Pomocí programu Windows Prohlížeč fotografií můžete tisknout digitální fotografie. Pokud nemáte k dispozici tiskárnu, lze v systému Windows objednat snímky v režimu online.

Následující video uvádí, jak vytisknout obrázek (1:07).

Postup tisku obrázku

 1. Dvojím kliknutím na obrázek spusťte program Windows Prohlížeč fotografií.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Tisk a potom na příkaz Tisk.

 3. V dialogovém okně Vytisknout obrázky vyberte požadovanou tiskárnu, velikost papíru, kvalitu tisku, styl tisku a počet kopií.

  Obrázek dialogového okna Tisk obrázků
  Dialogové okno Tisk obrázků v programu Windows Prohlížeč fotografií
 4. Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko Tisk.

Tisk několika obrázků na jednu stránku

Můžete vytisknout několik menších obrázků na jednu stránku.

 1. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a postupně klikněte na všechny obrázky, které chcete vytisknout.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na libovolný z vybraných obrázků a potom klikněte na příkaz Tisk.

 3. V dialogovém okně Vytisknout obrázky vyberte velikost obrázků a počet kopií.

  Zobrazí se náhled v dialogovém okně Vytisknout obrázky. V závislosti na počtu tištěných obrázků může být vhodné použít více než jeden list papíru.

 4. Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko Tisk.

Poznámky:

 • Chcete-li otevřít dialogové okno Vytisknout obrázky přímo, klikněte pravým tlačítkem myši na fotografii a poté klikněte na příkaz Tisk.

 • Některé tiskárny umožňují vytisknout zrcadlový obraz snímku (někdy označovaný termínem "zrcadlově na šířku" nebo "zrcadlově na výšku"). Při výběru této volby se zobrazení náhledu v dialogovém okně Vytisknout obrázky nezmění. Obrázek však bude vytištěn zrcadlově převrácený.

 • Kvalita tisku závisí na několika faktorech, včetně volby papíru a inkoustu, nastavení tiskárny a kvality původního snímku.

Tisk fotografií si také můžete objednat online. Další informace naleznete v části Objednání fotografií online.

Nápovědu k úpravám fotografií, jejich odesílání v e-mailu nebo přenosu z fotoaparátu do počítače získáte v tématu Digitální fotografie: doporučené odkazy. Další informace o programu Windows Prohlížeč fotografií naleznete v tématu Zobrazení a použití obrázků v programu Prohlížeč fotografií systému Windows.

Další tiskové úlohy

Požadovaná akce

Informace o přehrávání dalšího videa získáte v části Obrázek tlačítka PřehrátVideo: Tisk ve Windows 7.