, disk DVD se nepřehraje.

 • Disk DVD je kódován pro jinou oblast. Většina počítačových přehrávačů disků DVD funguje pouze s disky DVD, které jsou kódovány pro oblast, v níž byl počítač zakoupen. Pokud si tedy disk DVD koupíte v jiné zemi a pokusíte se jej přehrávat v počítači z jiné země, nemusí se disk DVD přehrát.

Proč jsou informace o filmu nebo obrázek na obalu disku DVD špatné nebo chybí?

Existuje několik důvodů.

 • Nejste připojení k Internetu nebo připojení dočasně selhalo. Aplikace Media Center tyto informace obvykle načítá z Internetu.

 • Informace o filmu a obrázek na přebalu nejsou k dispozici pro disk DVD, který se pokoušíte přehrát.

 • Aplikace Media Center je nakonfigurována na stažení těchto informací při vložení disku DVD. Toto nastavení lze změnit tak, aby si aplikace Media Center stáhla informace o filmu:

  1. Zkontrolujte, zda internetové připojení pracuje správně.

  2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, klikněte na možnosti Nastavení, na položku Obecné a potom na položku Možnosti automatického stahování.

  3. Zaškrtněte políčko Vyhledat titulní obrázek alb a informace o discích DVD a filmech a využívat služby sítě Internet.

  4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Proč se při každém vložení disku DVD do počítače otevře jiný program?

Důvodem je nastavení funkce Přehrát automaticky. Pokud ke sledování disků DVD pokaždé používáte aplikaci Media Center, můžete změnit nastavení funkce Přehrát automaticky tak, aby se při vložení disku DVD automaticky otevřel program. Pak se při vložení disku DVD ujistěte, že je aplikace Media Center v režimu přes celou obrazovku kliknutím na tlačítko MaximalizovatObrázek tlačítka Maximalizovat. Disk DVD by se měl automaticky přehrát.

Postup změny nastavení funkce Přehrát automaticky:

 1. Otevřete ovládací panel Automatické přehrávání takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text automatické přehrávání a poté klikněte na položku Automatické přehrávání.

 2. U položky Filmový disk DVD proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby se dialogové okno Přehrát automaticky vůbec nezobrazovalo, vyberte možnost Neprovádět žádnou akci.

  • Chcete-li při každém vložení disku DVD vybrat akci, zaškrtněte políčko Vždy zobrazit dotaz.