Odeslání faxu pomocí nástroje Fax a skener

Než začnete odesílat faxy pomocí nástroje Fax a skener, je nutné vybavit počítač faxmodemem nebo jej připojit k faxovému serveru.

Další informace naleznete v kapitole Nastavení počítače pro odesílání a přijímání faxů

Odeslání faxu pomocí nástroje Fax a skener

  1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a poté na položku Windows Fax a skener.
  2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Nový fax. Odesíláte-li fax poprvé, bude nutné provést kroky průvodce Nastavení faxu.

  3. Jakmile dokončíte vytváření faxu, klikněte na tlačítko Odeslat.

Tipy

  • Chcete-li faxovat více než jednomu příjemci najednou, zadejte do pole Komu více čísel faxů a oddělte je středníky. Příjemce je také možné vybrat ze složky Windows Kontakty. Stačí kliknout na pole Komu a dvakrát kliknout na jednotlivé kontakty. Tuto možnost lze využít pouze v případě, že je v kontaktních informacích příjemce uloženo faxové číslo.

  • Chcete-li o faxu zobrazit další informace, například o tom, zda byl úspěšně přijat nebo odeslán, klikněte v okně Sledování stavu faxů na tlačítko Zobrazit podrobnosti.

  • Chcete-li zjistit, jak vytvořit vlastní úvodní stránku faxu, přejděte na téma Vytvoření nebo úprava titulní stránky faxu.