Přehrávání hudby v aplikaci Windows Media Center: nejčastější dotazy

Zde jsou uvedeny odpovědi na některé obecné dotazy týkající se přehrávání hudby a dalších audiosouborů v aplikaci Windows Media Center. Další informace včetně postupu ovládání přehrávání hudebních souborů naleznete v části Poslech hudby v aplikaci Windows Media Center.

Zobrazit vše

Jak lze v aplikaci Media Center nastavit zobrazování skladeb?

V aplikaci Media Center se zobrazují hudební soubory uložené ve složce Hudba nebo Veřejná hudba. Do aplikace Media Center můžete také přidat více složek k monitorování, například složky na externím pevném disku nebo v síti. Další informace naleznete v části Přidání mediálních souborů do aplikace Windows Media Center.

Pokud v aplikaci Media Center hudbu nebo jiné audiosoubory nevidíte, může to být z následujících důvodů:

 • Složky monitorované knihovnou Hudba se změnily. Složky lze v knihovně Hudba v aplikaci Media Center nebo mimo ni přidávat a odebírat pomocí programu Windows Explorer. Při individuálním nastavení knihovny v programu Windows Explorer se obsah zobrazovaný v aplikaci Media Center automaticky aktualizuje. Informace o změně knihovny mimo aplikaci Media Center naleznete v tématu Práce s knihovnami.

 • Složka, která obsahuje hudbu, je v umístění, které je momentálně nedostupné. Pokud máte hudbu uloženou v síťové složce, musí být počítač připojený k síti. Pokud máte hudbu na externím pevném disku, musí být disk připojený.

Proč se nezobrazují informace o albu (například titulní obrázek alba)?

Důvodem může být, že informace o albu nebyly v době kopírování alba do počítače k dispozici. Ujistěte se, že je počítač při kopírování alb připojen k Internetu. Pokud jste album již do počítače stáhli, zkuste stáhnout informace o albu do programu Windows Media Player. Pak se bude zobrazovat také v aplikaci Media Center. Další informace naleznete v části Přidání nebo úprava informací o médiích v programu Windows Media Player.

Proč není slyšet zvuk?

Existuje několik důvodů. Zkuste následující postup:

 • Zkontrolujte, zda není hlasitost ztlumená nebo příliš ztišená. Chcete-li zesílit (nebo zvýšit) hlasitost v aplikaci Media Center, opakovaně klikejte na tlačítko Zvýšit hlasitostObrázek tlačítka Zesílení hlasitosti, dokud nedosáhnete požadované úrovně. (Při změně hlasitosti v aplikaci Media Center se změní také hlavní hlasitost zvuků systému Windows. Další informace naleznete v části Nastavení úrovně zvuku v počítači.)
 • Ujistěte se, že jsou připojené reproduktory a že správně fungují. Většina reproduktorů se zapojuje do vstupního konektoru na počítači.

  Obrázek konektoru mikrofonu, vstupního konektoru a výstupního konektoru
  Mikrofon, vstupní a výstupní konektor na typickém stolním počítači

  Další informace naleznete v části Připojení mikrofonu, hudebního přehrávače nebo jiného zvukového zařízení k počítači.

 • Zkuste konfigurovat reproduktory v aplikaci Media Center:

  1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, postupně vyberte možnosti Nastavení, Obecné a Nastavení aplikace Windows Media Center a nakonec položku Nastavit reproduktory.

  2. Podle pokynů nakonfigurujte a otestujte reproduktory v aplikaci Media Center:

 • Ujistěte se, že je rozpoznána zvuková karta a že máte nainstalovaný nejnovější ovladač. Další informace naleznete v části Aktualizace ovladače pro hardware, který nepracuje správně.

Proč nelze přehrát hudební soubor?

Tato situace může nastat z následujících důvodů:

Jak se v aplikaci Media Center přehrávají disky CD nebo DVD?

Spusťte aplikaci Media Center a vložte disk CD nebo DVD do příslušné jednotky v počítači – disk by se měl začít automaticky přehrávat. Další informace naleznete v části Přehrání disku CD nebo DVD v aplikaci Windows Media Center.

Pokud jednotka CD nebo DVD disk nečte, může být důvodem, že v počítači není nainstalován nejnovější ovladač. Informace o instalaci ovladačů naleznete v tématu Aktualizace ovladače pro hardware, který nepracuje správně.

Obsahuje aplikace Media Center grafický ekvalizér, aby bylo možné vyladit zvuky hudby?

Ne, ale program Windows Media Player jej obsahuje. Pokud změníte nastavení grafického ekvalizéru v programu Windows Media Player, změní se také přehrávání zvuků v aplikaci Media Center. Další informace naleznete v části Změna nastavení basů, sterea a dalších zvukových efektů v programu Windows Media Player.