Skenování dokumentu nebo fotografie pomocí nástroje Fax a skener

Nástroj Fax a skener umožňuje skenování dokumentů nebo fotografií. Jediné, co je třeba, je připojit skener k počítači. Další informace naleznete v části Instalace skeneru.

Následující video uvádí, jak naskenovat dokument nebo fotografii (1:29)

Skenování dokumentů pomocí nástroje Fax a skener

Než začnete, musí být skener správně nainstalovaný a zapnutý.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a poté na položku Windows Fax a skener.
 2. V dolní části levého podokna klikněte na tlačítko Skenovat.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Nové skenování.

 4. V dialogovém okně Nové skenování klikněte na seznam Profil a zvolte položku Dokumenty. Automaticky se zobrazí výchozí nastavení pro skenování dokumentu, které můžete použít nebo změnit.

 5. Chcete-li zobrazit vzhled dokumentu po naskenování, klikněte na možnost Náhled.

 6. Klikněte na tlačítko Skenovat.

Skenování obrázků pomocí nástroje Fax a skener

Než začnete, musí být skener správně nainstalovaný a zapnutý.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a poté na položku Windows Fax a skener.
 2. V dolní části levého podokna klikněte na tlačítko Skenovat.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Nové skenování.

 4. V dialogovém okně Nové skenování klikněte na seznam Profil a pak na položku Fotografie. Automaticky se zobrazí výchozí nastavení pro skenování fotografie, které můžete použít nebo změnit.

 5. Chcete-li zobrazit vzhled fotografie po naskenování, klikněte na možnost Náhled. V případě potřeby změňte nastavení skenování a znovu zobrazte náhled obrázku.

 6. Klikněte na tlačítko Skenovat.

Poznámky

 • Obrázek je možné před skenováním oříznout, jestliže v dialogovém okně Nové skenování kliknete na možnost Náhled. V oblasti náhledu přetažením úchytů nástroje oříznutí změňte velikost obrázku.

 • Některé skenery mohou ukládat jednotlivé dokumenty nebo fotografie vložené na sklo skeneru jako samostatné soubory. Pokud je skener touto funkcí vybaven, můžete zaškrtnout políčko Zobrazovat náhled obrázků nebo je skenovat jako samostatné soubory. Pokud skener tuto možnost nenabízí, bude tato volba nedostupná.

 • Naskenované dokumenty a fotografie jsou uloženy ve složce Dokumenty v rámci podsložky Naskenované dokumenty. Jestliže ve složce Naskenované dokumenty vytvoříte novou složku, nezobrazí se v zobrazení Skenovat, dokud neukončíte a znovu nespustíte nástroj Fax a skener nebo dokud nesbalíte a znovu nerozbalíte seznam složek.

 • Chcete-li změnit výchozí název naskenovaného dokumentu nebo fotografie, klikněte pravým tlačítkem myši na název souboru a potom klikněte na příkaz Přejmenovat.

 • Chcete-li naskenované dokumenty nebo fotografie uspořádat, klikněte pravým tlačítkem myši na složku Skenování v levém podokně a pak klikněte na příkaz Nová složka. Chcete-li naskenovaný dokument nebo fotografii přesunout do složky, klikněte pravým tlačítkem myši na dokument, klikněte na příkaz Přesunout do složky a vyberte místo určení.

 • Naskenované dokumenty můžete automaticky předat dál na e-mailovou adresu nebo do síťové složky. Pokud chcete zvolit možnost předávání dál, klikněte na nabídku Nástroje a na příkaz Směrování skenování. Vyberte požadovanou možnost, zadejte podrobnosti a klikněte na tlačítko Uložit.