Příjem faxu pomocí nástroje Fax a skener

Před příjmem faxu je nutné připojit počítač k faxmodemu nebo faxovému serveru. Další informace naleznete v části Nastavení počítače pro odesílání a přijímání faxů.

Pokud používáte faxmodem, můžete pomocí nástroje Fax a skener přijímat faxy několika způsoby. Faxový server faxy automaticky doručuje do složky Přijaté faxy.

Zobrazit vše

Automatické přijímání faxů

Jestliže se rozhodnete pro automatický příjem faxů, bude modem přijímat všechna příchozí volání. Pokud budete chtít přijmout standardní telefonní hovor, bude nutné zvednout sluchátko dříve, než dané volání přijme modem.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte Fax a klikněte na položku Windows Fax a skener.
 2. Chcete-li pracovat v zobrazení Fax, klikněte v dolní části levého podokna na tlačítko Fax.

 3. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Nastavení faxu. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 4. Klikněte na kartu Obecné a ve skupinovém rámečku Možnosti odesílání/příjmu zaškrtněte políčko Povolit příjem faxových volání tímto zařízením.

 5. Klikněte na přepínač Přijmout automaticky po X zazvoněních a vyberte počet zazvonění, po nichž bude modem reagovat na příchozí volání za účelem přijetí faxu. Pak klikněte na tlačítko OK.

Poznámka

 • Možnost nabídky Nastavení faxu není dostupná v systému Windows Server 2008 R2.

Ruční příjem faxů

Jestliže automatický příjem faxů nenastavíte, zobrazí systém Windows upozornění během každého příchozího volání. Příjem volání jako faxu:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte Fax a klikněte na položku Windows Fax a skener.
 2. Chcete-li pracovat v zobrazení Fax, klikněte v dolní části levého podokna na tlačítko Fax.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Přijmout fax. V okně Sledování stavu faxů se zobrazí průběh faxu.

Postup automatického uložení kopie každého přijatého faxu

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte Fax a klikněte na položku Windows Fax a skener.
 2. Chcete-li pracovat v zobrazení Fax, klikněte v dolní části levého podokna na tlačítko Fax.

 3. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Nastavení faxu. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 4. Klikněte na kartu Obecné a potom klikněte na tlačítko Další možnosti.

 5. Ve skupinovém rámečku Je-li přijat fax zaškrtněte políčko Uložit kopii do složky a vyhledejte složku, do které chcete ukládat kopie.

 6. Klikněte na tlačítko OK a potom znovu na tlačítko OK.

Poznámka:

 • Možnost nabídky Nastavení faxu není dostupná v systému Windows Server 2008 R2.

Tipy

 • Pokud chcete zobrazit náhled faxu ve složce Přijaté faxy, klikněte na něj. V podokně náhledu se zobrazí první stránka faxu.

 • Pokud chcete fax ve složce Přijaté faxy otevřít, dvakrát na něj klikněte.

 • Pokud chcete fax zvětšit nebo zmenšit, klikněte na nabídku Zobrazit a na příkaz Lupa a zvolte požadovanou možnost.