Rádio v aplikaci Windows Media Center: nejčastější dotazy

Pokud máte správné vybavení, je možné v aplikaci Windows Media Center přehrávat rádio. Další informace o vyhledávání rozhlasových stanic a jejich přehrávání naleznete v tématu Poslech rádia v aplikaci Windows Media Center.

Zde jsou uvedeny odpovědi na některé časté otázky týkající se přehrávání rádia FM v aplikaci Windows Media Center.

Zobrazit vše

Co k přehrávání rádia FM v aplikaci Media Center potřebuji?

Potřebujete tuner FM připojený nebo nainstalovaný v počítači a anténu připojenou k tuneru, aby bylo možné přijímat signál. Tunery FM jsou velmi podobné televizním tunerům – ve skutečnosti je v řadě karet televizních tunerů zabudovaný tuner FM.

Proč se nepřehrává rádio FM?

Tato situace může nastat z následujících důvodů:

 • Aplikace Media Center je naladěna na frekvenci, která není k dispozici nebo má slabý signál.

 • Anténa není připojená ke správnému vstupu tuneru nebo signál antény něco blokuje. Zajistěte připojení antény ke vstupu pro rádio FM (zpravidla s označením FM na zařízení) a umístění takovým způsobem, aby přijímala signál ze vzduchu.

 • V aplikaci Media Center nebyl nastaven tuner. Při nastavování tuneru postupujte následujícím způsobem:

  1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, postupně vyberte možnosti Nastavení, Obecné a Nastavení aplikace Windows Media Center a nakonec položku Nastavit televizní signál.

  2. Chcete-li nastavit tuner, postupujte podle kroků na obrazovce. Možnost rádia by se měla zobrazovat na úvodní obrazovce po nastavení tuneru.

 • Ovladače pro hardware tuneru nemusí být nainstalované nebo aktuální. Další informace naleznete v části Aktualizace ovladače pro hardware, který nepracuje správně.

Proč se neočekávaně zastavuje přehrávání rozhlasové stanice v pásmu FM?

Důvodem může být, že nahrávání televizních pořadů vyžaduje tuner. Většina tunerů FM funguje také jako televizní tunery a hardware zpracovává v daném okamžiku vždy jen jeden signál. Pokud například posloucháte rádio FM a je vyžadován televizní tuner pro plánované nahrávání, tuner ukončí příjem signálu FM a přepne na televizní signál.

Máte-li k počítači připojeno zařízení Media Center Extender, může někdo v jiné místnosti naladit televizní pořad nebo rozhlasovou stanici FM na tomto zařízení.

Proč nefunguje rychlé převíjení vpřed a vzad, když se přehrává rádio FM?

Aplikace Media Center nepodporuje rychlé převíjení vpřed a vzad při přehrávání rozhlasového vysílání. Místo toho se kliknutím na tlačítko Přeskočit zpětObrázek tlačítka Přeskočit vzad vraťte zpět o pár sekund a kliknutím na tlačítko Přeskočit vpředObrázek tlačítka Přesunout vpřed přejděte dopředu.

Proč nemohu nalézt možnost přehrát rádio FM na úvodní obrazovce?

Pokud jste v poslední době nainstalovali nebo připojili tuner podporující rádio FM, aplikace Media Center o něm nemusí vědět. Tuner bude nutné nastavit předtím, než se na úvodní obrazovce zobrazí možnost přehrávání rádia FM.

 1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, postupně vyberte možnosti Nastavení, Obecné a Nastavení aplikace Windows Media Center a nakonec položku Nastavit televizní signál.

 2. Chcete-li nastavit tuner, postupujte podle kroků na obrazovce. Možnost rádia by se měla zobrazovat na úvodní obrazovce po nastavení tuneru.

Kde najdu v aplikaci Media Center internetové rozhlasové stanice?

Dostupné internetové rozhlasové stanice najdete v sekci Doplňky.

Zobrazení seznamu dostupných internetových hudebních služeb

 • Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Doplňky, klikněte na možnost Prozkoumat a potom klikněte na položku Hudba a rádio. (Některé z těchto služeb vyžadují předplacení.)