Vyřešení chyb stop (modrá obrazovka) v systému Windows 7

Chyby stop (označované někdy také jako chyby modré nebo černé obrazovky) mohou nastat, pokud se vyskytne závažný problém, který způsobí, že systém Windows 7 přestane fungovat nebo se nečekaně restartuje. Může se zobrazit zpráva: „Byly zjištěny potíže a systém Windows byl ukončen, aby nedošlo k poškození počítače.“

Příčinou těchto chyb mohou být problémy s hardwarem i softwarem a odstranění problému může být složité. Následující nástroje a metody mohou často pomoci obnovit činnost systému Windows.

Pokud je možné systém Windows spustit

Tyto nástroje a metody vám mohou pomoci obnovit dřívější stav systému a zajistit instalaci nejnovějších aktualizací do počítače.

Zobrazit vše

Vrácení posledních změn zpět pomocí nástroje Obnovení systému

Nástroj Obnovení systému je nejjednodušší věcí, kterou můžete vyzkoušet jako první. Není možné vrátit zpět poslední změny systémových souborů počítače, které problém pravděpodobně způsobily. Nástroj Obnovení systému nemá vliv na vaše osobní soubory, jako jsou e-maily, dokumenty nebo fotografie. Další informace naleznete v tématu Co je nástroj Obnovení systému?

Postup při spuštění nástroje Obnovení systému

 1. Spusťte nástroj Obnovení systému takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Obnovení systému a v seznamu výsledků klikněte na položku Obnovení systému. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zjišťování řešení problémů pomocí Centra akcí

Systém Windows vytvoří zprávu, když nastanou určité problémy s hardwarem nebo softwarem. Centrum akcí může zkontrolovat, zda existuje řešení oznámeného problému. Další informace naleznete v tématu Jak Centrum akcí vyhledává potíže?

Hledání řešení

 1. Otevřete ovládací panel Centrum akcí takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely a poté klikněte v části Systém a zabezpečení na položku Zkontrolovat stav počítače.

 2. Klikněte na možnost Údržba.

 3. Ve skupinovém rámečku Vyhledat řešení hlášených problémů klikněte na tlačítko Vyhledat řešení. Systém Windows vás upozorní na případná řešení problémů dostupná pro váš počítač.

Poznámka:

 • Některé potíže a řešení může zobrazit a opravit pouze správce. Chcete-li tyto potíže zobrazit, přihlaste se pomocí účtu správce.

Vyhledání aktualizace softwaru na webu služby Windows Update

S opravou problému mohou pomoci nejnovější aktualizace od společnosti Microsoft. Služba Windows Update pomáhá udržovat počítač v aktuálním stavu prostřednictvím nejnovějších aktualizací systému a ovladačů. Web služby Windows Update můžete procházet ručně a pomoci tak zajistit, že máte nainstalované nejnovější aktualizace systému Windows 7. Další informace naleznete v tématu Aktualizace: nejčastější dotazy.

Vyhledání aktualizací

 1. Otevřete stránku služby Windows Update takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Update a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Update.

 2. V levém podokně klikněte na odkaz Vyhledat aktualizace a potom chvíli počkejte, než služba Windows Update vyhledá nejnovější aktualizace.

 3. Jestliže se zobrazí zpráva s informací, že jsou k dispozici aktualizace nebo je vhodné zkontrolovat aktualizace, kliknutím na tuto zprávu zobrazte a vyberte aktualizace.

 4. Kliknutím na aktualizaci v seznamu zobrazíte další informace. Zaškrtněte políčka u všech aktualizací, které chcete nainstalovat, a poté klikněte na tlačítko OK.

 5. Klikněte na tlačítko Instalovat aktualizace.

  Přečtěte si a potvrďte souhlas s licenčními podmínkami. Pokud to aktualizace vyžaduje, klikněte na tlačítko Dokončit. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Vyhledání ovladačů na webu výrobce

Pokud jste v poslední době nainstalovali hardwarové zařízení, jako je zvuková karta nebo grafická karta, může být příčinou nesprávný nebo nesprávně nainstalovaný ovladač zařízení.

Ujistěte se, že máte nainstalovaný nejnovější ovladač zařízení. Ovladače jsou obvykle k dispozici na webu výrobce zařízení. Většina ovladačů se nainstaluje sama – po jejich stažení obvykle stačí spustit instalaci dvojím kliknutím. Další informace naleznete v tématu Aktualizace ovladačů: doporučené odkazy.

Pokud ovladač nemá formát samoinstalačního souboru, postupujte takto:

Aktualizace ovladače

K provedení těchto kroků musíte být přihlášeni jako správce.

 1. Spusťte nástroj Správce zařízení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím na položku Ovládací panely, kliknutím na položku Systém a zabezpečení a kliknutím na položku Správce zařízení v okně Systém. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. V seznamu kategorií hardwaru vyhledejte zařízení, které chcete aktualizovat, a dvakrát klikněte na jeho název.

 3. Klikněte na kartu Ovladač, klikněte na tlačítko Aktualizovat ovladač a postupujte podle pokynů. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Odstraňování problémů v nouzovém režimu

Nouzový režim spouští systém Windows v omezeném stavu. Spustí se pouze základní soubory a ovladače nezbytné ke spuštění systému Windows. To vám může pomoci odstranit problémy se softwarem.

Pokud se například program spustí bezprostředně po spuštění systému Windows a nelze jej ukončit, můžete spustit systém Windows v nouzovém režimu a pak se pokusit program odinstalovat. Další informace naleznete v tématu Co je to nouzový režim?

Spuštění počítače v nouzovém režimu

 1. Vyjměte z počítače všechny diskety, disky CD a DVD a restartujte počítač.

  Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na šipku vedle tlačítka VypnoutObrázek tlačítka Vypnout a potom klikněte na příkaz Restartovat.
 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud je v počítači nainstalován jeden operační systém, stiskněte a držte klávesu F8 během restartování počítače. Klávesu F8 je třeba stisknout před zobrazením loga systému Windows. Pokud se zobrazí logo systému Windows, bude nutné akci zopakovat tak, že vyčkáte, dokud se nezobrazí výzva k přihlášení k systému Windows a následně vypnete a znovu spustíte počítač.

  • Pokud je v počítači více operačních systémů, pomocí kláves se šipkami zvýrazněte operační systém, který chcete spustit v nouzovém režimu, a potom stiskněte klávesu F8.

 3. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění zvýrazněte pomocí kláves se šipkami požadovanou možnost nouzového režimu a stiskněte klávesu ENTER. Další informace o možnostech naleznete v tématu Rozšířené možnosti spuštění (včetně nouzového režimu).

 4. Přihlaste se k počítači prostřednictvím uživatelského účtu s právy administrátora.

Když je počítač v nouzovém režimu, v rozích obrazovky monitoru se zobrazuje text Nouzový režim. Chcete-li nouzový režim opustit, restartujte počítač a nechejte systém Windows, aby se spustil běžným způsobem.

Vyhledání chyb pevného disku a paměti počítače

Příčinou některých chyb mohou být problémy s pevným diskem počítače nebo pamětí RAM spíše než problémy se systémem Windows nebo jiným softwarem spuštěným v počítači.

Systém Windows 7 obsahuje nástroje, které mohou pomoci určit a opravit některé chyby související s hardwarem. Pro opravu závažných chyb může být nutné, abyste požádali o podporu výrobce hardwaru. Další informace naleznete v části Kontrola chyb jednotky a Diagnostika potíží s pamětí u počítače.

Vyhledání chyb pevného disku

 1. Otevřete okno Počítač takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Počítač.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na jednotku, kterou chcete zkontrolovat, a poté klikněte na položku Vlastnosti.

 3. Na kartě Nástroje klikněte ve skupinovém rámečku Kontrola chyb na tlačítko Zkontrolovat. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  • Chcete-li automaticky opravit problémy se soubory a složkami, které byly při prověřování zjištěny, klikněte na možnost Automaticky opravovat chyby. Jinak jsou při kontrole disku oznámeny problémy, ale nejsou opraveny.

  • Chcete-li provést důkladnou kontrolu, zaškrtněte políčko Vyhledat a pokusit se obnovit chybné sektory. Toto prověřování se pokusí vyhledat a opravit fyzické chyby na vlastní jednotce a jeho dokončení může trvat déle.

  • Chcete-li zkontrolovat chyby souborů i fyzické chyby, zaškrtněte políčko Automaticky opravovat chyby i Vyhledat a pokusit se obnovit chybné sektory.

 4. Klikněte na tlačítko Start.

Vyhledání problémů s pamětí

 1. Spusťte program Diagnostika paměti takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text Paměť a poté klikněte na položku Diagnostikovat problémy paměti počítače. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Určete, kdy chcete program spustit. Zvolíte-li restartování počítače a okamžité spuštění programu, nejprve uložte svou práci a ukončete všechny spuštěné programy. Program Diagnostika paměti se spustí automaticky po restartování systému Windows.

Pokud se vám nedaří systém Windows vůbec spustit

Následující nástroje vám mohou pomoci odinstalovat nebo zpětně zahrnout změny softwaru, opravit spouštěcí soubory systému Windows a obnovit systém z dříve vytvořené zálohy. Pokud problém nelze opravit pomocí některého z těchto návrhů, můžete znovu nainstalovat systém Windows 7.

V nabídce Možnosti obnovení systému se nachází několik následujících nástrojů. Tato nabídka je předinstalovaná na pevném disku počítače a nachází se rovněž na instalačním médiu systému Windows 7.

Při pokusu o obnovení systému Windows postupujte takto:

 • Používáte-li zařízení Tablet PC nebo jiný počítač s dotykovou obrazovkou, může být nutné připojit klávesnici a myš, abyste mohli použít nástroj Oprava spouštění systému a další nástroje v nabídce Možnosti obnovení systému. Další informace naleznete v tématu Jaké možnosti obnovení systému jsou k dispozici v systému Windows 7?

 • Pokud jste systém Windows 7 zakoupili předinstalovaný v počítači, je možné, že výrobce počítače zahrnul jiné možnosti obnovení. Další informace získáte v dokumentaci dodané s počítačem nebo na webových stránkách výrobce.

Zobrazit vše

Zkuste systém Windows spustit v nouzovém režimu

Nouzový režim spouští systém Windows v omezeném stavu. Spustí se pouze základní soubory a ovladače nezbytné ke spuštění systému Windows. To vám může pomoci odstranit problémy se softwarem.

Pokud například poškozený ovladač grafické karty brání zobrazení systému Windows nebo se program spustí bezprostředně po spuštění systému Windows a nelze jej ukončit, můžete systém Windows spustit v nouzovém režimu, než se spustí ovladač nebo program, a pak zkusit problém opravit. Další informace naleznete v tématu Co je to nouzový režim?

Spuštění počítače v nouzovém režimu

 1. Vyjměte z počítače všechny diskety, disky CD a DVD a restartujte počítač.

  Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na šipku vedle tlačítka VypnoutObrázek tlačítka Vypnout a potom klikněte na příkaz Restartovat.
 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud je v počítači nainstalován jeden operační systém, stiskněte a držte klávesu F8 během restartování počítače. Klávesu F8 je třeba stisknout před zobrazením loga systému Windows. Pokud se zobrazí logo systému Windows, bude nutné akci zopakovat tak, že vyčkáte, dokud se nezobrazí výzva k přihlášení k systému Windows a následně vypnete a znovu spustíte počítač.

  • Pokud je v počítači více operačních systémů, pomocí kláves se šipkami zvýrazněte operační systém, který chcete spustit v nouzovém režimu, a potom stiskněte klávesu F8.

 3. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění zvýrazněte pomocí kláves se šipkami požadovanou možnost nouzového režimu a stiskněte klávesu ENTER. Další informace o možnostech naleznete v tématu Rozšířené možnosti spuštění (včetně nouzového režimu).

 4. Přihlaste se k počítači prostřednictvím uživatelského účtu s právy administrátora.

Když je počítač v nouzovém režimu, v rozích obrazovky monitoru se zobrazuje text Nouzový režim. Chcete-li nouzový režim opustit, restartujte počítač a nechejte systém Windows, aby se spustil běžným způsobem.

Oprava spouštěcích souborů systému Windows pomocí nástroje Oprava spouštění systému

Nástroj Oprava spouštění systému může zjistit a opravit některé typy problémů se systémem, které mohou bránit spuštění systému Windows, jako jsou například chybějící nebo poškozené systémové soubory. Další informace naleznete v tématu Oprava spouštění systému: nejčastější dotazy.

Nástroj Oprava spouštění systému je navržen tak, aby se automaticky spustil v případě zjištění určitých problémů se systémem, ale můžete jej spustit také ručně.

Spuštění nástroje Oprava spouštění systému pomocí předinstalovaných možností obnovení

 1. Vyjměte z počítače všechny diskety, disky CD a DVD a restartujte počítač s použitím tlačítka napájení.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud je v počítači nainstalován jeden operační systém, stiskněte a držte klávesu F8 během restartování počítače. Klávesu F8 je třeba stisknout před zobrazením loga systému Windows. Pokud se zobrazí logo systému Windows, bude nutné akci zopakovat tak, že vyčkáte, dokud se nezobrazí výzva k přihlášení k systému Windows, a následně vypnete a znovu spustíte počítač.

  • Pokud je v počítači více operačních systémů, použijte ke zvýraznění operačního systému, který chcete opravit, klávesy se šipkami a potom stiskněte a držte klávesu F8.

 3. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění zvýrazněte pomocí kláves se šipkami možnost Opravit počítač a stiskněte klávesu ENTER. (Pokud volba Opravit počítač není zobrazena, znamená to, že v počítači nejsou k dispozici předinstalované možnosti obnovení nebo že je správce sítě vypnul.)

 4. Vyberte rozložení klávesnice a klikněte na tlačítko Další.

 5. V nabídce Možnosti obnovení systému klikněte na příkaz Oprava spouštění systému a postupujte podle pokynů.

Spuštění nástroje Oprava spouštění systému pomocí instalačního disku systému Windows 7 nebo jednotky USB Flash, případně disku pro opravu systému

Pokud dojde k vážnému poškození systému počítače a nelze získat přístup k nabídce Možnosti obnovení systému, lze k ní získat přístup prostřednictvím instalačního disku systému Windows 7 nebo jednotky USB Flash, případně pomocí disku pro opravu systému, který byl vytvořen dříve.

Chcete-li použít tuto metodu, je nutné počítač restartovat (spustit) pomocí disku nebo jednotky USB Flash.

 1. Vložte instalační disk se systémem Windows 7 nebo jednotku USB Flash či disk pro opravu systému a vypněte počítač.

 2. Restartujte počítač s použitím tlačítka napájení.

 3. Po výzvě stiskněte libovolnou klávesu a postupujte podle zobrazených pokynů.

 4. Na stránce Instalace systému Windows nebo Možnosti obnovení systému vyberte svůj jazyk a další předvolby a klikněte na tlačítko Další.

 5. Pokud používáte instalační disk systému Windows, klikněte na volbu Opravit počítač.

 6. Vyberte instalaci systému Windows, kterou chcete opravit, a poté klikněte na tlačítko Další.

 7. V nabídce Možnosti obnovení systému klikněte na příkaz Oprava spouštění systému a postupujte podle pokynů.

Vrácení posledních změn zpět pomocí nástroje Obnovení systému

Můžete použít příkaz Obnovení systému v nabídce Možnosti obnovení systému. Je to jako běžné spuštění nástroje Obnovení systému, s jedinou výjimkou: Nástroj Obnovení systému nemůže v tomto režimu vytvořit nové body obnovení, takže operaci obnovení není možné vrátit zpět. Můžete však spustit nástroj Obnovení systému ještě jednou a zvolit jiný bod obnovení, pokud takový existuje.

Spuštění nástroje Obnovení systému pomocí předinstalovaných možností obnovení

 1. Vyjměte z počítače všechny diskety, disky CD a DVD a restartujte počítač s použitím tlačítka napájení.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud je v počítači nainstalován jeden operační systém, stiskněte a držte klávesu F8 během restartování počítače. Klávesu F8 je třeba stisknout před zobrazením loga systému Windows. Pokud se zobrazí logo systému Windows, bude nutné akci zopakovat tak, že vyčkáte, dokud se nezobrazí výzva k přihlášení k systému Windows, a následně vypnete a znovu spustíte počítač.

  • Pokud je v počítači více operačních systémů, použijte ke zvýraznění operačního systému, který chcete opravit, klávesy se šipkami a potom stiskněte a držte klávesu F8.

 3. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění zvýrazněte pomocí kláves se šipkami možnost Opravit počítač a stiskněte klávesu ENTER. (Pokud volba Opravit počítač není zobrazena, znamená to, že v počítači nejsou k dispozici předinstalované možnosti obnovení nebo že je správce sítě vypnul.)

 4. Vyberte rozložení klávesnice a klikněte na tlačítko Další.

 5. V nabídce Možnosti obnovení systému klikněte na příkaz Obnovení systému a postupujte podle pokynů.

Spuštění nástroje Obnovení systému pomocí instalačního disku systému Windows 7 nebo jednotky USB Flash, případně disku pro opravení systému

Pokud dojde k vážnému poškození systému počítače a nelze získat přístup k nabídce Možnosti obnovení systému, lze k ní získat přístup prostřednictvím instalačního disku systému Windows 7 nebo jednotky USB Flash, případně pomocí disku pro opravu systému, který byl vytvořen dříve.

Chcete-li použít tuto metodu, je nutné počítač restartovat s použitím disku.

 1. Vložte instalační disk se systémem Windows 7 nebo jednotku USB Flash či disk pro opravu systému a vypněte počítač.

 2. Restartujte počítač s použitím tlačítka napájení.

 3. Po výzvě stiskněte libovolnou klávesu a postupujte podle zobrazených pokynů.

 4. Na stránce Instalace systému Windows nebo Možnosti obnovení systému vyberte svůj jazyk a další předvolby a klikněte na tlačítko Další.

 5. Pokud používáte instalační disk systému Windows, klikněte na volbu Opravit počítač.

 6. Vyberte instalaci systému Windows, kterou chcete opravit, a poté klikněte na tlačítko Další.

 7. V nabídce Možnosti obnovení systému klikněte na příkaz Obnovení systému a postupujte podle pokynů.

Obnovení počítače ze zálohy bitové kopie systému

Pokud jste v rámci plánu zálohování vytvořili zálohu bitové kopie systému pomocí nástroje Zálohování Complete PC systému Windows, můžete počítač obnovit z bitové kopie systému.

Bitová kopie systému je kopie oddílu na pevném disku, který obsahuje systém Windows. Obsahuje také vše, co tento oddíl obsahuje od data vytvoření bitové kopie včetně systému Windows, vašich programů a dat uživatele – jako jsou dokumenty, obrázky a hudba. K použití této volby je nutné mít k dispozici předem vytvořenou bitovou kopii systému.

Pokud počítač obnovujete z bitové kopie systému, obsah pevného disku se nahradí obsahem bitové kopie systému. To znamená, že jakékoli provedené změny, nainstalované programy nebo soubory uložené po vytvoření bitové kopie systému se pravděpodobně ztratí, pokud nemáte poslední zálohu dat.

Obnovení z bitové kopie systému pomocí předinstalovaných možností obnovení

 1. Vyjměte z počítače všechny diskety, disky CD a DVD a restartujte počítač s použitím tlačítka napájení.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud je v počítači nainstalován jeden operační systém, stiskněte a držte klávesu F8 během restartování počítače. Klávesu F8 je třeba stisknout před zobrazením loga systému Windows. Pokud se zobrazí logo systému Windows, bude nutné akci zopakovat tak, že vyčkáte, dokud se nezobrazí výzva k přihlášení k systému Windows, a následně vypnete a znovu spustíte počítač.

  • Pokud je v počítači více operačních systémů, použijte ke zvýraznění operačního systému, který chcete opravit, klávesy se šipkami a potom stiskněte a držte klávesu F8.

 3. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění zvýrazněte pomocí kláves se šipkami možnost Opravit počítač a stiskněte klávesu ENTER. (Pokud volba Opravit počítač není zobrazena, znamená to, že v počítači nejsou k dispozici předinstalované možnosti obnovení nebo že je správce sítě vypnul.)

 4. Vyberte rozložení klávesnice a klikněte na tlačítko Další.

 5. V nabídce Možnosti obnovení systému klikněte na příkaz Obnovení bitové kopie systému a postupujte podle pokynů.

Obnovení z bitové kopie systému pomocí instalačního disku systému Windows 7 nebo jednotky USB Flash, případně disku pro opravení systému

Pokud dojde k vážnému poškození systému počítače a nelze získat přístup k nabídce Možnosti obnovení systému, lze k ní získat přístup prostřednictvím instalačního disku systému Windows 7 nebo jednotky USB Flash, případně pomocí disku pro opravu systému, který byl vytvořen dříve.

Chcete-li použít tuto metodu, je nutné počítač restartovat s použitím disku.

 1. Vložte instalační disk se systémem Windows 7 nebo jednotku USB Flash či disk pro opravu systému a vypněte počítač.

 2. Restartujte počítač s použitím tlačítka napájení.

 3. Po výzvě stiskněte libovolnou klávesu a postupujte podle zobrazených pokynů.

 4. Na stránce Instalace systému Windows nebo Možnosti obnovení systému vyberte svůj jazyk a další předvolby a klikněte na tlačítko Další.

 5. Pokud používáte instalační disk systému Windows, klikněte na volbu Opravit počítač.

 6. Vyberte instalaci systému Windows, kterou chcete opravit, a poté klikněte na tlačítko Další.

 7. V nabídce Možnosti obnovení systému klikněte na příkaz Obnovení bitové kopie systému a postupujte podle pokynů.

Opětovná instalace systému Windows 7

Pokud se vám nedaří systém Windows 7 obnovit jiným způsobem, můžete systém Windows 7 přeinstalovat pomocí původního instalačního disku nebo instalačních souborů systému Windows 7. Další informace naleznete v tématu Instalace a přeinstalace systému Windows 7.

Přeinstalace systému Windows 7 odstraní jakékoli nainstalované programy a obnoví výchozí nastavení systému Windows. V tomto případě bude nutné obnovit soubory uživatelů a znovu nainstalovat všechny programy, které byly nainstalovány s použitím původních instalačních disků nebo souborů.

Instalace systému Windows 7 pomocí možnosti Vlastní a naformátování pevného disku

Chcete-li během instalace systému Windows 7 naformátovat pevný disk, je nutné počítač spustit z instalačního disku se systémem Windows 7 nebo z jednotky USB Flash.

 1. Zapněte počítač, vložte instalační disk systému Windows 7 nebo jednotku USB Flash a potom vypněte nebo restartujte počítač.

 2. Restartujte počítač.

 3. Po výzvě stiskněte libovolnou klávesu a postupujte podle zobrazených pokynů.

 4. Na stránce Instalace systému Windows zadejte jazykové a jiné předvolby a klikněte na tlačítko Další.

  Pokud se stránka Instalace systému Windows nezobrazí a nejste vyzváni ke stisknutí klávesy, může být nutné změnit některá systémová nastavení. Postup je uveden v tématu Spusťte počítač z instalačního disku systému Windows 7 nebo jednotky USB Flash.

 5. Pokud souhlasíte s licenčními podmínkami, na stránce Přečtěte si podmínky licenční smlouvy klikněte na přepínač Souhlasím s licenčními podmínkami a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Jaký typ instalace požadujete? klikněte na tlačítko Vlastní.

 7. Na stránce Kam chcete systém Windows nainstalovat? klikněte na položku Možnosti jednotky (upřesnit).

 8. Klikněte na oddíl, který chcete změnit, klikněte na volbu formátování, kterou chcete provést, a postupujte podle pokynů.

 9. Po naformátování klikněte na tlačítko Další.

 10. Podle pokynů dokončete instalaci systému Windows 7 včetně pojmenování počítače a nastavení počátečního uživatelského účtu.