Nastavení doplňku Windows Media Center Extender

Se zařízením Windows Media Center Extender a správným nastavením můžete přenášet datový proud médií uložených v počítači se systémem Windows 7 do jiné místnosti u vás doma. To je možné, pouze pokud jsou počítač a zařízení Extender připojené k domácí síti. Obecné informace o domácích sítích naleznete v tématu Nastavení domácí sítě.

Další informace o zařízeních Extender naleznete v tématu Použití zařízení Windows Media Center Extender a Windows Media Center Extenders: nejčastější dotazy.

Diagram domácí sítě s jedním počítačem a třemi zařízeními Extender
Zařízení Extender v různých místnostech, připojená k domácí síti pro přístup k hudbě, fotografiím a dalším položkám z počítače se systémem Windows 7.

Obsah do jednoho počítače se systémem Windows 7 může vysílat až pět zařízení Extender. Výkon zařízení Extender však závisí na možnostech vaší domácí sítě a konfiguraci a hardwaru počítače. Pokud například plánujete pravidelné vysílání datových proudů obsahu s vysokým rozlišením do více zařízení Extender, zvažte zvýšení rychlosti procesoru a rozšíření paměti a implementace kabelové gigabitové sítě. Obecně platí, že na jedno zařízení Extender byste měli mít jedno jádro procesoru a jeden gigabajt paměti. Pokud například plánujete vysílat obsah do dvou zařízení Extender, měl by být počítač vybavený procesory se dvěma jádry a dvěma gigabajty (2 GB) paměti.

Toto téma vysvětluje, jak v aplikaci Media Center zařízení Extender připojit k domácí síti ať již bezdrátově nebo pomocí kabelu (přes připojení Ethernet) a jak zařízení Extender nainstalovat a nakonfigurovat.

Zobrazit vše

Připojení zařízení Extender ke kabelové síti

Zařízení Media Center Extender můžete připojit k domácí síti pomocí kabelu Ethernet. Tento typ připojení se nazývá bezdrátová síť a doporučuje se v bezdrátovém připojení, protože je obecně rychlejší a spolehlivější. Další informace o nastavení domácí sítě a kladech a záporech různých typů síťových připojení naleznete v tématu Co je potřeba k nastavení domácí sítě.

 1. Zapojte jeden konec kabelu Ethernet do portu Ethernet na směrovači, rozbočovači nebo přepínači.

 2. Jeho druhý konec zapojte do portu Ethernet na zařízení Extender.

 3. Zasuňte napájecí kabel zařízení Extender do sítě.

 4. Zkontrolujte, zda svítí dioda síťové aktivity kabelu Ethernet, který je připojen k zařízení Extender.

Připojení zařízení Extender k bezdrátové síti

Zařízení Extender je možné připojit k domácí síti pomocí bezdrátového připojení. Tento typ připojení umožňuje připojit zařízení Extender k domácí síti, aniž byste museli vést kabely Ethernet ve své domácnosti. Další informace o nastavení domácí sítě a kladech a záporech různých typů síťových připojení naleznete v tématu Co je potřeba k nastavení domácí sítě.

Při připojení k bezdrátové síti se zařízení Extender pokusí připojit automaticky bez jakéhokoli zásahu uživatele. Má-li však bezdrátová síť povoleny protokoly zabezpečení, jako například klíč WEP (Wired Equivalent Privacy) nebo heslo WPA (Wi-Fi Protected Access), musíte poskytnout zařízení Extender tyto zabezpečovací informace ručně. Mezi tři nejběžnější funkce zabezpečení patří:

 • název sítě (identifikátor SSID),

 • klíč WEP,

 • heslo WPA.

Při připojování k zařízení Extender jsou požadovány pouze dvě z těchto položek: síťový název a buď klíč WEP, nebo přístupové heslo WPA.

Název sítě a další funkce zabezpečení jsou definovány v konfiguračním softwaru každého výrobce hardwaru pro bezdrátové sítě. Další informace o různých typech bezdrátových metod zabezpečení sítě naleznete v tématu Jaké jsou k dispozici metody zabezpečení bezdrátové sítě?

Můžete se také podívat do dokumentace dodané se sítí nebo požádat o další informace výrobce síťového hardwaru.

 1. V případě nutnosti odpojte zařízení Extender od kabelové sítě vypojením kabelu Ethernet ze síťového portu na zadní části zařízení a potom zařízení Extender vypněte.

 2. Restartování zařízení Media Center Extender

 3. Po restartování se zařízení Extender připojí k bezdrátové síti.

 4. Potřebujete-li zadat nastavení zabezpečení bezdrátové sítě, postupujte podle pokynů na obrazovce nebo nahlédněte do příručky dodané se zařízením Extender.

Nastavení zařízení Xbox 360 (nebo jiného zařízení) jako zařízení Extender

Pokud je v domácí síti zapojené zařízení Xbox 360, můžete je použít jako zařízení Media Center Extender. To je snadný způsob vysílání datových proudů obrázků, hudby, videa a dalších médií z počítače se systémem Windows 7 do televize. Další informace získáte vyhledáním výrazu „Extender“ na webu Xbox 360 online.

Máte-li jiné zařízení Extender než Xbox 360, můžete se k domácí síti připojit víceméně stejným způsobem. V dnešní době je k dispozici řada zařízení Extender, která jsou kompatibilní se systémem Windows 7. V některých přehrávačích DVD jsou tato zařízení zabudovaná. Tato zařízení se zpravidla dodávají s dálkovým ovladačem vybaveným zeleným tlačítkem pro spuštění aplikace Media Center Zelené tlačítko Start na dálkovém ovladači.
 1. Zapněte počítač s a přihlaste se k systému Windows. Ověřte, zda je počítač připojen k domácí síti. (Snadným způsobem je otevření webového prohlížeče a přechod na webovou stránku.)

 2. Zapněte zařízení Extender (například Xbox 360) a ověřte, zda je připojeno k domácí síti.

 3. V počítači spusťte aplikaci Windows Media Center kliknutím na tlačítko Start Tlačítko Start, na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 4. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, klikněte na položku Přidat zařízení Extender a postupujte podle pokynů.

  Možnost Přidat zařízení Extender na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center
  Možnost Přidat zařízení Extender na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center
 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud používáte zařízení Xbox 360, přejděte pomocí ovladače zařízení Xbox 360 na položku Můj Xbox a potom klikněte na možnost Windows Media Center.

  • Pokud používáte jiný typ zařízení Extender, stiskněte zelené tlačítko Start Zelené tlačítko Start na dálkovém ovladači na dálkovém ovladači zařízení Extender.
 6. Podle pokynů na obrazovce televizoru získáte 8místný klíč pro nastavení aplikace Windows Media Center. Tento 8místný klíč si poznamenejte. Pomocí tohoto klíče přidružíte zařízení Extender k počítači s aplikací Windows Media Center.

  Není třeba stahovat žádný další software, funkce zařízení Extender je integrována v aplikaci Windows Media Center.

 7. V počítači zadejte na obrazovce Zadání klíče pro nastavení aplikace Media Center 8místný klíč pro nastavení zobrazený zařízením Extender a postupujte podle dalších pokynů..

  Během instalace zařízení Extender dojde v počítači automaticky k několika změnám, včetně změn Brány firewall systému Windows. Další informace o bráně Firewall systému Windows naleznete v tématu Brána Windows Firewall: doporučené odkazy

  Pokud máte v počítači spuštěnou bránu firewall, která není Windows Firewall, ujistěte se, zda je její software nastaven tak, aby umožňoval připojení zařízení Extender k vašemu počítači. Některé brány firewall jsou takto konfigurovány ve výchozím nastavení. Jiné brány firewall však budou vyžadovat provedení změn v nastavení svého softwaru. Další informace o tom, které brány jsou již nastaveny tak, aby povolovaly připojení zařízení Media Center Extender, a také informace o způsobu nastavení jiných bran firewall tak, aby fungovaly se zařízením Extender, naleznete v tématu Brány firewall a zařízení Media Center Extender na webu společnosti Microsoft.

 8. Po dokončení instalace klikněte v aplikaci Media Center na tlačítko Dokončit.

  V televizoru připojeném k zařízení Extender se zobrazí uživatelské rozhraní aplikace Media Center. Pomocí ovládacích prvků nebo dálkového ovladače zařízení Xbox 360 v aplikaci Media Center můžete v televizi přistupovat k živému i nahranému TV vysílání, obrázkům, hudbě, videím a dalším digitálním multimédiím. Další informace o konkrétních funkcích aplikace Windows Media Center, které nejsou k dispozici v zařízeních Extender, naleznete v tématu Windows Media Center Extenders: nejčastější dotazy.