Zabránění změnám v souborech nastavením souborů jen pro čtení

Pokud svým důležitým a osobním souborům nastavíte atribut jen pro čtení, zabráníte tak neúmyslným a neautorizovaným změnám. Pokud má soubor atribut jen pro čtení, nelze jej změnit.

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete nastavit jen pro čtení, a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

  2. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Jen pro čtení a pak klikněte na tlačítko OK.

    Pokud budete chtít v souboru později provést změny, můžete atribut změnit zrušením zaškrtnutí políčka Jen pro čtení.

    Obrázek zaškrtávacího políčka Jen pro čtení v dialogovém okně Vlastnosti
    Zaškrtávací políčko Jen pro čtení v dialogovém okně Vlastnosti

Složku můžete nastavit jen pro čtení stejným způsobem jako soubor. Samotnou složku to však neovlivní. Přiřazení atributu jen pro čtení složce způsobí, že všechny soubory, které se ve složce právě nacházejí, budou mít atribut jen pro čtení. U souborů, které do složky přidáte později, nebude automaticky nastaven atribut jen pro čtení.

Upozornění

  • Soubory s atributem jen pro čtení nelze změnit, ale je možné je zkopírovat, přesunout, přejmenovat nebo odstranit. Přesunutí, přejmenování nebo odstranění souboru určeného jen ke čtení může způsobit, že program, který takový soubor využívá, přestane správně pracovat.