Změna uspořádání tlačítek na hlavním panelu

Můžete změnit pořadí tlačítek programu na hlavním panelu včetně připnutých a spuštěných programů, které připnuty nejsou, a seřadit je tak, aby se zobrazovaly v pořadí, které vám vyhovuje.

Následující video uvádí, jak změnit uspořádání tlačítek na hlavním panelu (1:01)

Změna uspořádání tlačítek na hlavním panelu

  • Chcete-li změnit pořadí tlačítek programů na hlavním panelu, přetáhněte tlačítko z aktuální pozice do jiné pozice na hlavním panelu. Uspořádání programů můžete upravovat tak často, jak potřebujete.

Poznámky

  • Všechny otevřené soubory ze stejného programu jsou vždy seskupeny dohromady. Nemusí být přitom otvírány postupně. Důvodem je možnost zobrazit všechny náhledy pro otevřený program současně.

  • Je-li program připnutý na hlavní panel, zůstane tlačítko hlavního panelu v pozici, do níž jste jej přetáhli. Pokud program není připnutý na hlavní panel, tlačítko zůstane v pozici, do které jste je přetáhli, až do ukončení programu.

  • Je také možné přeuspořádat ikony, které se zobrazují v oznamovací oblasti zcela vpravo na hlavním panelu – stačí ikonu přetáhnout na jiné místo. Další informace naleznete v části Změna zobrazení ikon v oznamovací oblasti.